Revelion in aer liber în centrul municipiului Vatra Dornei

Primăria Vatra Dornei îi invită pe toți cei interesați să petreacă Revelionul 2016 în centrul orașului, în fața primăriei. Sunt pregatite mai multe concerte care vor începe la ora 23 !

Pastorala de Crăciun 2015 a IPS Pimen Suceveanul

Când a venit plinirea vremii, scrie Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie - din Sfânta Fecioara Maria (n.n.) - ca să dobândim înfierea“ (Gal. 4, 4-5). „Plinirea vremii“ înseamnă ajungerea lumii Vechiului Testament la capătul drumului trăirii vieţii în păcate, adică în totala stare de înstrăinare de Dumnezeu, o viaţă apăsată şi zdrobită de mustrarea tainică a cugetului, a conştiinţei; ajunsă în această stare sufletească, „şi-a venit în sine“, fiind cuprinsă de dorinţa arzătoare de a se întoarce şi a se apropia de Dumnezeu părăsind starea de păcătoşenie; astfel a dobândit conştiinţa că pacea sufletească omul o poate avea numai atunci când sufletul său „se odihneşte în Dumnezeu“, cum spune Fericitul Augustin în Confesiunile sale, prin împlinirea voii lui Dumnezeu.

Dumnezeu aşteaptă permanent îndreptarea noastră, părăsirea păcatului, „care grabnic ne împresoară“ (Evr.12, 1). El vrea, dar nu ne sileşte; Dumnezeu respectă libertatea noastră, de a voi sau a nu voi, chiar şi atunci când libertatea noastră alege răul; Dumnezeu nu ne părăseşte niciodată, chiar dacă noi Îl părăsim; El ne dă permanent nenumărate prilejuri şi posibilităţi ca noi să părăsim păcatul şi să ne îndreptăm către El, izvorul vieţii şi al nemuririi, să ne apropiem de El, să ne unim sufleteşte cu El, împlinind voia Lui.

„Dumnezeu“, spune prorocul Iezechiel, „nu vrea moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă la calea Sa şi să fie viu“ (Iezechiel 33, 11).

Această stare nefericită a înstrăinării omului de Dumnezeu, proorocul Isaia o arată prin cuvintele: „Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpâneşti şi care nu mai suntem chemaţi cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai pogorî, morţii s-ar cutremura!“ (Isaia 63, 19). Este strigătul omului ajuns la capătul drumului vieţii trăite fără Dumnezeu, „strigătul din adâncul sufletului“ cum glăsuieşte prorocul David (Ps. 129, 1).Timpul naşterii cu trup a Fiului lui Dumnezeu este consemnat de istorie: „În zilele Cezarului August“, locul: oraşul Betleem, sălaşul pentru a înnopta: o peşteră (Luca 1, 1-4) leagănul pentru Prunc: o iesle (Luca 2, 12). Deasupra acestui sălaş cu totul sărăcăcios „mulţime de oaste cerească - pe bolta cerului (n.n.) - laudă pe Dumnezeu zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bună voire“ (Luca 2, 13-14). Smerenia şi slava Fiului lui Dumnezeu, care S-a născut cu trup, s-a împletit şi în acest moment din istoria mântuirii neamului nostru omenesc.

Faptul naşterii Fiului lui Dumnezeu cu trup este menţionat de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan prin cuvintele: „Cuvântul s-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 12, 14). „Cuvântul era Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul“ (Ioan 1, 1).

Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume (Ioan 1, 9). Acest adevăr este mărturisit de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Eu sunt lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“ (Ioan 8, 12). Noi urmăm Domnului nostru Iisus Hristos împlinind poruncile Lui, care sunt lumină pentru trăirea vieţii noastre creştine (Ps.118, 105; II Petru 1, 19). Urmăm lui Hristos luându-ne crucea (Mc. 8, 34), povara lepădării de sine, de egoism, de felul trăirii vieţii numai pentru sine şi nu şi pentru aproapele ajutându-l atunci când se află în lipsuri; în necazuri, urmăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos care este lumina lumii atunci când „lucrăm adevărul“ (Ioan 3, 21), adică atunci când trăim viaţa noastră creştină călăuziţi de învăţătura credinţei aşa cum am primit-o prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei.

Fiul lui Dumnezeu născându-Se cu trup, spune Sfântul Evanghelist Ioan, „întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu“ (Ioan1, 11-12).

Oamenii, unii, nu L-au primit chiar începând cu momentul naşterii Lui - cum a fost de exemplu Irod; Sfânta Fecioară Maria, însărcinată, gata să nască pe Fiul lui Dumnezeu, n-a fost primită să găzduiască într-o casă de om din Betleem, ci, într-o peşteră, într-un staul de animale; Fiul lui Dumnezeu, născut cu trup, a fost batjocorit şi răstignit; după Înălţarea Sa la cer, persoana şi învăţătura Sa au fost lepădate ca un rău, iar cei care au crezut şi L-au urmat au fost prigoniţi timp de trei secole; după libertatea trăirii şi mărturisirii credinţei creştine, adusă de Sfântul Împărat Constantin, dispreţul şi lepădarea de persoana Fiului lui Dumnezeu şi învăţătura Evangheliei Sale au rămas până astăzi o permanenţă, fără ca această stare de lucruri, aceste „porţi ale iadului“ să poată birui Biserica lui Hristos (Matei 6, 18), care este „stâlpul şi temelia adevărului“ (I Timotei 3,15).

Cei care au primit în sufletele lor pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu-Cuvântul, au primit putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, iar cea mai mare demnitate pentru persoana umană este ca ea să poarte numele de fiu al lui Dumnezeu; această putere ne este împărtăşită prin Sfintele Taine ale Bisericii, îndeosebi Taina Pocăinţei şi cea a Împărtăşaniei. Cei care L-au primit în sufletele lor pe Mântuitorul, Lumina lumii, au primit lumina minţii şi a inimii creând opere de artă şi cultură nemuritoare, care au darul de a înnobila sufletul omului. Cultura şi arta Europei au ca izvor şi pecete Evanghelia Mântuitorului, Lumina lumii, şi aceste două harisme ajută şi ele la realizarea menirii omului: dobândirea asemănării cu Dumnezeu, viaţa de sfinţenie.

Omul, pentru a ajunge la plinătatea menirii sale, are nevoie de educaţie şi de dobândirea de cunoştinţe corespunzătoare acestei lucrări; educaţia şi dobândirea cunoştinţelor încep din copilărie, în familie, şi continuă pe băncile şcolii de toate gradele; predarea religiei în şcoală este un drept al fiecărui elev; a refuza participarea la ora de religie înseamnă a-L refuza pe Dumnezeu, Creatorul şi Lumina lumii.

Viaţa omului trăită fără lumina lui Hristos, învăţătura Evangheliei Sale, este o viaţă trăită în întuneric, întunericul păcatului necunoaşterii lui Dumnezeu care înseamnă moarte, moartea sufletului. „Plata păcatului este moartea“ (Rom. 6, 23), dar şi moartea trupului (Rom. 6, 21) înainte de sorocul rânduit de Dumnezeu, o moarte de multe ori tragică. Nu orice moarte tragică este urmarea păcatelor. În cazul unei morţi tragice nu avem dreptul să judecăm pe cel mort, ci avem datoria să luăm aminte la noi înşine, sporind râvna, strădania, de a nu ne lăsa prinşi în mrejele păcatelor, să ne îndreptăm cât mai des către scaunul de spovedanie pentru a primi iertarea păcatelor noastre, dobândind bucuria mântuirii.

Rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate şi bucurie sfântă în petrecerea sfintelor sărbători ale Naşterii şi Botezului Domnului; Noul An să vă fie cu bună sporire în cele de folos pentru noi şi semenii noştri.

IPS PimenUrmărit şi prins în trafic cu o cantitate însemnată de ţigări de contrabandă

Un tânăr de 26 de ani din comuna Stulpicani, aflat la volanul unui BMW, a fost urmărit de poliţişti în trafic şi prins cu o cantitate însemnată de ţigări de contrabandă.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază pe strada Argestru din municipiul Vatra Dornei, când un echipaj de poliţie care patrula pe DN 17 a observat în trafic un autoturism marca BMW de culoare neagră, cu geamuri fumurii, care circula cu viteză redusă. La vederea echipajului de poliţie, cel aflat la volan a virat imediat pe un drum lateral, demarând cu viteză.

Poliţiştii au plecat imediat în urmărirea lui, reuşind să-l oprească după aproximativ 500 de metri. În timp ce îi verificau şoferului documentele, oamenii legii au observat pe bancheta din spate a maşinii o cantitate mare de cartuşe cu ţigări. Condus la sediul poliţiei din Vatra Dornei, bărbatul aflat la volan a fost identificat ca fiind Virgil Ilie, de 26 de ani, din comuna Stulpicani, iar în urma controlului efectuat asupra autoturismului, pe bancheta din spate şi în portbagaj a fost găsită cantitatea de 1.990 pachete țigări netimbrate.Autoturismul marca BMW în valoare de 6.000 de euro a fost sigilat și indisponibilizat în curtea poliţiei, iar întreaga cantitate de ţigări în valoare de 19.900 lei a fost confiscată. Cazul a fost preluat de poliţiştii de la „economic”, care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere, colectare, transport de mărfuri care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscut fiind faptul că aceste ţigări provin din contrabandă.

Suspectul a fost reținut sâmbătă seara cu ordonanţă pe o perioadă de 24 ore și a fost introdus în arestul IPJ Suceava. Ieri la prânz, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus cercetarea inculpatului sub control judiciar, acesta neavând voie să părăsească localitatea de domiciliu.

Astfel de acţiuni ale poliţiei vor continua şi în perioada următoare, în vederea prinderii şi identificării celor cu preocupări infracţionale de introducere în ţară, depozitare şi transport a ţigărilor de contrabandă.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Festivalul de proză scurtă „In memoriam Elena Șimon”

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului de proză scurtă „In memoriam Elena Șimon”, de la Vatra Dornei, şi-a desemnat câştigătorii. Concursul s-a adresat elevilor din clasele V-XII din Vatra Dornei și din împrejurimi, aceştia prezentându-se în competiţie cu câte două creații literare, pentru secțiunile Proză scurtă sau Eseu.

Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Vatra Dornei și Casa de Cultură „Platon Pardău” şi, ca în fiecare an, s-au acordat câte trei premii și mai multe mențiuni, atât pentru elevii de gimnaziu, cât și pentru liceeni, precum și premii speciale.

La gimnaziu, au obţinut premii elevii David Ioja, Tudor Marinca, Mara Apălămăriţei şi Roxana Pilug, iar la liceu, cele mai apreciate lucrări au fost ale Ioanei Cojocar, Alinei Covaci, Cristinei Muscă şi Anei Wilczinski.

Potrivit organizatorilor, „Festivalul de proză scurtă este un bun prilej de autocunoaştere pentru tinerii creativi şi de afirmare. Membrii juriului, Gheorghe Paţa - preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Dorneni, Anica Facina - scriitoare şi prof. Paraschiva Abutnăriţei, au apreciat talentul scriitoricesc şi originalitatea lucrărilor, dar au fost şi foarte exigenţi”.Concursul local de creaţie a fost un bun exerciţiu creativ pentru elevii din zona Dornelor, o testare înaintea participării la alte concursuri de creaţie, judeţene sau naţionale.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Primarul Viluț Mezdrea, omul care dovedește că tinerețea poate însemna înțelepciune și hărnicie


Ales ca primar al comunei Poiana Stampei, în anul 2012, tânărul edil a pornit pe un drum care nu îi era foarte străin, încrezător și pus pe realizări mari. Absolvent a două facultăți de prestigiu din țară, Viluț Mezdrea a activat mai întâi ca viceprimar în Primăria Poiana Stampei, iar de patru ani, face treabă inginerește, cum știe el mai bine, dar nu uită să presare și puțin suflet în tot ceea ce face.

„Provin dintr-o familie de oameni gospodari care, prin eforturi considerabile, m-au susţinut pe toată perioada anilor de studiu, animați de dorița și speranța că mă voi întoarce acasă, iar acest lucru s-a și întâmplat. Acasa înseamnă pentru mine Poiana Stampei, iar locuitorii acestei comune fac parte deja din marea mea familie”, ne-a declarat tânărul primar.

La 30 de ani reprezenta o comunitate

După ce a fost ales ca primar al unei comune importante a județului, Viluț Mezdrea, a trecut la treabă, dovedind încă de atunci că locuitorii n-au făcut o alegere greșită.

Schimbările au început încă din centrul comunei, când a fost amenajat un trotuar pietonal, pe o lungime de 500 de metri. Totodată a fost pavată și parcarea primăriei din comună.Tot în centrul comunei, a fost amenajat și un parc expozițional, format din cinci căsuțe tradiționale, amplasate în curtea Casei de Cultură, iar pentru localnicii care fac naveta, s-au amplasat șase stații de autobuz, dotate cu iluminat pe timp de noapte.Conștient că educația ocupă un loc fruntaș într-o societate civilizată, edilul a investit de fiecare dată când a avut ocazia, în acest domeniu. Astfel, Școala cu clasele I-VIII Poiana Stampei, a fost supusă unui proces de reabilitare, din fonduri proprii, ale comunei. S-au înlocuit centralele termice, s-au reabilitat holurile și sălile de curs, iar în curtea școlii au fost amenajate trotuare. Tot în incinta Școlii cu clasele I-VIII, a fost înființat și un cabinet stomatologic, adresat atât copiilor care învață aici, cât și locuitorilor comunei Poiana Stampei.

Tot la capitolul realizări putem aminti și de extinderea rețelei electrice în satele Dorna Borcuț, Dornișoara, Alexeni și zona Vasile Donisa, precum și de extinderea rețelei de iluminat public în Dorna Borcut, Dornișoara, Alexeni, Centrul comunei, Tătaru, Plaiul Bârgăului.

Complexul Social Dornișoara a suferit modificări semnificative, edilul investind în reabilitarea acestui obiectiv. Centrul a fost dotat cu o centrală termică modernă, a fost izolat termic, s-a înlocuit tâmplăria, iar acoperișul a fost înlocuit cu tablă Lindab.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a construit o Stație de Epurare, iar cu sprijinul Grupului de Acțiune Local „Bazinul Dornelor”, s-a construit un pod de beton peste râul Dorna, în satul Prăleni.Tot la Poiana Stampei există astăzi și un punct de lucru al Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, în acest fel comuna beneficiind și de o mașină pentru stingerea incendiilor, dar și de o ambluanță SMURD, deservite de personal specializat, care veghează permanent asupra siguranței celor care trăiesc aici.

Mănăstirea Podul Coșnei a fost susținută prin alocări de fonduri de la bugetul local al comunei Poiana Stampei, iar dacă biserica monument din comună, care a ars într-un incendiu, a lăsat durere în sufletele localnicilor, edilul a demarat lucrările de reconstruire a bisericii, fiind alocate sume importante de bani pentru aceste lucrări. Trebuie amintit faptul că s-a pus și prima piatră de temelie, pentru reconstrucția Bisericii cu hramul Sf. Arhangheli „Mihail și Gavriil”, în prezența ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Cea mai modernă sală de sport din județ va fi inaugurată în luna mai, la Poiana Stampei

Locuitorii comunei Poiana Stampei vor avea, începând cu anul 2016, o sală de sport multifuncțională. Astfel, va exista o sală de sport propriu zisă, o sală de fitness, dar și o sală pentru tenis de masă.Tot în această sală multifuncțională, localnicii se vor putea relaxa în piscina pentru adulți, iar copiii în piscina adresată exclusiv lor, sau vor putea alege între saună, salină și jacuzzi. Tot în incinta acestei săli vor fi construite și garaje pentru mașinile de pompieri și SMURD, apartamente pentru cazarea personalului specializat în intervenția situațiilor de urgență, garaje pentru microbuzele școlare, sunt celelalte.

Comuna Poiana Stampei, recunoscută pentru activitatea culturală

Comuna Poiana Stampei a primit titlul de „Sat cultural al României”, locul doi pe țară și nu întâmplător. Comuna este reprezentată de fiecare dată de Ansamblul „Poienița”, artiștii locali reușind să lase o impresie deosebită de fiecare dată.

În fiecare an, aici se organizează Festivalul Național „Fii satului. Tradiții de pe Valea Dornelor”, eveniment ce reunește an de an, artiștii recunoscuți din țară și nu numai.

Tot aici se oranizează și un masterclass, intitulat „Muzică la Altitudine”, concert extraordinar de vioară și violoncel. De doi ani, cu sprijinul Radio România Cultural, la Poiana Stampei ajunge și vioara lui Enescu, prin concertul „Vioara lui Enescu la Sate”.

Ambiție și perseverență, rețeta reușitei

„Toate aceste realizări nu fac decât să aducă un plus valoare comunității, denumită simbolic "Poarta de intrare în Bucovina", comunitate care, în ultima perioadă s-a aflat într-un continuu proces de dezvoltare, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere social-cultural. Strategia de dezvoltare a comunei Poiana Stampei pentru perioada 2014-2020, cuprinde și alte proiecte importante pentru dezvoltarea comunei, atât în infrastructura rutieră și educațională, cât și în ceea ce privește promovarea continuă a valorilor culturale, care ne reprezintă. Toate aceste realizări sunt datorate bunei colaborări pe care o am cu cei din Consiliul Local”, a declarat pentru SuceavaLive, primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea.

Astfel, s-a dovedit încă o dată, că nu neapărat părul alb de la tâmple înseamnă înțelepciune. Puterea de muncă, inteligența, tinerețea și seriozitatea, au dovedit că pot face echipă bună împreună, dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva pentru comuna pe care o reprezinți.

SURSĂ ARTICOL: SuceavaLive.ro


O tânără băută la volan şi fără permis, oprită în trafic de poliţişti

O tânără de 18 ani a fost prinsă de un echipaj de poliţie în municipiul Vatra Dornei conducând un autoturism fără a avea permis de conducere şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un autoturism marca Audi A6 a fost oprit miercuri noaptea, în jurul orei 00.30, pe strada 22 Decembrie din localitate, la volan aflându-se Varvara M., de 18 ani, din comuna Coşna. Întrucât tânăra mirosea a alcool, poliţiştii au testat-o cu aparatul etilotest, în urma verificării rezultând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.Luată la întrebări despre acte, tânăra nu le-a putut arăta poliţiştilor permisul de conducere, astfel încât aceştia au controlat baza de date a poliţiei. În urma acestor verificări, poliţiştii au constatat că tânăra nu are emis un permis de conducere pe numele ei, iar autoturismul i-a fost încredinţat spre a fi condus de proprietarul maşinii, Cristian R., un tânăr de 28 de ani din comuna Dorna Candrenilor, aflat şi el în autoturism, pe locul din dreapta-faţă.

Pe numele tinerei de 18 ani a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice, iar proprietarul maşinii s-a ales şi el cu un dosar penal pentru încredinţarea autoturismului proprietate personală unei persoane care nu deţine un permis de conducere.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


La Vatra Dornei a avut loc concursul interjudețean de matematică şi informatică ,,Memorialul Ștefan Dârțu”

La Vatra Dornei s-a desfăşurat la finele săptămânii trecute Concursul interjudețean de matematică şi informatică "Memorialul Ștefan Dârțu”. Competiţia, careeste organizată anual în memoria regretatului Ștefan Dârțu, fost profesor de matematică şi director al Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, s-a bucurat de o largă participare a elevilor pasionați de matematică şi informatică, 450 în total, din Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamț şi Bistrița-Năsăud.

La Matematică, premiile I au fost obţinute de: Mihail Livadaru - Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi (clasa a IV-a), Maria Popa - Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei (clasa a V-a), Rareş Polenciuc - Colegiul Național „Roman Vodă” Roman (clasa a VI-a), Tudor Cardaş - Colegiul Naţional „August Treboniu Laurian” Botoşani (clasa a VII-a), Daniel Todaşcă - Școala Gimnazială Coşna (clasa a VIII-a), Alex Claudiu Deac - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a IX-a), Cosmin Aştefanei - Colegiul Național Iaşi (clasa a X-a), George Codrin Hariga - CN Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc (clasa a XI-a), Ionuţ Cătălin Aniţă - Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului (clasa XII-a).La Informatică, premiul I au primit: Andrei Robert Cuzenco – CN "Ștefan Cel Mare" Suceava (clasa a IX-a), Filip Mihăluț – CN ”Petru Rareş” Suceava (clasa a X-a), Florin Manghiuc - CN ”Petru Rareş” Suceava (clasa a XI-a), Seniuc Bogdan – CN ”Eudoxiu Hurmuzache” Rădăuți (clasa a XII-a).

Premiul al II-lea, la matematică, a mers către:Mihai Chirilă - Școala „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi, Andrei Cătălin Moca - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a V-a), Bogdan Rusu - CN "Ştefan cel Mare" Suceava (clasa a VI-a), Andrei Airinei - Şcoala Gimnazială Bogdăneşti (clasa a VII-a), Mădălina Ababei - Școala Gimnazială Nr. 7 Botoşani (clasa a VIII-a), Cosmin Holcan- CN ”Mihai Eminescu” Botoşani (clasa a IX-a), Ciprian Prohozescu – CN „Emil Racoviţă” Iaşi (clasa X-a), Răzvan Mihai Pop - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a XI-a), Tudor Pricope – CN ”Mihai Eminescu” Botoşani (clasa a XII-a).

Premiul al II-lea, la informatică, a fost obţinut de: Vlad Turcuman – CN "Grigore Moisil" Iaşi (clasa a IX-a), Radu Ştefanescu - CN "Ștefan Cel Mare" Suceava, George Hariga - CN Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung (clasa a XI-a).

Subiecte de nivelul celor de la olimpiadă

Deschiderea oficială a concursului a avut loc în Sala Oglinzilor din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei. Au susținut discursuri de bun venit, dar şi de încurajare pentru participanți, conf. univ. dr. Vasile Pop - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, preşedintele concursului, prof. dr. Cristian Cuciurean - inspector adjunct la IŞJ Suceava, prof. Marinela Cimpoeşu – inspector şcolar de matematică, prof. Giorgie Vlad - inspector şcolar de informatică, prof. Octavian Rezuş - şeful catedrei de matematică, prof. Suzana Șestac - şefa catedrei de informatică, prof. Mihai Țarcă - preşedintele de onoare al concursului (în calitate de inițiator şi organizator de-a lungul anilor a acestui eveniment), ing. Gheorghe Apetrii - consilier local şi prof. Paul Bereholschi – directorul Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei.

Organizatorii s-au declarat mulțumiți de nivelul de pregătire al elevilor, aceştia demonstrând o bună stăpânire a celor două discipline, în condițiile în care subiectele primite au fost de tip olimpic, cu mult peste nivelul mediu care se utilizează în timpul orelor de curs.

„Felicităm elevii pentru rezultatele obținute şi mulțumesc cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceşti copii. Totodată aducem sincere mulțumiri colaboratorilor care au sprijinit organizarea concursului, respectiv Consiliul Județean Suceava şi IŞJ Suceava. Mulțumiri deosebite se cuvin Primăriei Municipiului Vatra Dornei, în special domnului primar Ilie Boncheş şi membrilor Consiliului Local”, a transmis Paul Bereholschi, directorul Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


A lăsat uşa descuiată, iar hoţii i-au furat bunuri de 1.200 de lei

Poliţiştii din Vatra Dornei au fost alertaţi sâmbătă dimineaţă de un bărbat de 46 de ani despre faptul că locuinţa fiului său, aflată în construcţie, a fost spartă de hoţi. Din verificări şi declaraţiile bărbatului a rezultat că hoţii au furat scule profesionale și o rolă de cablu, prejudiciul fiind de circa 1.200 de lei.

Furtul a fost favorizat şi uşurat de faptul că uşa de acces nu era încuiată, motiv pentru care poliţiştii fac apel la oameni să fie mai atenţi când îşi părăsesc locuinţele.„Deşi în mod repetat poliţiştii au atras atenţia cu privire la modul de asigurare a caselor în construcţie, se constată că, în continuare, cetăţenii depozitează materiale de construcţii în spaţii care nu sunt închise sau măcar îngrădite. De asemenea, în casele nelocuite aflate în diverse faze de construcţie (fără geamuri, uşi, sisteme de închidere) sunt deja depozitate bunuri casnice şi scule care în mod inevitabil atrag atenţia hoţilor şi îi expun pe proprietari infracţiunilor de furt. Poliţiştii recomandă încă o dată cetăţenilor să dispună măsuri minime de protecţie a bunurilor astfel încât să nu cadă victime ale hoţilor. Se recomandă asigurarea cu sisteme de închidere şi alarmare a locuinţelor. În cazul în care locuinţa în construcţie se află într-o zonă izolată, asiguraţi-vă că o persoană de încredere poate să treacă zilnic pe la respectiva locaţie şi să o supravegheze. Asiguraţi iluminarea şi îngrădirea perimetrului. Nu depozitaţi bunuri în casele aflate în construcţie (mobilier, electronice, electrocasnice etc.)”, sunt sfaturile oferite de poliţiştii suceveni.

Potrivit datelor statistice, 20% din furturile din locuinţe sesizate în judeţul Suceava în primele nouă luni ale anului au fost comise ca urmare a faptului că proprietarii au lăsat uşile descuiate. În ciuda acestor furturi numeroase şi a semnalelor de alarmă trase periodic de către poliţişti, multe persoane ignoră reguli minime privind siguranţa.

„Având în vedere faptul că se apropie perioada sărbătorilor de iarnă şi multe familii se vor deplasa pentru celebrarea evenimentelor în locaţii speciale, în staţiuni montane sau în străinătate, atragem atenţia cetăţenilor cu privire la modul de asigurare a locuinţelor, astfel încât la întoarcerea din sejur sau călătorie să nu constate că au fost victime ale hoţilor şi să înregistreze prejudicii importante”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Suceava.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Un dornean a fost inselat cu peste 15.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Matei Gabor pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”.

La începutul lunii aprilie 2014, partea vătămată S.M.B. a încheiat o înţelegere verbală cu inculpatul Matei Gabor pentru ca acesta să-i schimbe tabla de la locuinţa pe care o deţine pe strada Oborului din municipiul Vatra Dornei. In acest sens, fiul părţii vătămate, care locuieşte în Anglia, i-a trimis acestuia un avans de 572,74 de lire sterline, respectiv 3.000 de lei, prin Money Gram, pe numele unei persoane indicate de Matei Gabor, respectiv A.N.K.Z.După efectuarea tranzacţiei, la locuinţa lui S.M.B. s-a deplasat inculpatul Matei Gabor însoţit de alte trei persoane, ocazie cu care au început să desfăşoare lucrările premergătoare pentru schimbarea acoperişului locuinţei, în acest timp fiind cazaţi la locuinţa proprietarului.

După câteva zile, întrucât vremea nu era favorabilă, inculpatul Matei Gabor a spus că pleacă împreună cu echipa să cumpere materialele necesare pentru efectuarea lucrării, sens în care i-a cerut persoanei vătămate suma de 12.858 de lei. Astfel, în seara zilei de 11 aprilie 2014, inculpatul a primit de la persoana vătămată această sumă de bani, după care a doua zi a plecat.

La intervalul de câteva zile, respectiv în data de 16 aprilie 2014, acesta a revenit la locuinţa persoanei vătămate spunându-i că este în trecere spre Suceava, de unde urmează să achiziţioneze tabla, iar în timp ce discuta cu S.M.B., echipa sa de muncitori a încărcat în maşină sculele cu care veniseră iniţial pentru efectuarea lucrărilor.

Ulterior, inculpatul nu a mai revenit pentru a finaliza lucrările şi nu i-a mai răspuns persoanei vătămate la telefon. Matei Gabor nu a putut fi audiat în calitate de suspect şi nici în calitate de inculpat, stabilindu-se că este plecat din ţară. Prejudiciul creat în dauna persoanei vătămate S.M.B. este în valoare totală de 15.858 de lei. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Vatra Dornei.

SURSĂ ARTICOL: ObiectivDeSuceava.ro.ro


Un muncitor forestier din Vatra Dornei a fost diagnosticat cu botulism

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din mediul rural, zona Vatra Dornei, muncitor ferestier de profesie, se zbate între viaţă şi moarte într-o unitate spitalicească din Iaşi, după ce a fost diagnosticat cu botulism.

Bărbatul s-a prezentat la Spitalul din Vatra Dornei cu simptome de toxiinfecţie alimentară, dar după mai puţin de 24 de ore de la internare, medicii dorneni au decis transferul pacientului către o altă unitate spitalicească, deoarece starea acestuia se deteriora vizibil iar cadrele medicale au ajuns la concluzia că bărbatul este suspect de botulism.La solicitarea familiei s-a luat decizia transferului către Spitalul de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” din Iaşi, unde medicii au confirmat diagnosticul de botulism. “Pacientul este un bărbat în vârstă de 51 de ani din zona Vatra Dornei. Locuieşte singur iar în ultimele zile a consumat mai multe alimente conservate.

Inspectori din cadrul instituţiei noastre au recoltat probe de alimente iar acum aşteptăm rezultatele de la Institutul Cantacuzino din Bucureşti”, am aflat de la inspectorul Adrian Popescu, purtător de cuvânt în cadrul DSP Suceava. După cum susţin cadrele medicale ieşene, suceveanului i-a fost administrat deja serul antibotulinic şi este monitorizat în permanenţă.

Un tratament complet costă aproximativ 10.850 de euro şi este distribuit de către Ministerul Sănătăţii prin UNIFARM. Este al doilea caz de botulism înregistrat în judeţul nostru după ce în luna mai, un bărbat de 71 de ani din Mălini a fost diagnosticat cu această infecţie.

Botulismul este o boală extrem de gravă, care produce paralizia nervilor cranieni, iar pacienţii diagnosticaţi cu această boală pot suferi de disfagie – dificultate de a înghiţi alimente solide şi lichide, disfonie – dificultate de vorbire, nu-şi pot mişca pleoapele, ajungându-se chiar la paralizia musculaturii respiratorii intercostale, dacă boala nu este tratată la timp.

SURSĂ ARTICOL: ObiectivDeSuceava.ro


VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei