IPS PIMEN: “Trăim bucuria Învierii Domnului, fapt dumnezeiesc” ... Citește întreaga pastorală

Pastorala la Invierea Domnului a IPS PIMEN, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Iubitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă și pace de la Dumnezeu – Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare.

Motto: ”Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Cor. 15, 13-14).

IUBIȚI CREDINCIOȘI,

Trăim bucuria Învierii Domnului, fapt dumnezeiesc, cu nezdruncinată credință, așa cum au trăit și au mărturisit moșii și strămoșii noștri. Mântuitorul însuși ne-a încredințat de realitatea faptului învierii din morți: “Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi, vor învia” (Ioan 9, 25); “Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54); Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair (Mat. 9, 25), a înviat pe fiul văduvei din Nain (Luca 17, 14-15), a înviat pe Lazăr, mort de patru zile (Ioan 11, 43-45); Mântuitorul a spus ucenicilor Săi, înainte de Patimile Sale, că Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și-L vor osândi la moarte, dar, a treia zi, va învia (Mat. 20, 18-19). De faptul Învierii s-au încredințat femeile Mironosițe care au fost la mormânt; s-au încredințat Sfinții Apostoli, chiar și Toma (Ioan 20, 1-3).

Mântuitorul, după Înviere până la Înălțarea la cer “S-a înfățișat pe Sine viu” (F. 17, 1, 3) și altor persoane în diferite locuri, încredințându-le de Învierea Sa.

Sfântul Apostol Pavel, vrând să convingă pe cei necredincioși, pe cei care judecă lucrurile lui Dumnezeu numai cu mintea, de realitatea faptului Învierii, a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, dă ca exemplu bobul de grâu care, pus în pământ putrezește, moare, dar răsare, “dă viață” (I Cor. 15, 36-37). Faptul Învierii este un fapt dumnezeiesc, pe care îl înțelegem, în parte, cu mintea, dar, “pe deplin” omenește vorbind, prin credință, așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei (cap. 11). “Faptele lui Dumnezeu sunt taine”, scrie Sf. Ioan Gură de Aur, “pe care le înțelegem prin credință și tăcere”.

După înălțarea cu trup la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli și miile de creștini din primele veacuri au mărturisit mucenicește, cu prețul vieții lor, adevărul dumnezeiescului fapt al Învierii Domnului.


DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI,

Credința noastră că și noi vom învia cu trupul, așa cum ne-a încredințat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atât prin cuvintele Sale, cât și, mai ales, prin însăși Învierea Sa, sporește râvna noastră în trăirea vieții noastre pământești prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, încredințați fiind, pe deplin, că viața noastră nu se sfârșește la marginea mormântului, sufletul fiind nemuritor. “Dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii” (I Cor. 15, 19). Vor învia toți oamenii, vor învia așa cum spune Mântuitorul în Sfânta Sa Evanghelie: “…cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii” (Ioan 5, 29). De aceea, iubiți credincioși, trebuie să ne sârguim, cât trăim aici pe pământ, să ducem o viață întru sfințenie, “sfințirea noastră fiind voia lui Dumnezeu” (I Tes. 4, 3) și să ajutăm pe cei aflați în lipsuri în trăirea vieții lor pământești, să ajutăm așa cum ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Sa Evanghelie care se citește în ziua de Duminică, numită “a Înfricoșătoarei Judecăți a lui Dumnezeu” (Mat. 25).

Să luăm aminte la cuvintele din cartea intitulată Pildele lui Solomon (19, 17): “Cel ce are milă de sărmani împrumută pe Domnul și El va răsplăti fapta lui cea bună”. “Căci judecata, scrie Sfântul Apostol Iacov (2, 13) este fără milă pentru cel care nu a făcut milă. Si mila biruiește în fața judecății”. “Dragostea (milostenia n.n.) acoperă mulțime de păcate” scrie Sf. Apostol Petru (I, 4, 8). În sfârșit, amintim și cuvintele Sf. Apostol Pavel: “Facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu” (Evr. 13, 16); “Nu vă lăsați înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă și nu păcătuiți. Căci unii nu au cunoștință de Dumnezeu; trupul înviat va fi îmbrăcat în nestricăciune” (I Cor. 15, 58); “va deveni trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 49). Ne vom învrednici de această stare duhovnicească a trupurilor noastre numai dacă vom avea un sfârșit creștinesc al vieții noastre pământești, adică dezlegați de păcate în Sfânta Taină a Pocăinței și împărtășiți cu Preasfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem datori să ne apropiem de sfântul potir “cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”, cu dragostea cea vie, care este milostenia, după cum ne povățuiește Sf. Ioan Gură de Aur: “Auziți și învățați toți cât de bun este Dumnezeul nostru, că și cu Trupul Său ne hrănește pe noi și nici Sângele Său nu-l cruță. Iar tu nici pâine nu dai pentru Dânsul, niciun pahar de apă măcar. Tu, care atât de mari daruri iei, tu te zgârcești la lucrurile proaste”. Deci cu faptele de milostenie (dragostea cea vie) și dezlegați de păcate în Sfânta Taină a Pocăinței, așa, și numai așa, să ne apropiem de sfântul potir pentru ca împărtășirea noastră să fie spre viața și nu spre moartea veșnică; așa ne învață și Sf. Apostol Pavel și toți Sfinții Părinți ai Bisericii, una și nedespărțită.

Astăzi, este o faptă vrednică de toată lauda pentru părinții care aduc pe copiii lor, chiar începând cu vârsta prunciei, la Sfânta Împărtășanie. Datori sunt, de asemenea, părinții, să-i crească și să-i educe în învățătura creștină, învățându-i de mici întru ajutorarea săracilor și insuflându-le dragostea de învățătură, de muncă, veghindu-i și învățându-i cu timp și fără timp despre păstrarea curățeniei vieții trupești și sufletești.

Copiii sunt bucuria deplină într-o familie, ei sunt rodul adevăratei familii, formată din bărbat și femeie, cununați civil și religios; familia – bărbat și femeie – este rânduită de Dumnezeu dintru începutul creației, “ca omul să nu fie singur”; numai o astfel de familie poate asigura dăinuirea neamului omenesc (Fac. 1, 27-28): “și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”; “Si Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: “Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!”.

IUBIȚI CREDINCIOȘI,

În încheierea cuvântului meu pastoral, Vă rog, cu dragoste părintească, să puneți la inimă cuvintele Sfântului Apostol Pavel (Col. 3, 17-21): “Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl”; “Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul”; “Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele”; “Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului”; “Părinților, nu ațâțați la mânie pe copiii voștri, ca să nu se deznădăjduiască”.

Rog pe Bunul Dumnezeu ca Sărbătoarea Sfintelor Paști să o trăiți cu pace și sănătate, întru bucuria mântuirii!

În ziua luminată a Sfintelor Paști, vă întâmpin cu salutul pascal

HRISTOS A ÎNVIAT !


Al vostru de tot binele voitor și către Domnul pururea rugător,

PIMEN

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI SI RADAUTILOR

Dată în reședința noastră arhiepiscopală din Suceava la sărbătoarea Învierii Domnului, anul mântuirii 2016, mai, 01.

Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge pe Aeroportul din Suceava după ora 20:30 (VIDEO)

Lumina Sfântă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim va ajunge pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” din Suceava după ora 20:30. Avionul care va aduce Lumina Sfântă la Suceava a decolat în jurul orei 16:00 de pe aeroportul sucevean către Bucureşti, la plecare fiind prezent şi preşedintele CJ Suceava, Cătălin Nechifor.

„Ne rugam Bunului Dumnezeu ca si in acest an sa fim binecuvantati cu Lumina Sfinta a Invierii si la Suceava. Delegatia noastra pleaca spre Bucuresti si este astepata inapoi pe aeroportul Suceava intre 20.30 si 21.30. Va doresc tuturor un Paste Fericit!”, a postat Cătălin Nechifor pe pagina sa de Facebook.Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Programul de funcționare KAUFLAND și PENNY pentru perioada Sărbătorilor Pascale

Vă punem la dispoziție, pentru cei care nu și-au făcut încă cumpărăturile de sărbători, programul special de Paște al celor mai importante supermarket-uri din Vatra Dornei și anume Kaufland și Penny.
Kaufland Vatra Dornei

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, magazinul Kaufland Vatra Dornei va avea un program de funcționare special, astfel:

  • Vineri 29.04.2016, programul va fi prelungit cu o oră față de programul normal și acesta va fi 08.00 - 22.00
  • Sâmbătă, 30.04.2016, magazinul va fi deschis de la ora 7.00 iar ora închiderii va fi ora 16:00
  • Duminică, 01.05.2016, magazinul Kaufland va fi închis
  • Luni, 02.05.2016, magazinul va avea program scurt: va fi deschis de la 9:00, iar ora închiderii va fi ora 14:00
  • Începând cu Marți, 3 mai, programul va fi normal

Kaufland este cel mai mare retailer din Romania, dupa valoarea vanzarilor, depasind Metro Cash&Carry, Auchan si Carrefour. Retailerul a deschis primul magazin in Romania in anul 2005 si este parte a grupului german Lidl & Schwartz, care mai opereaza pe plan local reteaua de discount Lidl. Magazinul din Vatra Dornei este a 96-a unitate deschisă la nivel naţional şi a patra la nivel local, după cele din Suceava, Rădăuţi şi Fălticeni.

Ofertele speciale Kaufland din acest moment le puteți vizualiza AICI !

Penny Market Vatra Dornei

Perioada sărbătorilor Pascale este una dintre cele mai importante pentru românii de pretutindeni. Tocmai de aceea, Penny Market a pregătit un program special în perioada aceasta:

  • Vineri, 29 aprilie 2016 va fi deschis între orele 07:00-23:00
  • Sâmbătă, 30 aprilie 2016 va fi deschis între orele 07:00-19:00
  • Duminică, 1 mai 2016 va fi închis
  • Luni, 2 mai 2016 va fi deschis între orele 09.00-17:00
  • Începând cu 3 mai, Marți, programul va fi normal

Penny Market este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, primul magazin deschis pe piața locală având loc în anul 2005. Alături de cele 175 de magazine Penny Market, grupul REWE mai operează în România 8 magazine XXL Mega Discount. Magazinul din Vatra Dornei a fost deschis în 2011, fiind cel de-al 116-lea magazin Penny Market din ţară şi unitatea cu numărul 122 din reţeaua sa.

Ofertele speciale Penny Market din acest moment le puteți vizualiza AICI !

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Manifestarea „Dialogul Artelor”, a avut loc la Căminul Cultural Neagra Şarului

Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina - Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CCPCT) Suceava, având ca parteneri Primăria şi Consiliul Local Şaru Dornei, şcolile Neagra Şarului şi Şaru Dornei, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Societatea Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor, Asociaţia Culturală „Muntenii Broştenilor” şi Centrul pentru Susţinerea Tradiţiilor Bucovinene, au organizat joi, 21 aprilie 2016, manifestarea cu genericul „Dialogul Artelor”, la Căminul Cultural Neagra Şarului.

Iniţiat cu trei ani şi jumătate în urmă, „Dialogul Artelor”, care îşi propune, într-o manieră itinerantă, să aducă în atenţia publicului patrimoniul material şi imaterial din toate zonele etnografice ale judeţului Suceava, arta sub toate formele ei asigurând cadrul unui dialog între artişti consacraţi şi artişti amatori, a reunit în Căminul Cultural din Neagra Şarului, localitatea de reşedinţă a comunei Şaru Dornei, toată suflarea administrativă şi cultural-artistică a zonei.

Avându-l ca moderator pe Călin Brăteanu, directorul CCPCT Suceava, evenimentul salutat la deschidere de primarul comunei, Ioan Cătălin Iordache, şi de consilierul judeţean Ioan Abutnăriţei, s-a desfăşurat în climatul unei timide primăveri, în care, aşa cum a remarcat moderatorul, erau deopotrivă „înfloriţi” copacii, dar şi munţii albiţi de zăpadă.
Şi dacă darul adus de organizatorii şi promotorii „Dialogului Artelor” a constat în cărţi, într-o expoziţie de artă fotografică (marca Victor T. Rusu), dar şi în prezenţa şi evoluţia artistică deosebită pe scenă care le-a dat imboldul localnicilor de a nu fi nici ei mai prejos, se poate spune că evenimentul de la Căminul Cultural Neagra Şarului a împlinit atât intenţiile şi dorinţele oaspeţilor, cât şi aşteptările şi speranţele gazdelor.

Aşa că, în această comună din Depresiunea Dornelor (care nu s-a circumscris Bucovinei istorice, ci a rămas în acele vremuri sub administraţia moldovenească), pe teritoriul căreia se află Rezervaţia biologică Tinovul Mic din Parcul Naţional Retezat, au răsunat cântecele şi s-au rânduit jocurile mai multor grupuri folclorice, s-au prezentat cărţi şi s-au rostit vorbe cu miez şi simţire.

Acolo, „la sat, în locul în care s-a născut veşnicia, şi la munte, în locul în care s-a aşezat statornicia”, aşa cum a spus Călin Brăteanu, au urcat pe scenă şi au evoluat într-un spectacol spontan, fără o regie prestabilită, oameni din generaţii diferite, cu grade diverse de instruire, dar animaţi de aceeaşi dorinţă de a păstra, prelua şi transmite mai departe tradiţii şi obiceiuri.

S-au întâlnit în acest spectacol tinerii din grupul „Perpetuum Folk” (coordonaţi de prof. Alina Tiniuc) şi cei din grupul vocal „Bujorelul” din Şaru Dornei (instructor Nicoleta Căilean), cu cei din grupul vocal „Flori de primăvară” din Poiana Stampei (instructor prof. Dorina Paicu), dar şi cu tinerii folkişti din cadrul Asociaţiei Culturale „Muntenii Broştenilor” (instructor prof. Paula Bondar), au făcut să vibreze scena şi interiorul Căminului Cultural dansatorii şi membrii tarafului „Dor” de la Moara (instructor Constantin Irimia) şi au cântat pricesne fetele din grupul „Cetina Călimanilor” (instructor Vasilica Dascălu). Acestora li s-au alăturat Călin Brăteanu, care nu s-a limitat doar la rolul de prezentator, ci a evoluat vocal acompaniindu-se la cobză, dar şi părintele Constantin Hrehor, care a pus mâna pe vioară şi a cântat cu „găluştile” lui „badea Costan de la Moara, vătaful lăutarilor din Bucovina”.

CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI PE: MonitorulSV.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Lemn, fără documente de proveniență, confiscat de polițiști în Șaru Dornei

Miercuri, un echipaj de poliție a oprit pentru control pe DJ 174F, drum aflat pe raza comunei Șaru Dornei, utilajul forestier TAF, condus de un bărbat de 40 de ani, din localitate, care transporta pe o platformă, cantitatea de 5,44 m.c. lemn rotund rășinoase de esență molid.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu deține documente legale de proveniență și transport a materialului lemnos.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.170/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat organelor silvice.

CITEȘTE MAI MULTE PE: Newsme.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge cu un avion și în județul Suceava (VIDEO)

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în seara zilei de sâmbătă, 30 aprilie 2016, o delegație a Patriarhiei Române condusă de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va aduce Lumina Sfântă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim cu un avion special, închiriat de Patriarhie.

Lumina Sfântă va fi oferită la slujba de Înviere (orele 24.00) de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel clerului şi credincioșilor prezenți la Catedrala Patriarhală.

Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte eparhii ale Patriarhiei Române din sudul țării sunt invitate să trimită delegați la Aeroportul internațional Henri Coandă (salonul oficial) în seara zilei de 30 aprilie 2016, la orele 18.30, pentru a primi Lumina Sfântă de la Ierusalim.

De la Aeroportul Internațional Henri Coandă, Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi dusă pentru clerul şi credincioșii ortodocși din Transilvania şi Banat cu două avioane de mici dimensiuni la Satu-Mare şi Timişoara (cu escală la Sibiu şi Cluj-Napoca), iar un alt avion va duce Lumina Sfântă la Bacău și Suceava, pentru credincioșii din Moldova şi Bucovina.
Lumina Sfântă este considerată un miracol al Ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paști la Ierusalim, când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12,30 și 14,30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu frige. Lumina este oferită apoi credincioșilor de către Patriarhul Ierusalimului.Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Două eleve din Vatra Dornei s-au clasat pe locul II la Olimpiada Naţională de Cultură Civică

Două eleve ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Vatra Dornei s-au clasat pe podiumul Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Socio-Umane, ramura Cultură Civică, ambele poziţionându-se pe locul al II-lea, cu 9,9 puncte.

Este vorba despre Mara Apălămăriţă şi Anastasia Susciuc, eleve în clasa a VIII-a, îndrumate de prof. Teodora Sandu.

Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane s-a desfăşurat la Tulcea, în perioada 18-22 aprilie 2016.

“Olimpiada de Ştiinţe Socio-umane reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini în domeniul civic şi al drepturilor copiilor. Cele două eleve au obţinut o performanţă deosebită: au obţinut Premiul al II-lea din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, un premiu din partea Institutului Român pentru Drepturile omului Bucureşti şi un Premiu special din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea”, au transmis reprezentanţii şcolii din Vatra Dornei.

CITEȘTE MAI MULTE PE: MonitorulSV.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


ALDE, UNPR și PMP și-au depus listele de candidați pentru CJ Suceava (VIDEO)

Formațiunile politice mai mici, ALDE, UNPR și PMP, și-au depus listele de candidați pentru Consiliul Județean Suceava. Chiar dacă unele dintre aceste formațiuni își anunță obiective destul de mărețe, probabil că principala provocare, neoficială, pe care acestea o au este de a reuși să depășească pragul electoral. Oricum, până la urmă fiecare are o șansa, mai mică sau mai mare, și vă prezentăm în continuare detalii despre listele de candidați propuse de aceste formațiuni:
Candidații ALDE

Lista ALDE pentru Consiliul Judeţean este deschisă de Alexandru Băişanu, acesta fiind şi pe primul loc pe lista pentru Consiliul Local Suceava, dar şi candidat pentru Primăria Suceava. Pe următoarele nouă locuri de pe lista ALDE pentru CJ Suceava se află actualul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilie Niţă, Ion Blanari, Radu Hojbotă, Ioan Grădinariu, Dragoş Grosariu, Gheorghe Aldea, Ioan Gelu Tomescu, Constantin Boliacu.
Candidații UNPR

Pe primele locuri pe lista UNPR pentru CJ Suceava se află Marius Boghian, Iulian Nadolu, Constantin Dorel Dumitraş, Constantin Cazac, Gheorghe Scheuleac, Vasile Ciurariu, Dorin Cristinel Simota, Lenuţa Balan, Mihai Ionel Cojocar şi Nicuşor Marcel Cojocaru (candidat și la funcția de primar în Vatra Dornei).
Candidații PMP

Lista PMP pentru CJ cuprinde 47 de persoane și este deschisă de primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, care va mai candida și pentru un nou mandat de primar. Următoarele patru poziţii sunt ocupate de Corneliu Popovici, Gheorghe Jucan, Mihai Sorin Voloşeniuc şi Marian Andronache (candidat și la primăria Sucevei).


SURSE ARTICOL:  SuceavaLive.ro   ;   TV Plus Suceava

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


DSP Suceava închide punctul de lucru de la Vatra Dornei

Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava i-a anunțat ieri, 26 aprilie, pe cei opt salariați ai punctului de lucru de la Vatra Dornei că acesta va fi închis, iar cei care doresc să-și păstreze locul de muncă vor trebui să facă zilnic naveta la Câmpulung Moldovenesc, unde DSP mai are un punct teritorial de activitate.

Nemulțumiți de această decizie, angajații DSP Vatra Dornei au protestat ieri în fața conducerii instituției, încercând să le convingă pe cele două directoare, mai exact pe Cătălina Zorescu, director general-adjunct, și pe Firuța Bosancu, director economic, că veniturile salariale, care nu depășesc cu mult suma de 1.000 de lei pe lună, nu le vor permite să facă o navetă de 43 de km zilnic, dus-întors.
Punctul de lucru de la Vatra Dornei al Direcției de Sănătate Publică Suceava se va desființa din cauza lipsei de fonduri pentru achiziționarea de aparatură performantă, conformă cu legislația în vigoare și pentru a se reduce cheltuielile din sistem. Introducerea unei măsuri atât de drastice va lăsa însă DSP fără reprezentanți în teritoriu care să se ocupe de inspecțiile sanitare sau de supravegherea epidemiologică.

DSP mai are în acest moment puncte de lucru în Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Siret, după ce în 2013 a fost închis și punctul de lucru din Fălticeni.

Cei opt salariați din Vatra Dornei sunt la o vârstă la care nu își vor găsi cu ușurință un nou loc de muncă, dar în același timp sunt consțienți că nu vor face față unei navete zilnice între Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, simțindu-se lăsați pe drumuri.

CITEȘTE MAI MULTE PE: ObiectivDeSuceava.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Se demarează lucrările la sectorul sucevean din DN18, Iacobeni - Cârlibaba - Șesuri

În ședința de ieri a Colegiului Prefectural, prefectul de Suceava Constantin Harasim a adus amănunte despre ședința de Guvern de luni, de la Iași.

El a spus că s-au discutat aspecte legate de infrastructura județului, iar în ceea ce privește DN 18 Iacobeni – Borșa,  “Ministrul Transporturilor a spus că știe problema, mi-a spus că o firmă ALPHA – nu știu cum se cheamă, că n-am auzit de ea, a solicitat ca stratul de decapare să fie de vreo 40 cm. CNADNR a spus că nu se impune 40 cm., fiindcă suportul de rezistență este bun, conform proiectului să fie până în 25 cm. Zilele astea se lămurește situația, iar în luna mai vor demara lucrările”.

DN 18 leagă Suceava de Maramureş și a ajuns celebru în întreaga țară, din cauza gropilor care îngreunează total circulația.
Reabilitarea celor 40 de kilometri ai DN 18 din județul Suceava a fost împărţită de Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale pe două porţiuni : Iacobeni – Cârlibaba și Cârlibaba – Şesuri.

Lucrarea are o valoare totală de 15 milioane euro, licitaţia fiind câştigată de asocierea Autotehnorom – OPR Asfalt – Rutier Conex XXI.

Citește mai mult pe ZiarulDePeNet.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Liviu Cepoi va candida pentru un post de consilier local în Vatra Dornei, ca și independent

Omul de afaceri Liviu Cepoi a decis să se implice din nou în probleme ce ţin de administraţia municipiului Vatra Dornei, după mai mulţi ani de pauză, perioadă în care nu a fost înregimentat politic. Liviu Cepoi a depus ieri la Biroul Electoral listele cu semnături pentru a putea candida la alegerile din 5 iunie pentru un post de consilier local în Vatra Dornei.

Omul de afaceri dornean va candida ca independent şi este optimist că va obţine suficiente voturi care să-i permită să obţină postul de consilier local.

„Am decis să intru în această cursă pentru a face ceea ce lipseşte în Vatra Dornei. Mai exact, doresc să fiu un om de legătură între administraţia locală, cetăţeni şi oamenii de afaceri. Acest liant nu a existat până acum, dar eu voi face tot ce ţine de mine ca toate problemele pe care le au locuitorii din Vatra Dornei şi oamenii de afaceri să fie expuse corect în Consiliul Local şi să-şi găsească rezolvări”, a arătat Liviu Cepoi.
Fost sportiv de performanţă, Liviu Cepoi a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport în perioada 2005-2006.

CITEȘTE MAI MULTE PE: MonitorulSV.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Lista candidaților PSD pentru Consiliul Județean ... Un dornean este pe locul 3 (VIDEO)


PSD Suceava şi-a înregistrat luni, la Biroul Electoral Judeţean, lista de candidaţi pentru Consiliul Judeţean Suceava. Lista este deschisă de actualul preşedinte al acestei instituţii, Cătălin Nechifor, care vizează obţinerea unui nou mandat. Pe locul al doilea se află deputatul PSD Ioan Stan, cel care va fi nominalizat pentru a ocupa una dintre cele două funcţii de vicepreşedinte ale Consiliului Judeţean Suceava.
Un lucru îmbucurător pentru Vatra Dornei este că pe locul 3, imediat după propunerile de președinte și vicepreședinte CJ, se află un cunoscut și prosper om de afaceri dornean și anume inginerul Gheorghe Apetrii, acesta mai fiind ”însoțit” pe listă de încă doi dorneni și anume Paul Bereholschi - Directorul Liceului ”Ion Luca”, și Claudiu Cozianu - Președintele Organizației de Tineret a PSD Vatra Dornei (TSD). Astfel, dacă facem o comparație obiectivă între cele două mari partide PSD și PNL, putem spune că cel mai bun loc ocupat de un dornean în viitorul Consiliu Județean este pe lista propusă de PSD (locul 3), în timp ce pe lista PNL-ului primul dornean apare pe locul 6, fiind propus controversatul fost primar, Ioan Moraru.

Vă invităm să vizionați un material video pe acest subiect și, mai jos, puteți vedea lista completă depusă de PSD pentru Consiliul Judeţean Suceava:Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Bilanțul ”evoluției” Dornei ... ”2010 - 2016, perioada de cădere liberă a stațiunii”

"Au mai trecut patru ani din viaţa noastră şi a micului nostru orăşel şi, inevitabil, chiar dacă nouă nu ne place, peste mai puţin de o lună va trebui să ne întâlnim din nou cu ”eternii noştri candidaţi”. Deşi campania electorală oficial nu a început, încă din timpul sărbătorilor de iarnă e agitaţie mare prin toate aceste clanuri care se pretind partide." așa începe un articol foarte interesant publicat zilele trecute în Monitorul de Dorna de către George Teo Șaptefrați.

Printre altele, în articol se încearcă și creionarea unui bilanț sumar asupra evoluției stării orașului nostru, cu bune și cu rele, din anii '90 și până în prezent:
”1990 - 1999 a fost deceniul de calvar al cetăţenilor care s-au trezit, într-o localitate de munte, cu prăbuşirea totală a sistemului termic al oraşului! De nevoie au apelat la sobe, dar acest mod de încălzire a dus la „mutilarea” blocurilor şi la apariţia hornurilor improvizate, la înnegrirea faţadelor şi la apariţia a zeci de magazii pentru depozitarea lemnelor. ...
2000 - 2009 este şi perioada în care avem ce consemna. S-a construit şi pus în folosinţă Centrala termică pe rumeguş şi sistemul de distribuţie din oraş şi, cu entuziasm la momentul acela, construirea Centralei pe gaz cu cogenerare, care ar fi rezolvat definitiv problema încălzirii. Tot atunci s-a amenajat şi reabilitat parcul staţiunii. ...
2010 - 2016 este şi perioada de „cădere liberă” a staţiunii, cu nerealizări în lanţ şi îndatorarea fără precedent a administraţiei publice, cu lansarea în tot felul de proiecte fără finalitate, dar mai ales abandonarea cetăţeanului din toate punctele de vedere. Încet, încet, oraşul a căpătat o culoare cenuşie, neatractivă pentru turişti, festivalurile locale şi „serbările zăpezii”, palide încercări de a salva turismul, aducând din ce în ce mai puţini turişti dispuşi să parcurgă distanţe aşa mari pentru o ofertă atât de „subţire”. 
Puţine străzi reabilitate, şoseaua de centură arată ca vai de ea, cârpită şi de proastă calitate, cu traficul greu tot prin mijlocul staţiunii, poluând fonic şi prin noxe ce a mai rămas din vechiul oraş. Mulţi vor dori să amintească şi apariţia celor trei supermarketuri, dar meritele aparţin intereselor financiare ale celor trei firme, nu intereselor locale. Fără acestea, câteva zeci de localnici nu ar fi avut la dispoziţie puţinele locuri de muncă pe care acestea le-au oferit. Pe fondul căderii totale a vechilor industrii locale (minerit, industria lemnului, lactate) forţa de muncă a migrat, staţiunea depopulându-se dramatic, fenomen în desfăşurare şi de neoprit. Cu ce altceva notabil am putea completa acest bilanţ ?”
Dacă mai menţionăm cei opt ani de abandonare a Centralei cu cogenerare şi neimplicarea totală a aleşilor, indiferent de rang, în finalizarea aducţiunii de gaz, avem mai mult decât o „radiografie” a marilor realizări din micul orăşel „căţărat” de orgolii pe soclul de municipiu.
...

Vă invităm să citiți articolul complet pe MonitorulDeDorna.ro


Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Punctul de belvedere de la Piatra Șoimului - Rarău poate fi finalizat până în august

Punctul de belvedere de tip skywalk de la Piatra Șoimului - Rarău poate fi pus la dispoziţia turiştilor din vara acestui an. Consiliul Judeţean Suceava a aprobat, ieri, studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv şi, potrivit preşedintelui CJ, Cătălin Nechifor, construirea şi ansamblarea pot fi finalizate în lunile iulie - august.

Structura construită predominant din sticlă, cu pardoseala transparentă, va permite vizualizarea în condiţii de maximă siguranţă a priveliştii spre masivele Giumalău, Ceahlău, Rarău şi spre Pietrele Doamnei.
Terenul pe care va fi amplasat punctul de belvedere este situat la o altitudine de 1.530 metri şi are o suprafaţă de 48 mp. Construcţia va avea o suprafaţă de 37 mp şi se va realiza cu o structură din fundaţii izolate din beton armat, încastrate în stâncă, pe care se vor fixa grinzi metalice. Pardoseala se va realiza din grătare metalice de oţel zincat, iar parapetele vor fi din sticlă securizată transparentă, de o înălţime de 1,25 m.

Accesul se face doar pietonal, dinspre cabana Rarău, pe o potecă marcată, prin Rezervaţia Rarău-Pietrele Doamnei, potecă ce se desprinde din drumul judeţean DJ 175 B.

Noul punct de belvedere va fi dotat cu telescop şi barieră acces de pietonal tip turnichet rotativ pentru control acces.

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 439.925 lei. Termenul de realizare este de 5 luni, însă Nechifor apreciază că acesta poate fi devansat.

CITEȘTE MAI MULTE PE: MonitorulSV.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Informare meteo de ploi şi răcire a vremii

Meteorologii au emis o informare meteo de ploi, răcire şi precipitaţii mixte la munte, care va intra în vigoare duminică la ora 14.00 şi va fi valabilă până marţi, la ora 20.00.

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că informarea meteo vizează întreaga ţară şi va intra în vigoare duminică la ora 14.00, până marţi seara.

În intervalul menţionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, va ploua temporar în toate regiunile, iar cantităţile de apă vor depăşi local 15 - 20 l/mp şi izolat 30 - 40 l/mp. Totodată, meteorologii anunţă că vor fi condiţii de grindină.

Valorile termice vor fi în scădere, iar vremea va deveni rece luni (25 aprilie) în vest, în nord şi în centru, apoi şi în restul ţării. La munte, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.


Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


”Nori negri” s-au abătut astăzi peste Vatra Dornei

Fum negru peste Vatra Dornei în această dimineață de mare sărbătoare, 23.04.2016, din cauza coșului de fum al învechitei centralei termice dornene. Este normal să iasă fum pe coșul centralei și nimeni nu contestă acest lucru, acesta fiind și rostul său până la urmă, dar noi credem că este anormal să iasă un fum atât de dens, cu un debit așa de mare și de o culoare, neagră, atât de intensă ... Ceva s-a întâmplat și poate o să ne explice cineva, în perioada următoare, care a fost cauza care a generat această poluare a aerului din orașul nostru și dacă Primăria Vatra Dornei, în calitate de instituție care administrează centrala termică își asumă vreo vină în acest sens.

Sperăm să nu se mai întâmple astfel de ”evenimente” și vom vedea dacă se simte cineva dator să dea o explicație pentru această ”intoxicare” a dornenilor, pentru că, până urmă, aerul curat este printre ultimele ”privilegii” de care ne mai bucurăm în orașul nostru stațiune, cum bine spunea cineva !

Vă prezentăm, mai jos, o filmare și mai multe fotografii în care am surprins acești ”nori negri” care s-au abătut asupra orașului noastru:
Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Spectacolul caritabil "CU DRAG, DE FLORII" are loc mâine la Casa de Cultură

Casa de Cultură ”Platon Pardău” Vatra Dornei și Orion Media invită toți iubitorii de folclor la spectacolul caritabil "CU DRAG, DE FLORII"!

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 23 Aprilie 2016, de la ora 18.00, la Casa de Cultura "Platon Pardău" Vatra Dornei și va fi susținut de tinerii și talentații artiști ALEXANDRU BRĂDĂȚAN, VLĂDUȚA LUPĂU, ANGELICA FLUTUR, ANDREEA HĂISAN, NICU MÂȚĂ ȘI DANIEL POP.

Dacă nu v-ați luat încă bilet, acestea se mai pot procura de la Casa de Cultură "Platon Pardau" Vatra Dornei sau de la Restaurantul Lordinu. Prețul biletului este de doar 25 lei și având în vedere că toate fondurile strânse vor fi folosite în scop caritabil, chiar merită să participați la acest spectacol pentru că pe lângă ”porția” generoasă de folclor de calitate, aveți posibilitatea să faceți și o faptă bună în pragul Sărbătorilor Pascale.

Așadar, organizatorii vă așteaptă sa petreceți o frumoasa zi de Florii, alături de artiști frumoși și talentați !


Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Doi pietoni spulberaţi de un dornean ce a aţipit la volan. Unul dintre ei a decedat

Un grav accident de circulaţie s-a produs ieri, în jurul orei 16.00, pe DN 17, la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc dinspre Suceava. Petru Galan, de 67 de ani, din comuna Şaru Dornei, în timp ce conducea autoturismul Chevrolet, pe direcţia Suceava – Vatra Dornei, a aţipit la volan, a pătruns pe contrasens şi i-a lovit pe Vasile I., de 15 ani şi Octav Iliucă, de 56 de ani, ambii din comuna Pomârla, judeţul Botoşani, tată şi fiu, care se deplasau pe acostamentul de pe marginea drumului.

La faţa locului s-au deplasat două ambulanţe de la SMURD şi SAJ, însă pentru bărbatul de 56 de ani nu s-a mai putut face nimic. Botoşăneanul a fost găsit inconştient, iar medicii au încercat să-l resusciteze zeci de minute în şir, însă fără succes. Fiul său a scăpat cu viaţă, el alegându-se doar cu o fractură la un picior. Minorul a fost transportat la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.
Cei doi se îndreptau spre gara din Câmpulung Moldovenesc, după ce minorul a susţinut o probă de examen pentru a fi admis la Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” din localitate. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care la spital i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.


Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Festivalul Dorna Art lansează înscrierile pentru prima ediție ”Arată-te la Dorna Art”

Festivalul Dorna Art lansează înscrierile pentru prima ediție Arată-te la Dorna Art, secțiune care are ca scop susținerea trupelor și artiștilor tineri.

Anul acesta la Arată-te la Dorna Art pot participa proiecte muzicale. Secțiunea vizează persoanele creative și talentate, care își doresc să beneficieze de vizibilitate și/sau să se lanseze.

Sunt acceptate trupe și artiști care au un proiect de orice gen muzical, fie că se află la prima apariție pe scenă, fie că au mai avut concerte până acum.
Trupele și artiștii vor trece printr-un proces de selecție, în urma căruia, câștigătorii vor avea ocazia să concerteze pe scena Dorna Art (29-31 iulie, la Vatra Dornei). Costurile privind transportul și cazarea vor fi asigurate de organizatorii festivalului.

Data limită pentru înscrieri este 1 iunie 2016.

Regulamentul concursului, precum și informații suplimentare despre Festivalul Dorna Art și secțiunea Arată-te la Dorna Art, găsiți pe www.dorna-art.ro și www.facebook.com/DornaArt !

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Incendiu la o locuință din Dorna Arini

Un incendiu a izbucnit, miercuri, în comuna Dorna Arini la o casă de locuit. Militarii Detaşamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea şi lichidarea acestuia.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în interiorul locuinţei şi exista pericolul de propagare la întreaga construcţie. Au ars 12 metri pătraţi din tavanul holului, 5 metri pătraţi din duşumeaua băii de la mansardă şi 3 metri pătraţi din peretele de la casa scării.

S-au degradat 50 de metri pătraţi de planşeu, pereţii interiori pe aproximativ 100 de metri pătraţi, obiecte de mobilier din dormitor şi din bucătărie, instalaţii sanitare, obiecte electrocasnice şi alte bunuri.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs de un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omeneşti, iar pompierii militari au salvat restul casei de locuit.

CITEȘTE MAI MULTE PE: ZiarulEvenimentul.ro

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Dispreț total arătat de Primărie pentru firma care a dus în spate turismul dornean în acestă iarnă

În cursul zilei de astăzi, 21 aprilie, a avut loc în Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei ședința ordinară a Consiliului Local Vatra Dornei precum și ședința comisiilor reunite. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 336/13.04.2016, a primarului municipiului, pe ordinea de zi fiind propuse spre dezbatere mai multe proiecte și solicitări, despre care puteți vedea detalii aici.

În acest articol ne vom referi la solicitarea făcută de firma care a dus în spate turismul dornean în această iarnă și anume SC BUCURA COM SRL, prin reprezentantul, Vilu Dranca. Afirmația „că a dus în spate turismul dornean” nu este deloc exagerată având în vedere că reprezentanții firmei mai sus menționate au fost cei care au reușit să pună la dispoziția turiștilor practicanți de sporturi de iarnă singura pârtie de schi funcțională în sezonul care tocmai s-a încheiat și anume Pârtia Parc. În timp ce pe pârtia Veverița, administrată deficitar de Primăria Vatra Dornei, nu s-a putut schia mai deloc, pe pârtia Parc a fost posibil acest lucru, însă cu mari sacrificii din partea celor implicați.
Din dorința de a-și dezvolta activitatea și de a contribui astfel și la atragerea turiștilor în orașul nostru reprezentanții Bucura au făcut o solicitare către Primăria Vatra Dornei și anume au cerut ”acordarea unui drept de trecere pentru utilități în vederea montării conductei de apă și cablu electric pentru sistemul de înzăpazire a Pârtiei Parc, peste parte din PT 34707 în suprafață de 235 mp și parte din PT 34702 în suprafață de 480 mp în partea de jos și 1059 mp în partea de sus” Practic, mai pe înțelesul tuturor, din dorința de a dota Pârtia Parc cu utilități specifice sistemului de înzăpezire artificială, această firmă a cerut acceptul primăriei pentru a trece peste două terenuri deținute de aceasta cu conductele de apă și cablu electric.

Am aflat, spre stupoarea noastră și probabil a tuturor, că această solicitare a fost RESPINSĂ de majoritatea liberală din consiliul local, actuala conducere a primăriei împiedicând, practic, prin această acțiune investiția privată a unei firme care prin activitatea sa ar aduce beneficii turismului dornean, care și așa este în colaps. Ne întrebăm, oare primăria nu ar trebui să lucreze în folosul cetățenilor și să fie principalul partener al firmelor care vor să investească în zona noastră ? Cum vrea actuala conducere a primăriei, care culmea mai și candidează pentru un nou mandat, să atragă investitorii dacă procedează în felul acesta ? Oare câți investitori care au vrut să-și „cheltuie” banii în Vatra Dornei s-au pierdut în ultimii patru ani din cauza acestor practici de ”încurajare” a acestora ? Este penibil și este rușinos ca o primărie și reprezentanții săi să se comporte în acest fel.

Am fost informați că cei mai înverșunați dintre cei care s-au împotrivit au fost chiar primarul Ilie Boncheș, viceprimarul Nicușor Cojocaru și doamna consilier Benchea Macsim Sînziana. Atât Ilie Boncheș, cât și Nicușor Cojocaru sunt candidați pentru postul de primar la viitoarele alegeri locale, dorindu-și cu ardoare să-și continue ”activitatea de succes” din primărie și să se ocupe în continuare, printre altele, și de ”buna” administrare a Pârtiei Veverița. Și despre doamna Macsim se aude că își dorește „cu orice preț” să facă parte și din viitorul Consiliu Local pentru a reprezenta interesele dornenilor ca și până acum, iar pentru că nu a fost ”prinsă” în lista PNL-ului, din care a făcut parte până de curând (prin fuziunea cu PDL), s-a înscris de urgență în PMP sau intenționează să o facă cât de curând (partidul condus de Traian Băsescu) și ar urma să ocupe locul doi pe lista de consilieri ai acestui partid. Urmează să vedem, în zilele următoare, dacă se confirmă aceste zvonuri și dacă distinsa doamnă se va prezenta din nou în fața dornenilor pentru a le cere votul, din partea PMP de această dată.

Mai este important de precizat că cei trei consilieri PSD care fac parte din actualul Consiliu Local, Roman Boca, Gică Apetrii și Ilie Mateiciuc, au ieșit din sală în semn de protest față de indiferența și disprețul arătat solicitării firmei Bucura de către actuala majoritate liberală care culmea, conform statutului PNL, de partid de dreapta, ar fi trebuit să fie primii care să salute această inițiativă de investiție.
Concluzionând, nu putem decât să le sugerăm dornenilor ca pe viitor să aibă mult mai mare grijă în cine își pun încrederea și pe mâna cui lasă destinul Dornei. Nu poți cu astfel de practici și cu astfel de mentalități să dezvolți orașul, să atragi investitori și să relansezi turismul dornean.

NOTĂ: Dreptul la replică este posibil în cadrul site-ului pentru oricine își dorește acest lucru, dintre cei menționați în acest articol.

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


PNL Vatra Dornei, al doilea partid care își prezintă lista de consilieri locali

În cursul zilei de ieri a fost prezentată, pe contul de facebook al primarului Ilie Boncheș, și lista consilierilor locali propuși de către organizația PNL Vatra Dornei, după ce ieri vă informam, printr-un articol, despre lista propusă de organizația locală a PSD.

Dosarele candidaților pentru alegerile locale din 5 iunie au fost depuse la Biroul Electoral de Circumscripție iar legat de componența listei se precizează că „experiența celor cu state vechi de plată în politică se împletește cu tinerețea și entuziasmul celor care ni s-au alăturat recent”.
Astfel, echipa de consilieri propusă de PNL pentru Consiliul Local Vatra Dornei este formată din: Ilie Boncheş, Doru Bighiu, Marius Rîpan, Vasile Chiruţă, Daniela Vasiluţ, Dumitru Candrea, Cristian Rusu, Dorin Grohinschi, Mariana Obreja, Corneliu Scripcaru, Costel Ungureanu, Raul Alexievici, Octavian Rezuş, Cristina Popescu, Grigore Pindelea, Mihaela Nemeş, Vasile Viorel Pop, Gabriel Moroşan, Mihaela Filip, Doruț Robu, Paul Boncheş şi Cătălin Țarcă.

Putem afirma, acum, că organizațiile locale ale celor două partide mari (PSD și PNL) sunt deja pregătite de intrarea în campania electorală care va începe pe data de 6 Mai 2016.

Vom studia listele cu propunerile de consilieri ale celor două partide și este posibil să revenim cu un articol în care vom încerca să facem o comparație între acestea, din mai multe puncte de vedere.

Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Pr. Mihai Valică: Apel la rugăciune ... Către toți preoții și enoriașii Bisericii Ortodoxe Române

Articol preluat din Graiul Ortodox, scris de către Pr. Mihai Valica, Paroh Catedrala Vatra Dornei, Doctor Docent al Universitații Albert Ludwig din Freiburg, Germania, Cercetător în cadrul Academiei Romane, în domeniul „Dimensiunea spirituală a economiei montane CE MONT, Vatra Dornei”

Dragii mei, cei ce veți citi aceste rânduri,

Să ne păzească Bunul Dumnezeu de neamul acesta în veac, adică de cei ce doresc o Europă fără Dumnezeu. Nu e suficient că știm faptul, că Europa a căzut pe mâinile francmasonilor și a globaliștilor himeri, ci trebuie să ne rugăm personal, să ne scape de această primejdie reală. De aceea și preoții sunt datori, cu voce tare în cadrul Sfintelor Slujbe, în special la Sfânta Liturghie să se roage astfel: ”Doamne Iisus Hristoase Dumnezeul nostru, primește jertfa aceasta (scoate o părticică la Proscomidie și o pune pe sfântul Disc, așa cum prevede Liturghierul la rugăciunea În vreme de orice nevoie și primejdie omenească) spre iertarea păcatelor tuturor popoarelor Tale și, cu milostivire, întoarce de la noi toată mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra noastră, și degrabă, ca un bun, scoate-ne pe noi din toate necazurile și primejdiile ce ne împresoară (aici se sfârșește rugăciunea, însă credincioșii în privat, iar preoții în public, să adauge: izbăvește-ne Doamne și de toată lucrarea diavolească a mondialismului ocult și francmasonic, de toată lucrarea luciferică a des-creștinării și islamizării lumii, și de toată lucrarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Amin.”
Am propus, de ceva timp, acest adaos liturgic, la forurile competente, așa cum ne rugăm noi în Biserica noastră din Vatra Dornei, însă, tăcerea este mai sfântă spun unii. Așa că, propun celor ce sunt incluși pe aceste adrese de e-mail, să se roage în acest mod. Iar preoții să dea mai departe această propunere și să o rostească cu voce tare. E timpul să spunem cu voce tare, ceea ce știm: ”Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneți la lumină și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe case (Matei 10, 27)”, ne spune Mântuitorul Hristos. A sosit această vreme. Cel ce tace va răspunde amarnic în fața lui Dumnezeu.

Doar rugăciunea ne mai salvează, dacă o facem deschis și cu curaj hristic, altfel pierim de mâna celor ce ne fac masonizare, globalizare și relativizare în lume, care au pătruns deja, și în Biserică extrem de viclean, și se ”vor reglementa” acestea, ca fiind firești, la noul sinod panortodox, cât de curând.

Acești panortodocși făcuți peste noapte, debitează reguli care des-bisericesc Biserica lui Hristos din interior. Să ne rugăm ca din lucrarea satanică a globalizării fără de Hristos, împotriva Lui Dumnezeu și a neamurilor, să rămână, prin harul și puterea lui Hristos, doar o gloabă neputincioasă, de care să râdă mulți, și să înțeleagă toată lumea lui Antihrist, că, ”Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Amin.”

Vă urez, mai departe, un post cu folos și Bucuria Învierii lui Iisus Hristos să fie mereu cu voi cu toți !

Cu binecuvântare și bucurie în Hristos Domnul și Mântuitorul nostru,

Pr. prof. dr. Mihai VALICĂPSD Vatra Dornei și-a anunțat lista cu propunerile de consilieri locali - VIDEO

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune, Orion TV, președintele organizației locale a PSD, Roman Boca, a anunțat candidații pentru posturile de consilieri locali ai municipiului Vatra Dornei. PSD-ul este, astfel, prima formațiune politică care și-a făcut publică lista de consilieri locali cu care se va prezenta în fața electoratului dornean la alegerile locale din 5 Iunie 2016.

Despre componența listei de consilieri putem preciza că este formată majoritar din nume noi, multe dintre persoanele prezentate nemaifiind implicate politic până acum. Deasemenea, este important de precizat că pe lângă câțiva consilieri cu experiență, sunt propuși și mulți tineri, PSD Vatra Dornei dând astfel, prin această listă, un semn clar de reformare a clasei politice locale, un lucru care este de salutat. Rămâne de văzut dacă și alte partide locale vor urma exemplul pozitiv al PSD. Carol Cîrcu, reprezentantul Camerei de Comerț Suceava în municipiul Vatra Dornei, este un exemplu de astfel de tânăr de perspectivă propus pentru postul de consilier local PSD, acesta fiind și el prezent în cadrul interviului.
Pe lângă prezentarea listei de consilieri, în cadrul emisiunii s-a mai discutat și despre alte teme interesante pentru dorneni și enumerăm aici aducerea gazului la Vatra Dornei, situația economică a firmelor dornene, situația turismului, etc. Vă invităm să vizionați interviul integral în materialul video de mai jos:Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei