Se afișează postările cu eticheta Articole. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Articole. Afișați toate postările

Pastorala de Paște a ÎPS Pimen: ”2018, pentru noi, românii, este un an binecuvântat de Dumnezeu”

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu – Tatăl, iar de la noi arhierească binecuvântare !

IUBIŢI CREDINCIOŞI,

Despre Învierea Sa din morţi Mântuitorul a spus ucenicilor Săi, în trei rânduri, cu puţin timp înainte de împlinirea ei: „Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia” (Matei 17, 22-23; 20, 18-19; 26, 31-32).

Despre împlinirea dumnezeiescului fapt al Învierii, sfinţii evanghelişti spun că acesta s-a petrecut în ziua cea dintâi a săptămânii, Duminica, potrivit tradiţiei Bisericii, după miezul nopţii; faptul în sine rămâne, ca orice Taină a lui Dumnezeu, necuprins de mintea omenească, nesimţit, nevăzut de simţurile omului. Textele liturgice, cuvintele slujbelor din biserica noastră Ortodoxă ne vorbesc, în felul lor, foarte limpede ca să putem pricepe că Tainele lui Dumnezeu se înţeleg prin credinţă şi tăcere, cum scrie Sf. Ioan Gură de Aur. Dumnezeu, pentru încredinţarea noastră, ne oferă mărturii şi martori ai unor fapte legate direct de înfăptuirea Tainei, a lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu.

Să ascultăm câteva cuvinte din slujba bisericească închinată sărbătorii Învierii Domnului în zilele de duminică: „Doamne, pecetluită fiind groapa de cei fărădelege, ai ieşit din mormânt, precum Te-ai născut din Născătoarea de Dumnezeu. N-au cunoscut cum Te-ai întrupat îngerii Tăi cei fără de trup. N-au simţit când ai înviat ostaşii cei ce Te-au străjuit. Că amândouă au fost pecetluite pentru cei ce ispiteau; dar minunile s-au descoperit celor ce se închină cu credinţă Tainei…

Doamne, încuietorile cele veşnice zdrobindu-le, şi legăturile rupându-le, ai înviat din mormânt, lăsând giulgiurile Tale spre mărturia adevăratei îngropării Tale celei de trei zile. Şi ai mers în Galileea, Cel ce ai fost străjuit în peşteră…

Doamne, femeile au alergat la mormânt să Te vadă pe Tine, Hristoase, Cel ce ai pătimit pentru noi; şi venind au aflat un înger şezând pe piatra răsturnată şi acela către dânsele a grăit, zicând: A înviat Domnul! Spuneţi Ucenicilor că a înviat din morţi Cel ce mântuieste sufletele noastre.

Doamne, precum ai ieşit din mormântul pecetluit, aşa ai intrat şi la Ucenicii Tăi, prin uşile încuiate, arătându-le lor patimile trupului, pe care le-ai primit, Mântuitorule, îndelung răbdând. Ca Cel ce eşti din sămânţa lui David răni ai răbdat, iar ca Fiu al lui Dumnezeu, lumea ai slobozit…”.

DREPTMĂRITORI CREŞTINI,

Cele spuse până aici, scrise în cărţile de slujbă ale Bisericii, le socotim ca o prezentare pe scurt cuprinzătoare şi pe înţelesul cuvenit al minţii cât şi al sufletului, pentru întărirea credinţei noastre în faptul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvintele din slujbele noastre Ortodoxe sunt scrise de Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre, purtători de Dumnezeu.

Martorii si mărturisitorii Învierii Domnului sunt sfintele femei Mironosiţe, Sfinţii Apostoli şi „fraţii” (I Corinteni 15, 6), credincioşii care L-au urmat, ascultându-I cuvintele şi bucurându-se de binefacerile Lui împărtăşite celor bolnavi, „timp de patruzeci de zile vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 1, 3).

Faptul Învierii este chezăşia învierii noastre (I Corinteni 15, 20-23). Faptul Învierii este temelia credinţei şi trăirii noastre creştine (I Corinteni 15, 14, 17-19; 31-34; 58).

Să punem la inimă cuvintele de povăţuire duhovnicească ale Sf. Ap. Pavel: „Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului… Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă… Fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos” (Efeseni 4, 23-32).

„… Vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El… Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia” (Filipeni 1, 29; 2, 3-4).

Sporirea noastră duhovnicească pentru înnoirea în duhul minţii noastre este chezăşuită de duhul comuniunii, iar ca loc, Sfânta Biserică, locaşul de închinare şi acesta pe pământul ţării noastre, fiind încredinţaţi de adevărul trăit de strămoşii noştri: „Fie pâinea cât de rea, tot mai bună-i în ţara mea”, adevăr spus nu la figurat, ci în realitatea lui, aceasta cu referire la gustul pâinii noastre româneşti făcută pe vatră, şi această vatră a cuptorului să fie pe vatra pământului nostru strămoşesc. Nu numai gustul pâinii noastre, hrană pentru trup, ci şi cuvântul, cuvintele limbii noastre româneşti plac inimii noastre, cum spune Mihai Eminescu: „ fiecare – om (n.n.) – are nevoie de un tezaur sufletesc, de un reazim moral într-o lume a mizeriei şi durerii şi acest tezaur îl păstrează limba sa proprie în cărţile bisericeşti şi mirene. În limba sa numai, i se lipesc de suflet preceptele bătrâneşti, istoria părinţilor, bucuriile şi durerile semenilor săi… Prin urmare, faptul că noi, românii, câţi ne aflăm pe acest pământ, vorbim o singură limbă, una singură, nu ca alte popoare străine ce ne înconjoară, e dovadă destulă şi că aşa voim să fim, nu altfel” (Idealul unităţii politice a românilor).

Iată de ce acest an 2018, pentru noi, românii, este un an binecuvântat de Dumnezeu: împlinirea a 100 de ani de la întregirea hotarelor istorice ale ţării noastre; este întregirea vieţuirii noastre, a tuturor românilor, trăitori şi mărturisitori ai credinţei noastre ortodoxe şi vorbitori ai limbii române.

Închei acest cuvânt pastoral cu tradiţionala urare creştinească: „Sărbătoarea Învierii Domnului să o trăiţi cu bucuria mântuirii! Hristos a înviat!”

† PIMEN

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI Şl RĂDĂUŢILOR

Înscrierea la ora de religie nu se mai face anual, ci o dată pentru toată perioada de școlarizare

Ministrul Educației, suceveanul Valentin Popa, a operat de curând o schimbare importantă în sistemul de învățământ care îi vizează mai mult pe părinți decât pe elevi. Și anume, înscrierea la ora de Religie a elevilor care vor să urmeze această disciplină se va face o dată, pentru toată perioada de școlarizare sau până la schimbarea opțiunii, și nu anual ca până acum.

Ministerul Educației a publicat la începutul acestei săptămâni în Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.218 din 16 februarie 2018 pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățamântul preuniversitar.Conform noii metodologii, părinții care vor ca odraslele lor să urmeze ora de Religie la școală trebuie să depună o cerere care este valabila pe toată perioada de școlarizare sau până când își schimbă opțiunea. Până acum, părinții care voiau Religie în școală își înscriau copiii anual la această oră.

După cum se știe, Religia nu mai este obligatorie în școală începând din 2014. La acea vreme, Curtea Constituțională a decis că era neconstituțional articolul din legea educației care spunea: "La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie".

CITEȘTE MAI MULTE PE: Puterea.roBiserica din Neagra Șarului a fost resfințită

Duminică, 12.11.2017, a fost o zi deosebită pentru comunitatea din Neagra Șarului. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a resfințit biserica din localitate ca urmare a finalizării lucrărilor de restaurare efectuate. La slujbă au participat un număr impresionant de credincioși care la finalul Sfintei Liturghii au putut trece prin altarul bisericii pentru a se închina. Cei care nu au putut ajunge la slujba de duminică mai au șansa să treacă prin Sf. Altar până miercuri, 15.11, dată până la care Biserica va rămâne deschisă pentru închinare între orele 08 - 20.

Mai multe detalii despre evenimentul de duminică găsiți în materialul video de mai jos realizat de Trinitas TV:Invitație la Slujba de Resfințire a Bisericii din Neagra Șarului - Duminică, 12 Noiembrie 2017

Duminică, 12 Noiembrie 2017, în Parohia Neagra Șarului va avea loc un eveniment deosebit și anume Resfințirea Bisericii închinată Sf. Mare Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare și înfrumusețare ce s-au întreprins în ultima perioadă. Slujba de Sfințire și Sfânta Liturghie vor fi săvârșite de către IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un numeros sobor de slujitori ai altarelor.

Confor programului liturgic anunțat de către preoții slujitori ai Parohiei Neagra Șarului, Sâmbătă, 11 Noiembrie, începând cu ora 18, va avea loc Slujba Vecerniei, urmând ca în ziua de Duminică slujba să înceapă la ora 07:00 cu Utrenia, Acatistul și Sfințirea Apei, iar apoi după ora 09:00 se va continua cu primirea IPS Pimen, cu sfințirea Bisericii și apoi cu Sfânta Liturghie Arhierească.

Mai este important de precizat că Biserica va rămâne deschisă pentru închinare și trecerea prin Sf. Altar pe tot parcursul zilei de duminică și în următoarele trei zile (13, 14 și 15 Noiembrie) între orele 08 - 20. Detalii despre eveniment puteți găsi și în afișul de mai jos:
Fotografii inedite din arhiva CNSAS despre "rezistenţa din munţi" formată și în zona Vatra Dornei

RFI România a publicat zilele acestea un foto-reportaj cu membrii a două „organizații subversive” realizate de Securitate după capturarea lor și păstrate azi la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în fondul documentar, dosarele D15171 și D22. Materialul este realizat în colaborare cu Centrul de Consultanță Istorică care a pus la dispoziție aceste fotografii. Una dintre aceste „organizații subversive”, numită "Gărzile lui Decebal”, și-a desfășurat activitatea în zona Dornelor.

Primele grupuri de rezistenţă din România împotriva bolşevizării se organizează în munţii României chiar după 23 August 1944. Totuşi acțiunile acestea iau amploare după preluarea efectivă puterii de către comunişti pe 6 martie 1945, iar mișcarea de rezistență continuă aproape 20 de ani în munţii României.
Falsificarea alegerilor din noiembrie 1946, abdicarea regelui Mihai şi hăituirea legionarilor face ca numărul celor ce iau calea muntelui să crească în perioada 1947-1950, notează istoricii. Grupurile se organizează, americanii promit sprijin pentru rezistenţi, se fac planuri pentru o mişcare la nivel naţional, unii legionari refugiaţi în Germania sau în alte ţări europene sunt paraşutaţi în munţi, împreună cu ceva provizii în alimente şi arme.

Scriitorul și deținutul politic Cicerone Ioniţoiu precizează că la sfârşitul anului 1948 au început să se organizeze grupuri de partizani în Moldova de Nord, cunoscute sub denumirea de "Gărzile lui Decebal”, împărțite în funcție de raza de acțiune în trei ramuri: Vatra Dornei - Piatra Neamţ, Vatra Dornei - Fălticeni sau Vatra Dornei - Bistriţa Năsăud.

Prima ramură era condusă de Filaret Gămălău, stareţul schitului Rarău, arestat la 1 septembrie 1950, fiind denunţat de pictorul din comuna Teiul Doamnei.

A doua fracţiune îşi desfăşura activitatea de la Şarul Dornei şi Crucea, până la frontiera sovietică. Şeful acestei grupe din cuiburile Obcinilor era sublocotenentul Jenică Arnăutu, originar din satul Ungureni, comuna Mîndreni, Judeţul Botoşani, care era membru al Partidului Naţional Ţărănesc, îl cunoscusem la Bucureşti în timpul campaniei electorale din 1946, pe când venea după material de propagandă.
Dat fiind faptul că era militar însemna un mare avantaj, putând să circule nestingherit, în timp ce comuniştii căutau să împiedice orice propagandă şi mai ales circulaţia programelor partidelor. Era un om hotărât, care nu pregeta să depună toate eforturile pentru a scăpa ţara de comunism. Timpul a probat acest caracter integru al lui Jenică. Încă din timpul campaniei electorale, unii erau preocupaţi să adune oamenii de bună-credinţă în vederea unei pregătiri militare pentru o rezistenţă armată ce părea singura soluţie pentru înlăturarea dictaturii ce se instaurase cu ajutorul bolşevicilor.

Scos din armată, ca foarte mulţi ofiţeri, Jenică Arnăutu a fost arestat, în noaptea de 2 spre 3 martie 1949, în satul Ungureni de pe Jijia. Reuşind să evadeze de la Jandarmerie, a luat calea codrului, fixându-şi centrul de acţiune în Munţii Suhardului-Bistriţa şi Mestecăniş. Prezenţa partizanilor s-a făcut simţită în comunele următoare: Dorna Cândrenilor, Coşna, Coşniţa, Poiana Negri, Şarul Dornei, Arini, Crucea. Locuitorii satelor îi susţineau pe partizani, ajutându-i mai ales cu mâncare.

Printre partizanii din această regiune au putut fi identificaţi prin închisori: Radu Cacina, Strătescu, doctor Vasilache, Aurel Botnariuc, Gheorghe Petrescu, Nicolae Chelsoiu. Aceşti oameni, legaţi acum de pădure, adunaseră arme, aparate de radio, de transmisie, pe care le instalaseră în bordei.

Adăpostul n-a putut fi reperat în timp de iarnă, fiind bine camuflat. Dar cum iuda e cauza tuturor nenorocirilor, şi printre ei a fost introdus un "student", care a informat asupra poziţiei unde se găseau. Securiştii au plecat pe urmele lor şi, după o serie de hărţuieli din partea acestora, partizanii s*au retras în ascunzătoare. Aici au fost surprinşi la un moment dat. În lupta de capturare, Jenică Arnăutu a fost doborât şi lovit cu patul puştii în cap. Osul frontal i-a fost spart şi înfundat în cap. Pe drumul spre Securitate a avut dureri atroce de cap, dureri ce l-au urmărit prin puşcării câte zile i-au rămas până la exterminare.
Procesul a fost judecat la Tribunalul Militar din Iaşi, unde procurorul Puişor a cerut pedeapsa cu moartea atât pentru el, cât şi pentru ceilalţi membri ai grupului, în aşteptarea recursului au trecut prin închisoarea Suceava. Aici li s-a anunţat comutarea pedepsei în muncă silnică pe viaţă.

Jenică Arnăutu a stat la Gherla şi apoi la Aiud până în 1957, când, după o grevă declanşată împotriva condiţiilor de exterminare la care erau supuşi deţinuţii, a fost mutat la Rîmnicu Sărat, împreuna cu cei care erau socotiţi conducătorii grevei, ca o măsură disciplinară. Aici era o temniţă grea, de izolare completă, fiecare deţinut cu celula lui, şi mai ales era un regim sever de alimentaţie, însoţit de bătăi continue.

Iată ce spune Ovidiu Borcea, care a reuşit să supravieţuiască: "Jenică Arnăutu era cel care protesta cel mai vehement împotriva regimului de exterminare. La Rîmnicu Sărat se murea de foame, de frig, de bătaie. Eram înmormântaţi de vii. Cămaşa pe care o aveam era ca o apărătoare de muşte. Semănăm cu un soldat elveţian din Garda Vaticanului, căci eram îmbrăcat numai în fâşii. Cînd le-am arătat temnicerilor starea cămăşii mele, mi-au spus râzând că era mai bună decât a celui de la celula patru, adică a lui Jenică Arnăutu. El se găsea într-o grevă a foamei care dura de 132 de zile, timp în care a fost torturat, bătut, alimentat cu furtunul, pe care-l introduceau forţat în gură şi pe esofag, în aceste condiţii şi-a dat ultima suflare pe 2 noiembrie 1959."

Jenică Arnăutu a stat aproape 1.000 de zile izolat în "cavoul" nr. 4, după care a fost aruncai în groapa comună. După 7 ani, când au aflat părinţii şi li s-a permis să-l aducă acasă, l-au găsit aruncat pe burtă, dezbrăcat, şi cu încă o persoană neidentificată. Amândoi au fost înmormântaţi creştineşte.

CICERONE IONIŢOIU. Rezistenţa anticomunistă din munţii României, 1946 - 1958. Ediţia a II-a, revizuită şi completată. "Gîndirea Românească", 1993, 140 p. ISBN 973-95688-1-2.

Vă prezentăm în continuare fotografiile din arhiva CNSAS cu descrierile pentru fiecare dintre acestea:
CITEȘTE MAI MULTE PE: RFI.ro   /   ProcesulComunismului.comPreasfințitul Damaschin Dorneanul – noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

În ziua de 4 iulie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Episcopului-vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și a Episcopului-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Damaschin (Ioan Daniel) Luchian de la mănăstirea Sihăstria Putnei ca Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu 39 de voturi din 45 de voturi valid exprimate. Noul Episcop-vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte ­Da­maschin Dorneanul.
In vârstă de 37 de ani, PS Părinte ­Da­maschin Dorneanul este de loc din Dornești, și a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria Putnei în 2005. Alături de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Damaschin Luchian, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților l-a mai propus drept candidat pentru postul de Episcop-vicar și pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Grichentie Natu, de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

În Biserica Ortodoxă Română, vicarul unei arhiepiscopii poartă numele de episcop vicar, iar vi­carul unei episcopii se numește arhiereu vicar. Episcopul vicar (sau auxiliar) este un cleric hirotonit în treapta episcopatului fără a avea o funcție administrativă proprie, ci desfășurându-și activitatea sub autoritatea unui episcop, arhiepiscop, mitropolit sau patriarh, ca ajutor al acestuia în activitățile cano­nice și administrative.

De regulă, ca și în cazul Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, la hirotonie episcopului i se adaugă în titulatură și numele unui oraș sau regiuni din teritoriul eparhial al episcopiei unde va activa și după cum se poate vedea s-a ales regiunea Dornelor. Această menționare în titulatură este pur onorifică, vicarul neavând nici o jurisdicție administrativă sau canonică asupra orașului sau regiunii respective.CITEȘTE MAI MULTE PE: ObiectivDeSuceava.roHRISTOS A ÎNVIAT și Sărbători Fericite !

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. VatraDorneiLive.ro vă urează Sărbători Fericite și vă transmite tradiționalul Hristos A Înviat !


Săptămâna Patimilor - Sfânta și Marea Sâmbătă

In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea Mantuitorului si pogorarea Sa la iad. Sambata Mare este o taina, pentru ca desi sambata inseamna odihna, ea este totusi o lucrare. Apostolul Petru spune ca S-a pogorat la iad si "a propovaduit si duhurilor tinute in inchisoare" (I Petru 3: 19). Deci, in rastimpul dintre moarte si inviere, cand trupul Sau zacea in mormant, Hristos a coborat cu sufletul Lui indumnezeit printre cei adormiti, tinuti pana atunci sub stapanirea celui rau, si le-a propovaduit cuvantul Evangheliei. Insa nu toti mortii au raspuns la chemarea lui Hristos. Au fost multi care nu puteau sa inteleaga cuvintele Sale din cauza invartosarii lor spirituale, sau auzindu-L, nu voiau sa-I primeasca indemnul.

In iad, Hristos vesteste eliberarea celor legati de diavol, a celor care au crezut in cuvintele Sale. Sfantul Epifanie al Ciprului graieste: „Ieri L-au lovit, astazi loveste El locuinta iadului cu fulgerul dumnezeirii. Ieri L-au legat, astazi El strange in obezi pe tiranul diavol cu legaturi nedezlegate. Ieri L-au osandit, astazi daruieste libertate celor osanditi. Ieri slujitorii lui Pilat L-au batjocorit, astazi portarii iadului L-au vazut si s-au cutremurat. (Sfantul Epifanie al Ciprului, Cuvant la ingroparea Trupului Dumnezeiesc al Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos).

Cand se spune ca Iisus a coborat la iad nu trebuie sa se creada ca este vorba de locul de osanda a celor pacatosi, ci pur si simplu de imparatia mortilor, unde zaceau dreptii si pacatosii. Este acel seol biblic, unde salasluiau sufletele celor adormiti, indiferent de comportarea lor in viata (Natalia Manoilescu, Iisus Hristos Mantuitorul in lumina Sfintelor Evanghelii).
Taina Sambetei celei Mari este redata in Sinaxarul acestei zile astfel: "In mormant cu trupul, in iad cu sufletul ca un Dumnezeu, in rai cu talharul si pe tron impreuna cu Tatal si cu Duhul ai fost, toate umplandu-le, Acela ce esti necuprins Hristoase, Dumnezeule!". Fiul lui Dumnezeu care s-a facut Om pentru mantuirea noastra, nu s-a despartit de trupul Sau din mormant si nici de sufletul Sau coborat la iad.

Trupul Sau fiind unit cu dumnezeirea Sa, trecere printr-o schimbare desavarsita de induhovnicire. Din acest motiv, trupul Mantuitorului nu intra in descompunere si poate trece cu el prin usile incuiate, dupa Invierea Sa.

Iar sufletul Mantuitorului coboara la iad, dar nu ca sufletul unui simplu om, ci ca sufletul lui Dumnezeu-Omul, deci unit cu dumnezeirea Sa. Si prin puterea Sa dumnezeiasca ridica din iad pe toti cei care l-au asteptat cu credinta. Coborarea la iad este o lucrare mantuitoare, o lucrare de zdrobire a portilor iadului.

Biserica marturiseste ca Hristos prin pogorarea Sa la iad a sfaramat portile iadului, ca aceasta inchisoare sa ramana neputincioasa. Nu spune ca le-a deschis, pentru ca acest lucru lasa sa se inteleaga ca ele pot fi inchise din nou. Insa, zdrobirea ne descopera ca nimeni nu mai poate reface acel lucru nimicit de Hristos.

Sfantul Ioan Damaschin, autorul Canonului Sfintelor Pasti, spune: "Desi Hristos a murit ca un om, iar sufletul Sau S-a desprins din preacuratul Sau trup, dumnezeirea Lui a ramas nedespartita de amandoua, adica atat de trup, cat si de suflet". Astfel, Hristos se pogoara in iad nu in postura de rob, ci de Stapan al vietii si al mortii, Biruitor al iadului, Izbavitor al celor aflati aici.

CITEȘTE MAI MULTE PE: CrestinOrtodox.roPastorala de Paște a IPS Pimen: “Toate s-au răsturnat cu josul în sus, educația tineretului și statutul familiei”

În Pastorala de Paște, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților Pimen vorbește despre “o lume foarte frământată, tulburată sufletește, o lume care tot mai mult pare că se înstrăinează de respectarea și împlinirea legilor și poruncilor lui Dumnezeu”.

El spune că, în comparație cu regimul comunist ateu, “astăzi se pare că toate s-au răsturnat ( … ) cu josul în sus, educația tineretului în școală, statutul familiei, legiuit de Dumnezeu care înseamnă căsătoria dintr-un bărbat și o femeie și nu ca în Sodoma care a fost pedepsită cu ploaie de pucioasă și foc din cer de la Dumnezeu, nedreptatea și hoția sunt la ele acasă”.

Pimen îi cheamă pe credincioși să se străduiască “să străbată hățișul atâtor stări de lucruri nefirești luând pildă de la înaintașii care au trăit în timpul regimului comunist – ateu; să ne pilduim de la mărturisitorii și martirii credinței noastre creștine care au umplut temnițele, de la cei care au dus crucea trăirii creștine în afara temnițelor, țara întreagă fiind o ˮtemnițăˮ în care omul nu avea dreptul și libertatea de gândire și înfăptuire pentru păstrarea a tot ce înseamnă valoare de ordin religios, moral, cultural și chiar economic”.
Vă prezentăm mai jos textul integral al Pastoralei de Paşte a ÎPS Pimen:

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu – Tatăl, iar de la noi arhierească binecuvântare.

IUBIŢI CREDINCIOŞI,

Bucuria sărbătorii Învierii Domnului este darul lui Dumnezeu; această bucurie sfântă o trăim în adâncul inimii noastre şi o mărturisim cu salutul pascal: „Hristos a înviat!ˮ la care răspundem: „Adevărat a înviat!ˮ; încredinţarea noastră nestrămutată în adevărul faptului Învierii este temeluită pe înseşi cuvintele Mântuitorului spuse apostolilor Săi: „Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va înviaˮ (Mat. 17, 22 – 23).

Mântuitorul după ce a înviat, S-a arătat, pe rând, până la înălţarea Sa la cer, femeilor mironosiţe, apostolilor şi fraţilor, adică oamenilor adunaţi în jurul apostolilor, „prin multe semne doveditoare […] vorbind despre împărăţia lui Dumnezeuˮ (F.A. 1, 3).

Faptul învierii Mântuitorului ne-a dat încredinţarea neclintită că şi noi vom învia cu trupul la obşteasca înviere (I Cor. 15 – 20); această încredinţare ne-a fost împărtăşită şi în cuvintele: „Aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoiˮ (Ioan 6, 40); de aici înţelegem că viaţa noastră nu se sfârşeşte odată cu moartea trupului, ci ea continuă, sufletul fiind nemuritor; la obşteasca înviere sufletul se va uni cu trupul care va fi un „trup duhovnicescˮ (I Cor. 15, 44); dacă la obşteasca înviere toate trupurile vor învia, nu toate trupurile se vor împărtăşi de slava lui Dumnezeu; credinţa cea dreaptă, faptele de milostenie, viaţa de sfinţenie chezăşuiesc învierea spre viaţa veşnică întru fericire (Ioan 5, 29).

În limbajul Sfintei Scripturi şi cel al slujbelor pentru cei morţi, moartea noastră cu trupul se numeşte adormire, iar trezirea din acest somn se numeşte înviere. La obşteasca înviere, nu numai omul ci şi întreaga creaţie a lui Dumnezeu, cerul şi pământul se vor împărtăşi de veşmântul duhovnicesc, de o înnorire, după cum spune Mântuitorul în Sfânta Sa Evanghelie (Mat. 19, 28); atunci va fi „cer nou şi pământ nouˮ, după cum citim în Cartea Apocalipsa (21, 1).

Faptul „înnoiriiˮ omului şi al întregii creaţii, credincioşii Bisericii noastre îl mărturisesc prin pregătirea pentru întâmpinarea marii sărbători a Învierii Domnului; astfel, fac ordine şi curăţenie în casele lor de locuit şi chiar în gospodărie, văruiesc atât interiorul cât şi exteriorul caselor cu var care are culoarea albă, simbolul luminii slavei lui Dumnezeu şi, odată cu aceasta, se înnoiesc şi cu haine pentru trup, iar pentru suflet se înnoiesc prin Sfânta Taină a Pocăinţei, mărturisindu-şi păcatele şi se împărtăşesc cu Preasfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos; în timpul slujbei la biserică ţin în mână lumânarea aprinsă.

Chipul înnoit al omului înviat şi al întregii creaţii ne este sugerat, înfăţişat în sfintele icoane, pictate după canoanele – regulile sfintei noastre Biserici Ortodoxe; nimbul de aur care înconjoară capul sfântului, fondul de aur al icoanei arată tocmai starea de sfinţenie, de înnoire petrecută după obşteasca înviere; în icoana ortodoxă totul este înfăţişat într-un fel, exprimat în cuvinte consacrate, anume: „dematerializat dar nu derealizat; realist dar nu naturalistˮ; totul este duhovnicesc şi nimic pământesc (I Cor. 15, 44); privindu-le şi rugându-ne înaintea lor înţelegem şi simţim că trupurile lor sunt cu adevărat temple ale Duhului Sfânt; sfinţii sunt înfăţişaţi în stare de rugăciune, de rugăciune împreună cu celelalte persoane sfinte pictate pe pereţii sfântului locaş de închinare; ei se roagă împreună cu noi, simţim, deci, duhul de comuniune între ei, între ei şi noi şi, cu toţii împreună, înălţând către Domnul rugăciuni de cerere, de laudă, de mulţumire şi slăvire a lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, purtătorul de grijă, ajutătorul şi Mântuitorul tuturor celor care-L iubesc, Îl cinstesc şi-L mărturisesc prin faptele de milostenie, de ajutorare a ˮfraţilor prea mici ai Mântuitoruluiˮ (Mat. 25, 40).

DREPTMĂRITORI CREŞTINI,

Trăim într-o lume foarte frământată, tulburată sufleteşte; o lume, care tot mai mult pare că se înstrăinează de respectarea şi împlinirea legilor şi poruncilor lui Dumnezeu, porunci şi legi care sunt ca nişte făclii călăuzitoare pe calea vieţii pământeşti, pe calea vieţii care duce la dobândirea împărăţiei lui Dumnezeu. Psalmul 118 este una din călăuzele, unul din dascălii, povăţuitorii şi pedagogii care ne învaţă cum să trăim viaţa noastră pământească pentru a putea dobândi pe cea cerească. Poruncile lui Dumnezeu, împlinindu-le, ne dau pricepere, înţelepciune, tărie sufletească în toate cele pe care le gândim şi le înfăptuim.

Greu a fost de trăit creştineşte în timpul regimului comunist – ateu, dar astăzi se pare că este şi mai greu; toate s-au răsturnat, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „cu josul în susˮ: educaţia tineretului în şcoală, statutul familiei, legiuit de Dumnezeu care înseamnă căsătoria dintr-un bărbat şi o femeie şi nu ca în Sodoma care a fost pedepsită „cu ploaie de pucioasă şi foc din cer de la Dumnezeuˮ (Fac. 19, 24), „nedreptatea şi hoţia sunt la ele acasăˮ şi multe, multe fapte străine şi chiar potrivnice legilor lui Dumnezeu, dăunătoare atât trupului cât şi sufletului omului şiˮ nu în ultimul rând, naturii creaţiei lui Dumnezeu prin poluarea atmosferei şi modificările genetice care şubrezesc sănătatea şi scurtează viaţa tuturor: a oamenilor, a animalelor, a plantelor, ş.a.

Să ne străduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să străbatem hăţişul atâtor stări de lucruri nefireşti luând pildă de la înaintaşii noştri care au trăit în timpul regimului comunist – ateu; să ne pilduim de la mărturisitorii şi martirii credinţei noastre creştine care au umplut temniţele, de la cei care au dus crucea trăirii creştine în afara temniţelor, ţara întreagă fiind o „temniţăˮ în care omul nu avea dreptul şi libertatea de gândire şi înfăptuire pentru păstrarea a tot ce înseamnă valoare de ordin religios, moral, cultural şi chiar economic.

Facem amintire în acest cuvânt pastoral doar de o singură persoană fără a uita pe majoritatea covârşitoare a fiilor Bisericii şi ai neamului nostru românesc, anume de Părintele Patriarh Justinian care a stat dârz la cârma corabiei Bisericii, conducând-o pe valurile vieţii, atât de învolburate, cu înţelepciune şi dăruire apostolică; astfel, a asigurat slujirea în biserici a Sfintelor Taine, păstrarea şi îngrijirea valorilor de patrimoniu naţional, desfăşurarea neîntreruptă a învăţământului teologic, a publicaţiilor bisericeşti; a povăţuit clerul şi credincioşii ca în slujirea şi trăirea vieţii lor, să fie prezentă şi slujirea socială, ajutarea celor aflaţi în lipsuri şi necazuri; a promovat dragostea pentru muncă, ca fiind „cea mai de preţ comoară pentru omˮ (Pilde 12, 27).

IUBIŢI CREDINCIOŞI,

Să trăim cu deplina încredinţare să nu ne împuţinăm sufleteşte, „Dumnezeu nu se lasă batjocoritˮ (Gal. 6, 7), ştiind că „porţile iadului nu vor birui Biserica lui Hristosˮ (Mat. 16, 18).

Rog pe Bunul Dumnezeu ca Sărbătoarea Sfintelor Paşti să o trăiţi cu pace, sănătate, întru bucuria mântuirii !

În ziua luminată a Sfintelor Paşti vă întâmpin cu salutul pascal: HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul statornic rugător, PIMEN ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR
De Paște, peste 1000 de polițiști vor asigura menținerea ordinii și a liniștii publice în județ

Având în vedere fluxul sporit de persoane ce se va înregistra în locurile publice în perioada următoare şi în seara de Înviere, poliţiştii suceveni vor acţiona cu efective sporite pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivelul tuturor localităţilor, precum şi pentru prevenirea şi descurajarea faptelor antisociale. De asemenea, efective sporite de poliţişti rutieri vor acţiona pe drumurile publice pentru asigurarea fluidităţii traficului dar şi pentru organizarea unor activităţi specifice asociate evenimentelor cultural – religioase.


În perioada 14 – 17 aprilie, peste 1.000 de poliţişti vor fi angrenaţi în acţiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice.

În medie, în această perioadă vor acţiona zilnic 250 de poliţişti din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii criminale , investigarea criminalităţii economice, intervenţie rapidă.
Cei mai mulţi poliţişti vor fi mobilizaţi în noaptea de Înviere . Peste 350 de poliţişti vor fi prezenţi la datorie.

Vor fi organizate 125 de patrule auto şi acţiuni preventive în zona celor 346 de lăcaşuri de cult unde se vor organiza slujbe religioase, la nivelul judeţului.

142 de poliţişti vor acţiona în ţinută civilă pentru prevenirea infracţiunilor cu violenţă şi a infracţiunilor contra patrimoniului.

Pe toată perioada sărbătorilor, zilnic vor acţiona 10 autospeciale de poliţie rutieră cu aparate radar, 182 de poliţişti rutieri fiind prezenţi pe drumurile judeţene, naţionale şi europene pentru a se asigura că sucevenii şi turiştii pot petrece în siguranţă sărbătorile şi beneficiază de o călătorie fără evenimente rutiere.

Polițiștii de la transporturi sunt prezenți pe trenurile de călători pentru a asigura o călătorie în siguranță pentru cei care aleg să se deplaseze cu acest mijloc de transport. De asemenea, pentru prevenirea faptelor antisociale aceștia asigură patrularea în staţiile şi triajele de cale ferată.

Poliţiştii sunt prezenţi la datorie pentru prevenirea faptelor antisociale, menţinerea liniştii publice şi pentru a-i descuraja și sancționa pe cei care încalcă regulile de conduită socială.

Pentru o vacanță liniștită și Sărbători de Paști în siguranță Poliția Română vă recomandă:

– aveţi grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate !
– nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi!
– nu răspundeţi la provocări cu violenţă, încercaţi să evitaţi conflictele !
– în caz de urgenţă, sunaţi la numărul 112, suntem la datorie !

Conducătorilor de autovehicule le recomandăm următoarele:

– înainte de plecarea la drum este necesară verificarea stării tehnice a autovehiculului.
– nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi !
– nu consumaţi alcool şi apoi vă urcaţi la volan !
– adaptaţi în permanenţă viteza la condiţiile de drum !

Poliţiştii suceveni vă urează: SĂRBĂTORI ÎN SIGURANŢĂ !

SURSA: VivaFM.roParohia Ciocăneşti și-a lansat site de prezentare

Credincioşii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului“ - Ciocăneşti, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au posibilitatea să afle noutăţile din comunitate prin intermediul site-ului www.ciocanesti.ro.

Acesa a fost lansat zilele trecute şi a fost realizat la iniţiativa părintelui paroh Ilie Rusu, care a considerat că poate fi un mijloc de comunicare eficient mai ales cu cei plecaţi din Valea Bistriţei Aurii. „Pagina noastră de internet cuprinde informaţii actuale, dar şi din trecut, despre biserica parohială. Printre secţiunile de pe site amintim: monografie, podoabe, despre activitatea preotului, evenimentele religioase şi relaţiile parohiei. Apoi, site-ul aminteşte de localitatea Ciocăneşti, incluzând multe fotografii cu peisaje şi casele vestite de aici. Nu lipsesc nici cele despre activităţile culturale, «Muzicamerfest», obiceiuri, festivaluri, dar şi despre credincioşi de azi şi de ieri, articole, cuvântări, predici şi programul liturgic parohial. Un capitol - fereastră - aparte a site-ului este despre familia preotului, cu amintiri şi realizări, pentru a accentua importanţa familiei în pastoraţia şi desăvârşirea credincioşilor“, a spus pr. paroh Ilie Rusu.

CITEȘTE MAI MULTE PE: Doxologia.roLumina Sfântă va ajunge în județul Suceava cu un avion privat de la București

Președintele Consiliului Județean Su­ceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ieri că a fost finalizată procedura pentru adu­cerea Luminii Sfinte pe Aeroportul “Ste­­fan cel Mare” din Sucea­va: ”Im­preu­nă cu cei de la Arhiepiscopia Sucevei și Ră­dăuților am avut discuții și am stabilit că, cu sprijinul Bucovina Fly Club, un avion de mici dimensiuni va merge la București, cu doi reprezentanți ai Ar­hie­piscopiei Sucevei și Rădăuților. Vor aștepta pe aeroportul din capitală cursa care va veni din Israel – Tel Aviv, ce va duce Lumina Sfântă de la Ierusalim, de la mor­mântul Mântuitorului, sâmbătă seara. Arhiepiscopia va fi cea care va organiza distribuția Sfintei Lumini că­tre parohii, protopopiate și către alte zone din țară. Sâmbătă, 15 aprilie, în­ce­pând cu ora 19.30, pe Aeroportul Su­ceava așteptăm cursa care va veni cu Lumina Sfântă”, a de­clarat președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur.
Conform surselor Obiectiv de Suceava, avionul care va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi pilotat de omul de afaceri sucevean Da­niel Mitric, patronul firmei Auto Mi­tric, un pasionat de aeronautică și care are în proprietate avioane pretabile la astfel de curse.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al Ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paști la Ierusalim, când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12,30 și 14,30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu frige. Lumina este oferită apoi credincioșilor de către Patriarhul Ierusalimului.
Liturghie Arhierească și Moaștele Sf. Maria Magdalena la Parohia Paltiniș - Sat Drăgoiasa

Am fost informați de către preotul Parohiei Păltiniș, Petru Balabașciuc, că pe data de 26 Iunie 2016, PS Galaction Episcopul Alexandriei și Teleormanului va Sluji Sfânta Liturghie în Parohia Păltiniș, Comuna Panaci - Sat Drăgoiasa. Cu acestă ocazie vor fi aduse spre închinare Sfintele Moaște ale "Sfintei Mironosițe Cea Întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena".

Vă redăm exact invitația adresată de către preotul Petru Balabașciuc: ”Cu bucurie și dragoste vă invităm pe data de 26 IUNIE 2016 în Parohia Păltiniș, sat Drăgoiasa să vă închinați, pentru prima dată în zona Dornelor, la racla cu Sfintele Moaște ale "Sfintei Mironosițe Cea Întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena". Sfânta Liturghie va fi oficiată de PS GALACTION Episcopul Alexandriei și Teleormanului alături de Pr. Protopop de Câmpulung Moldovenesc, Aurel Goraș și un sobor de preoți și diaconi. Vă așteptăm cu mare bucurie !


Astfel, toți cei interesați de această manifestare religioasă sunt invitați să participe.

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Brâul Maicii Domnului va fi adus la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Dorna Arini

O delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei va aduce, de la Mânăstirea Kato Xenia, Grecia, racla ce adăpostește Brâul Maicii Domnului. Duminică, 15 mai, la ora 18.00, delegația va fi întâmpinată de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la intrarea în satul Gheorghițeni (dinspre Vatra Dornei). Brâul Maicii Domnului va fi condus în procesiune până la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfinții Procopie și Elisabeta”.

Credincioșii vor putea participa la Sfânta Liturghie arhierească ce se va oficia în demisolul bisericii noi atât în noaptea de 15 spre 16 mai (duminică spre luni), cât și în ziua de miercuri, 18 mai, începând cu ora 8.30.

Credincioșii vor putea cinsti Brâul Maicii Domnului până miercuri, 18 mai, ora 15.00.

CITEȘTE MAI MULTE PE: SVnews.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Votează-ți candidatul preferat pentru Primăria Vatra Dornei - SONDAJ DE OPINIE


Dornenii, alături de toți românii, sunt chemați la urne pe 05 Iunie 2016, pentru a-și alege primarii. Majoritatea organizațiilor locale ale partidelor politice și-au desemnat candidați pentru funcția de primar și pe lângă aceștia avem chiar și un independent înscris în cursă. VatraDorneiLive.ro vă propune să completați un sondaj care-și propune să indice trendul de vot în rândul dornenilor activi în mediul online local. Astfel, întrebarea care se pune este: Care este candidatul dumneavoastră preferat pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei ?

Sondajul ia în calcul toți candidații înscriși oficial în cursă, si anume: actualul primar ILIE BONCHEȘ (PNL), CEZAR IOJA (PSD), PETRU TĂRNICERU (ALDE), NICUȘOR COJOCARU (UNPR), JENICA ROMANICĂ (PSRO) și VALERICĂ LUPU (Independent).

Se acceptă un singur vot pentru fiecare vizitator unic și rezultatele pot fi vizualizate în timp real. Data limită de completare a sondajului este 05 Iunie 2016, deci acesta va fi disponibil pe toată perioada campaniei electorale. Astfel până pe data de 5 Iunie puteți vota pe VatraDorneiLive.ro, iar apoi, în ziua alegerilor, vă recomandăm SĂ MERGEȚI LA VOT, pentru că doar așa vă puteți susține favoriții și doar prin acest drept democratic puteți ”milita” pentru o schimbare în bine a destinului orașului nostru.

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


VIDEO - Slujba Învierii și anul acesta cu Lumina Sfântă de la Ierusalim

Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns, și anul acesta, la Suceava. De aici, a fost distribuită parohiilor din mai multe județe, dar și din regiunea Cernăuți. Pentru creștinii ortodocși, cel mai important eveniment de Paște este slujba Învierii de la miezul nopții, când preotul împarte lumina. Mulți credincioși au ales să participe la sluba Învierii de la Mănăstirea „Sf. Ioan Cel Nou de la Suceava”.

CITEȘTE MAI MULTE PE: IntermediaTV.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Predică la Învierea Domnului a Părintelui Ilie Cleopa


Hristos a înviat !

Iubiti credinciosi,

Astazi praznuim praznicul praznicelor si sarbatoarea sarbatorilor. Astazi este bucurie duhovniceasca pretutindeni in lumea crestina. Astazi Domnul si Dumnezeul si Mantuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate prin invierea Sa. Cerul si pamantul dupa cuviinta sa se veseleasca, caci lumina Invierii Domnului a umplut de lumina cerul si pamantul si iadul si pe toti cei tinuti in legaturile mortii cu nadejdea invierii, la vesnica veselie i-au adus prin coborarea Mantuitorului in iad. Astazi Hristos, viata noastra a pus temelie noua neamului omenesc prin invierea Sa si a incununat toate minunile preaslavite facute de El pe pamant.

Astazi este ziua Invierii Domnului, biruinta impacarii, surparea razboiului, stricarea mortii si infrangerea diavolului. Astazi dupa dreptate ni se cade sa repetam cuvintele profetului Isaia: Unde-ti este, moarte, biruinta ta? Unde-ti este, moarte, boldul tau? (Osea 13, 14; I Corinteni 15, 55). Astazi usile de arama le-a zdrobit Stapanul Iisus Hristos si pe insasi numirea mortii a schimbat-o, caci nu se mai numeste moarte, ci somn. Mai inainte de venirea lui Hristos si de iconomia Crucii, insusi numele mortii era foarte infricosat. Ca omul cel dintai, dupa ce a fost creat de Dumnezeu, cu moarte a fost amenintat: Din pomul cunoasterii binelui si raului sa nu mananci, caci, in ziua in care vei manca din el, vei muri negresit (Facere 2, 17).

Si proorocul David zice prin Duhul Sfant: Moartea pacatosilor este cumplita (Psalm 33, 20). Dar nu numai moarte se numea despartirea sufletului de trup, ci si iad. Asculta si pe patriarhul Iacob, zicand: Veti pogori batranetele mele in iad (Facere 42, 38). Iar proorocul David zice: Dumnezeu va izbavi sufletul meu din mina iadului (Psalm 48, 16).

Dar dupa ce Hristos Dumnezeul nostru S-a adus jertfa pe cruce pentru noi si a inviat din morti, a transformat moartea in somn, ca un iubitor de oameni. Caci in loc de moarte, adormire si somn se zice mutarea noastra din cele de aici. Asculta insusi pe Mantuitorul, zicand: Lazar, prietenul nostru, a adormit si merg sa-l trezesc (Ioan 11, 11). Caci precum ne este noua usor a scula pe cel ce doarme, asa si Stapanul nostru Cel de obste poate invia pe cei morti. Insa de vreme ce cuvantul zis de Domnul era nou si strain si ucenicii nu l-au inteles, mai aratat le-a zis: Lazar a murit! (Ioan 11, 14).

Inca si marele Apostol Pavel, dascalul lumii, scriind tesalonicenilor, zice: Despre cei ce au adormit, nu voim sa fiti in nestiinta, ca sa nu va intristati ca ceilalti care nu au nadejde. Ca de credem ca Iisus a murit si a inviat, tot asa credem ca Dumnezeu, pe cei adormiti intru Iisus, ii va aduce impreuna cu El. Noi cei vii, care vom fi ramas pana la venirea Domnului, nu vom lua inaintea celor adormiti (I Tesaloniceni 4, 13-15).

Ati vazut, fratilor, ca pretutindenea moartea se numeste adormire si somn? Ati vazut cat de stralucita este biruinta Invierii lui Hristos? Prin Invierea Domnului nenumarate bunatati ni s-au dat. Prin inviere amagirea diavolilor s-a pierdut. Prin inviere biruim moartea. Prin inviere trecem cu vederea viata cea de acum. Prin inviere catre rasplata cea vesnica ne sarguim. Prin inviere, cu trup fiind infasurati, de cei fara trup ne apropiem daca vom voi.

Astazi biruintele cele stralucite ale noastre s-au facut. Astazi Hristos Domnul a biruit moartea si pe tiranul diavol l-a surpat, iar noua cale catre mantuire prin inviere ne-a daruit. Deci toti sa ne bucuram, sa saltam si sa ne veselim ca Mantuitorul a biruit moartea si iadul si pentru mantuirea noastra pe toate le-a lucrat.

Iubiti credinciosi,

In cele ce urmeaza dorim sa aratam pe scurt cu ce fel de trup vor invia sfintii si dreptii lui Dumnezeu, precum si pacatosii, in ziua invierii cea de obste de la sfarsitul lumii. Despre acestea vorbind, aducem in mijloc cuvantul Sfintei Scripturi, care arata ca patru vor fi insusirile si darurile sfintilor si ale dreptilor la invierea cea de apoi. Acest adevar il arata prealuminat marele Apostol Pavel, care zice: Se seamana trupul intru stricaciune, inviaza intru nestricaciune. Iata darul nestricaciunii! Se seamana intru necinste, inviaza intru slava. Iata darul stralucirii! Despre acest dar al stralucirii, si Domnul a zis: Atunci dreptii vor straluci ca soarele intru imparatia Tatalui lor (Matei 13, 43). Se seamana intru slabiciune, inviaza intru putere. Iata darul puterii! Se seamana trup firesc, inviaza trup duhovnicesc. Iata darul subtiratatii! Cei inviati vor avea trupuri usoare, duhovnicesti, nestricacioase, adica nemuritoare, asemenea ingerilor (I Corinteni 15, 42-44).

Dar fiindca am amintit si de trupurile pacatosilor din vremea invierii, sa stiti ca mare deosebire vor avea trupurile celor rai de ale sfintilor si dreptilor in ziua judecatii de apoi. Trupurile pacatosilor vor arata starea cumplita in care au trait pe pamant si infricosatele pedepse ce ii asteapta, cand le va zice Domnul: Duce-ti-va de la Mine, blestematilor, in focul cel vesnic, care este gatit diavolului si ingerilor lui (Matei 25, 41).

Si vor fi trupurile acestora infricosate la vedere si pline de spaima. In locul stralucirii se vor imbraca cu adanc de intuneric, care va semana cu intunericul cel din afara al iadului. Si dupa cum stralucirea fericitilor va fi insotita de frumusete preaminunata, tot asa, trupurile pacatosilor vor avea mare spaima si uraciune. Si macar ca vor avea nestricaciune ca si dreptii, aceasta nestricaciune o vor avea pentru a se chinui vesnic in iad si niciodata a se mistui.

Insa, daca dorim sa avem fericire vesnica la invierea de apoi, sa nu fim fara de grija, ci cu frica si cutremur sa slujim Preabunului nostru Dumnezeu pana la ultima noastra suflare. Chiar daca cineva ar fi impodobit cu toate faptele bune, nu poate fi fara grija in veacul de acum. Mantuitorul ne spune ca: Cine va rabda pana la sfarsit, acela se va mantui (Matei 10, 22). Sa luam pilda de la corabierii care vin cu corabiile pline de multe bogatii si bunatati. Ei privegheaza pururea, chiar cand ajung la liman sunt cu mare grija ca nu cumva sa se loveasca cu corabia de vreo stanca si sa li se intample primejdie si paguba mare.

Auziti ce zice dumnezeiescul parinte Ioan Gura de Aur in aceasta privinta: "Sa nu fim nepasatori si nerecunoscatori fata de binefacerile care le-am luat prin Invierea Domnului. Nici sa zicem: iata, Postul Mare a trecut, de acum putem sa fim fara de grija. Caci acum, mai mult decat inainte, trebuie sa avem mare grija pentru suflet ca nu cumva trupul intarindu-se, pe suflet sa-l faca mai neputincios. Ca nu purtand grija pentru rob, de stapin sa ne lenevim. Caci nevointa noastra duhovniceasca este pentru toata viata".

Iubiti credinciosi,

Zice Sfantul Apostol Pavel: Oricine se lupta, se infrineaza de la toate (I Corinteni 9, 25). Iar Sfantul Ioan Gura de Aur zice: "Am lepadat povara postului, dar n-am lepadat si rodul postului. Caci este cu neputinta si osteneala postului a o lepada si rodul postului a-l secera. A trecut osteneala nevointelor, dar sa nu treaca ravna faptelor bune. S-a dus postul, dar sa ramana evlavia. A trecut postul cel trupesc, dar n-a trecut si postul cel duhovnicesc, care este mai bun decit acela, iar acela pentru acesta s-a facut".

Prin postul duhovnicesc intelegem lucrarea faptelor bune, pe care suntem datori sa le facem toti cei ce suntem botezati in numele Preasfintei Treimi si credem in Hristos Cel inviat din morti. In fruntea faptelor bune care ne ajuta cel mai mult la mantuirea sufletului este iubirea crestina. Fara iubire, fara iertare si milostenie nu este mantuire, nu sunt Pasti, nici bucurie in suflet, nici inviere din moartea pacatelor, nici pace in inimile noastre.

Iata o istorioara adevarata despre doi crestini certati unul cu altul, care s-au impacat in noaptea de Inviere.

Doi oameni, buni prieteni crestini, au ajuns la o cearta din lucrarea diavolului de la niste lucruri de nimic. Unul, din fire mai iute, l-a injurat si l-a insultat greu pe celalalt cu prilejul unei intalniri familiare. Si astfel s-a asternut intre ei o mare dusmanie. Desi cel ocarat si batjocorit dorea sa-l dea in judecata pe cel ce l-a nedreptatit si l-a injurat, mai ales ca la acest lucru il indemnau multi, el totusi n-a facut aceasta si dorea din toata inima sa restabileasca pacea si prietenia cea mai dinainte. Dar celalalt nu voia cu nici un chip sa-l inteleaga, ci spre dusmanie il pornea prin purtarile si vorbele sale cele rele.

A inceput Postul Mare, se apropiau Sfintele Pasti si intre ei nici o schimbare nu se facuse, macar ca mergeau amandoi in fiecare Duminica la Sfanta Biserica. In Sambata Mare s-au spovedit amindoi, urmand sa se impartaseasca la Sfanta Liturghie, in noaptea Invierii. Preotul, care cunostea bine ce se petrecea intre ei, il povatuia de multe ori pe cel ce intretinea starea de dusmanie, ca sa-si revizuiasca gandurile si vorbele sale si sa-si ceara iertare. Acelasi indemn si canon staruitor de pocainta i-a dat si la spovedanie. Dar el, desi s-a fagaduit, n-a facut aceasta. Spre miezul noptii, clopotele cu sunetul lor duios, chemau poporul la Sfanta Inviere. Unul a pasit pragul bisericii cu adanca mahnire in inima, ca nu este iertat de vecinul sau. Al doilea a intrat in biserica cu frica pentru ca nu si-a indeplinit canonul, ci avea inca rautate si dusmanie, la care il indemna mereu blestematul diavol.

Slujba Invierii se desfasura inaltator in mireasma dumnezeiasca ce plutea in Sfanta Biserica. Duios si convingator a inceput la strana cantarea: "Ziua Invierii si sa ne luminam cu praznuirea si unul pe altul sa ne imbratisam. Si sa zicem, fratilor, si celor ce ne urasc pe noi, sa iertam toate pentru inviere si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le". Fiori puternici i-au zguduit sufletul si trupul, lacrimi fierbinti i se prelingeau pe obraz si rotea ochii in toate partile ca sa vada pe vecinul sau. Nu i-a fost greu sa-l descopere.

Chiar in acel moment, acela se strecura prin multime catre dansul, i-a iesit inainte si s-au imbratisat, zicand incet: "Hristos a inviat!" Dupa raspunsul plin de dragoste al vecinului: "Adevarat a inviat!", a adaugat cu si mai multe lacrimi in ochi: "Iarta-ma, dragul meu, iarta-ma! Nu se va mai intampla niciodata felul cum m-am purtat cu tine. Sfinta Inviere a lucrat puternic asupra mea si m-a invatat ca nu-i bine, nici evanghelic, nici crestineste, nu-i omeneste ceea ce am facut eu cu tine, in timp ce tu ai rabdat si asteptat cu incredere acest ceas al impacarii. Astfel satana s-a prabusit, Hristos Domnul S-a preaslavit prin lucrarea puternica a Invierii Sale, dusmania s-a spulberat, pacea si dragostea s-au reasezat intre ei la vremea cuvenita si cu frica de Dumnezeu, cu credinta si cu dragoste au primit Sfanta Impartasanie. Domnul Cel pururea viu si prezent in Taina Sfintei Euharistii i-a binecuvantat si le-a intarit impacarea, care n-a mai fost tulburata in timpul vietii lor, desi rautaciosul diavol cauta sa-i tulbure din nou.

Cat de mult are de invatat fiecare din noi, din acest exemplu zguduitor de reintoarcere sincera la Hristos a acestor doua suflete si de retraire adevarata in El, prin biruinta puternica a Sfintei Invieri! Cat de mult ar trebui noi sa ne revizuim gandurile, simtirile si purtarile si sa ne apropiem cu inima infranta si smerita, cu inima plina de credinta si dragoste de Potirul Sfintei Impartasanii, ca sa-L primim pe Hristos Domnul nostru Cel pururea viu si gata oricand sa se salasluiasca intre noi, precum spune asa de limpede in Sfanta Sa Evanghelie: Cel ce mananca Trupul Meu si bea Sangele Meu, ramane intru Mine si Eu intru el (Ioan 6, 56).

Vrem noi sa ne hotaram pentru aceasta? Este spre folosul nostru, spre folosul vietii pamantesti si ceresti. Pentru ca numai uniti cu Domnul nostru Iisus Hristos vom putea intelege mai bine si mai adanc adevaratul rost al vietii noastre pamintesti. Vom pasi sigur biruitori pe drumul sfintei desavarsiri morale si spre slavile nesfarsitei vietuiri in cele ceresti.

Iubiti credinciosi,

Astazi este Pastile Domnului. Astazi Hristos, Viata noastra, a biruit moartea, iadul si pe diavolul. Astazi ni s-au deschis portile raiului si ale Imparatiei Cerurilor. Astazi ingerii se bucura impreuna si preamaresc pe Dumnezeu.

Deci sa lepadam din casele si inimile noastre toata rautatea, toata intristarea si pacatul si sa primim cu bucurie pe Hristos Cel inviat. Sa ne inchinam Crucii pe care S-a rastignit Hristos. Sa sarutam mormantul din care a inviat Domnului. Sa urmam cu credinta si nadejde pe Mantuitorul nostru, impreuna cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toti sfintii, cu parintii si inaintasii nostri. Sa ne sarutam duhovniceste frate cu frate, sa ne impacam, sa ne iubim unii pe altii caci astazi am dobandit iertarea si mantuirea prin Inviere. Nimeni sa nu fie trist, nimeni sa nu-si piarda credinta si nadejdea in necazurile vietii, caci Hristos Cel inviat este cu noi. Il purtam in noi si ramane in veci cu noi, de vom ramane in dragostea Lui si-I vom pazi poruncile.

Cu aceasta credinta datatoare de viata, care ne da putere si biruinta, sa cantam impreuna cantarea Invierii: "Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le". Amin.

Hristos a inviat !

Părintele Ilie Cleopa

CITEȘTE MAI MULTE PE: CrestinOrtodox.roIPS PIMEN: “Trăim bucuria Învierii Domnului, fapt dumnezeiesc” ... Citește întreaga pastorală

Pastorala la Invierea Domnului a IPS PIMEN, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Iubitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă și pace de la Dumnezeu – Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare.

Motto: ”Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Cor. 15, 13-14).

IUBIȚI CREDINCIOȘI,

Trăim bucuria Învierii Domnului, fapt dumnezeiesc, cu nezdruncinată credință, așa cum au trăit și au mărturisit moșii și strămoșii noștri. Mântuitorul însuși ne-a încredințat de realitatea faptului învierii din morți: “Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi, vor învia” (Ioan 9, 25); “Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54); Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair (Mat. 9, 25), a înviat pe fiul văduvei din Nain (Luca 17, 14-15), a înviat pe Lazăr, mort de patru zile (Ioan 11, 43-45); Mântuitorul a spus ucenicilor Săi, înainte de Patimile Sale, că Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și-L vor osândi la moarte, dar, a treia zi, va învia (Mat. 20, 18-19). De faptul Învierii s-au încredințat femeile Mironosițe care au fost la mormânt; s-au încredințat Sfinții Apostoli, chiar și Toma (Ioan 20, 1-3).

Mântuitorul, după Înviere până la Înălțarea la cer “S-a înfățișat pe Sine viu” (F. 17, 1, 3) și altor persoane în diferite locuri, încredințându-le de Învierea Sa.

Sfântul Apostol Pavel, vrând să convingă pe cei necredincioși, pe cei care judecă lucrurile lui Dumnezeu numai cu mintea, de realitatea faptului Învierii, a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, dă ca exemplu bobul de grâu care, pus în pământ putrezește, moare, dar răsare, “dă viață” (I Cor. 15, 36-37). Faptul Învierii este un fapt dumnezeiesc, pe care îl înțelegem, în parte, cu mintea, dar, “pe deplin” omenește vorbind, prin credință, așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei (cap. 11). “Faptele lui Dumnezeu sunt taine”, scrie Sf. Ioan Gură de Aur, “pe care le înțelegem prin credință și tăcere”.

După înălțarea cu trup la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli și miile de creștini din primele veacuri au mărturisit mucenicește, cu prețul vieții lor, adevărul dumnezeiescului fapt al Învierii Domnului.


DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI,

Credința noastră că și noi vom învia cu trupul, așa cum ne-a încredințat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atât prin cuvintele Sale, cât și, mai ales, prin însăși Învierea Sa, sporește râvna noastră în trăirea vieții noastre pământești prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, încredințați fiind, pe deplin, că viața noastră nu se sfârșește la marginea mormântului, sufletul fiind nemuritor. “Dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii” (I Cor. 15, 19). Vor învia toți oamenii, vor învia așa cum spune Mântuitorul în Sfânta Sa Evanghelie: “…cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii” (Ioan 5, 29). De aceea, iubiți credincioși, trebuie să ne sârguim, cât trăim aici pe pământ, să ducem o viață întru sfințenie, “sfințirea noastră fiind voia lui Dumnezeu” (I Tes. 4, 3) și să ajutăm pe cei aflați în lipsuri în trăirea vieții lor pământești, să ajutăm așa cum ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Sa Evanghelie care se citește în ziua de Duminică, numită “a Înfricoșătoarei Judecăți a lui Dumnezeu” (Mat. 25).

Să luăm aminte la cuvintele din cartea intitulată Pildele lui Solomon (19, 17): “Cel ce are milă de sărmani împrumută pe Domnul și El va răsplăti fapta lui cea bună”. “Căci judecata, scrie Sfântul Apostol Iacov (2, 13) este fără milă pentru cel care nu a făcut milă. Si mila biruiește în fața judecății”. “Dragostea (milostenia n.n.) acoperă mulțime de păcate” scrie Sf. Apostol Petru (I, 4, 8). În sfârșit, amintim și cuvintele Sf. Apostol Pavel: “Facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu” (Evr. 13, 16); “Nu vă lăsați înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă și nu păcătuiți. Căci unii nu au cunoștință de Dumnezeu; trupul înviat va fi îmbrăcat în nestricăciune” (I Cor. 15, 58); “va deveni trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 49). Ne vom învrednici de această stare duhovnicească a trupurilor noastre numai dacă vom avea un sfârșit creștinesc al vieții noastre pământești, adică dezlegați de păcate în Sfânta Taină a Pocăinței și împărtășiți cu Preasfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem datori să ne apropiem de sfântul potir “cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”, cu dragostea cea vie, care este milostenia, după cum ne povățuiește Sf. Ioan Gură de Aur: “Auziți și învățați toți cât de bun este Dumnezeul nostru, că și cu Trupul Său ne hrănește pe noi și nici Sângele Său nu-l cruță. Iar tu nici pâine nu dai pentru Dânsul, niciun pahar de apă măcar. Tu, care atât de mari daruri iei, tu te zgârcești la lucrurile proaste”. Deci cu faptele de milostenie (dragostea cea vie) și dezlegați de păcate în Sfânta Taină a Pocăinței, așa, și numai așa, să ne apropiem de sfântul potir pentru ca împărtășirea noastră să fie spre viața și nu spre moartea veșnică; așa ne învață și Sf. Apostol Pavel și toți Sfinții Părinți ai Bisericii, una și nedespărțită.

Astăzi, este o faptă vrednică de toată lauda pentru părinții care aduc pe copiii lor, chiar începând cu vârsta prunciei, la Sfânta Împărtășanie. Datori sunt, de asemenea, părinții, să-i crească și să-i educe în învățătura creștină, învățându-i de mici întru ajutorarea săracilor și insuflându-le dragostea de învățătură, de muncă, veghindu-i și învățându-i cu timp și fără timp despre păstrarea curățeniei vieții trupești și sufletești.

Copiii sunt bucuria deplină într-o familie, ei sunt rodul adevăratei familii, formată din bărbat și femeie, cununați civil și religios; familia – bărbat și femeie – este rânduită de Dumnezeu dintru începutul creației, “ca omul să nu fie singur”; numai o astfel de familie poate asigura dăinuirea neamului omenesc (Fac. 1, 27-28): “și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”; “Si Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: “Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!”.

IUBIȚI CREDINCIOȘI,

În încheierea cuvântului meu pastoral, Vă rog, cu dragoste părintească, să puneți la inimă cuvintele Sfântului Apostol Pavel (Col. 3, 17-21): “Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl”; “Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul”; “Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele”; “Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului”; “Părinților, nu ațâțați la mânie pe copiii voștri, ca să nu se deznădăjduiască”.

Rog pe Bunul Dumnezeu ca Sărbătoarea Sfintelor Paști să o trăiți cu pace și sănătate, întru bucuria mântuirii!

În ziua luminată a Sfintelor Paști, vă întâmpin cu salutul pascal

HRISTOS A ÎNVIAT !


Al vostru de tot binele voitor și către Domnul pururea rugător,

PIMEN

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI SI RADAUTILOR

Dată în reședința noastră arhiepiscopală din Suceava la sărbătoarea Învierii Domnului, anul mântuirii 2016, mai, 01.

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei