Termeni și Condiții de Utilizare

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.vatradorneilive.ro, numit generic în continuare “VatraDorneiLive.ro”.
Accesul şi utilizarea site-ului www.vatradorneilive.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.
1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii puse la dispoziţie gratuit de VATRADORNEILIVE.RO. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. VatraDorneiLive.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.
2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
VatraDorneiLive.ro oferă acces liber la site-ul www.vatradorneilive.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de VatraDorneiLive.ro sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat dacă nu se respectă condițiile de mai jos.
Conţinutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea VatraDorneiLive.ro sau a partenerilor săi.
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit, VatraDorneiLive.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de VatraDorneiLive.ro şi îşi rezerva dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.
VatraDorneiLive.ro sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. VatraDorneiLive.ro nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. VatraDorneiLive.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de VatraDorneiLive.ro prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de VatraDorneiLive.ro, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa contact@vatradorneilive.ro.
VatraDorneiLive.ro îşi rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului său securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita VatraDorneiLive.ro sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.
Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.
ATENTIE! > Copierea, utilizarea (verbală sau în scris) sau reproducerea (verbală sau în scris) parțiala a articolelor de pe site este permisă doar cu menționarea sursei pe cale verbală sau scrisă prin postarea unui link direct indexabil către articolul de pe www.vatradorneilive.ro. Încălcarea drepturilor de autor se sancționează conform legilor în vigoare!
3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea site-ului www.vatradorneilive.ro şi a părţilor ce derivă din acesta;
– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS/DDOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. VatraDorneiLive.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
VatraDorneiLive.ro îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
VatraDorneiLive.ro nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
VatraDorneiLive.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.
5. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. VatraDorneiLive.ro este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. VatraDorneiLive.ro nu oferă nici o garanţie că:
– informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră ;
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele – orice eroare de program va fi corectată.
Deasemenea,
a) Toate informaţiile publicate pe site sunt transmise de către VatraDorneiLive.ro şi de către furnizorii săi de informaţii. Acest site furnizează instrumente de informare, dar nu oferă sfaturi şi nici nu face recomandări referitoare la anumite instrumente financiare, servicii sau produse.

b) Datorită numărului mare de surse de obţinere a informaţiilor pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactităţi în informaţiile şi în serviciile oferite de VatraDorneiLive.ro.

c) VatraDorneiLive.ro şi furnizorii săi de informaţii nu oferă garanţii privind acurateţea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea pentru un anume scop a informaţiilor oferite pe site.

d) VatraDorneiLive.ro şi furnizorii săi de informaţii nu răspund pentru erorile, inexactităţile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. VatraDorneiLive.ro îşi declină orice responsabilitate privind garantarea acurateţii conţinutului site-ului sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.

e) Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de VatraDorneiLive.ro în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea informaţiilor publicate pe site.

f) VatraDorneiLive.ro nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din informaţiile publicate pe site.

g) Încălcarea termenilor şi a condiţiilor din prezentul document atrage răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul VatraDorneiLive.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulata expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.
6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
VatraDorneiLive.ro nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, electorale, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă VatraDorneiLive.ro a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul VatraDorneiLive.ro;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. VatraDorneiLive.ro îşi rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. VatraDorneiLive.ro nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.
7. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SECŢIUNII DE COMENTARII PE SITE-UL www.vatradorneilive.ro
Utilizarea sau accesarea secţiunii de comentarii de pe site-ul www.vatradorneilive.ro reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile VatraDorneiLive.ro, inclusiv dreptul de a utiliza şi distribui conţinut / comentarii pe site-ul nostru web.
VatraDorneiLive.ro nu este responsabilă pentru declaraţiile sau opiniile exprimate de terţe persoane în secţiunea de Comentarii.
Comentariile sunt publicate automat prin platforma FACEBOOK, GOOGLE sau DISQUS. VatraDorneiLive.ro îşi rezervă dreptul să şteargă ulterior oricare dintre comentariile înscrise în această secţiune, fără vreo notificare în prealabil, pentru:
a) Conţinut considerat abuziv, ameninţător, agresiv, hărţuitor sau care ar putea încălca drepturile altor persoane (drepturile garantate de Constituţia României).
b) Conţinut defăimător, jignitor, obscen, vulgar, care descrie sau instigă la acte de violenţă sau ilegale.
c) Conţinut prin care se exprimă ura faţă de alţii, prin care se instigă la discriminare de orice fel (referiri la religie, rasă/etnie, sex, naţionalitate sau convingeri politice).
d) Upload-ul, ataşarea sau distribuirea de fişiere care conţin software sau alte materiale protejate de legile referitoare la proprietatea intelectuală, atunci când utilizatorul respectiv nu deţine drepturile corespunzătoare.
e) Upload-ul, ataşarea sau distribuirea unor fişiere care conţin viruşi, a unor fişiere corupte sau alte tipuri similare de software.
f) Oferte sau solicitări comerciale, mesaje de e-mail nesolicitate (spam), publicitate fără acordul VatraDorneiLive.ro sau cereri pentru donaţii.

8. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE
Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului VatraDorneiLive.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date VatraDorneiLive.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către VatraDorneiLive.ro şi de partenerii săi agreaţi.
La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la contact@vatradorneilive.roVatraDorneiLive.ro se obliga să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
VatraDorneiLive.ro se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare. VatraDorneiLive.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
VatraDorneiLive.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile VatraDorneiLive.ro.
Politica site-ului www.vatradorneilive.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, VatraDorneiLive.ro îşi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea VatraDorneiLive.ro, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către VatraDorneiLive.ro, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.
Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi pericol.
www.VatraDorneiLive.ro foloseşte “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.
Pe site-ul www.vatradorneilive.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul VatraDorneiLive.ro şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
VatraDorneiLive.ro îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postarii ei pe site.
VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei