Revelion in aer liber în centrul municipiului Vatra Dornei

Primăria Vatra Dornei îi invită pe toți cei interesați să petreacă Revelionul 2016 în centrul orașului, în fața primăriei. Sunt pregatite mai multe concerte care vor începe la ora 23 !

Pastorala de Crăciun 2015 a IPS Pimen Suceveanul

Când a venit plinirea vremii, scrie Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie - din Sfânta Fecioara Maria (n.n.) - ca să dobândim înfierea“ (Gal. 4, 4-5). „Plinirea vremii“ înseamnă ajungerea lumii Vechiului Testament la capătul drumului trăirii vieţii în păcate, adică în totala stare de înstrăinare de Dumnezeu, o viaţă apăsată şi zdrobită de mustrarea tainică a cugetului, a conştiinţei; ajunsă în această stare sufletească, „şi-a venit în sine“, fiind cuprinsă de dorinţa arzătoare de a se întoarce şi a se apropia de Dumnezeu părăsind starea de păcătoşenie; astfel a dobândit conştiinţa că pacea sufletească omul o poate avea numai atunci când sufletul său „se odihneşte în Dumnezeu“, cum spune Fericitul Augustin în Confesiunile sale, prin împlinirea voii lui Dumnezeu.

Dumnezeu aşteaptă permanent îndreptarea noastră, părăsirea păcatului, „care grabnic ne împresoară“ (Evr.12, 1). El vrea, dar nu ne sileşte; Dumnezeu respectă libertatea noastră, de a voi sau a nu voi, chiar şi atunci când libertatea noastră alege răul; Dumnezeu nu ne părăseşte niciodată, chiar dacă noi Îl părăsim; El ne dă permanent nenumărate prilejuri şi posibilităţi ca noi să părăsim păcatul şi să ne îndreptăm către El, izvorul vieţii şi al nemuririi, să ne apropiem de El, să ne unim sufleteşte cu El, împlinind voia Lui.

„Dumnezeu“, spune prorocul Iezechiel, „nu vrea moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă la calea Sa şi să fie viu“ (Iezechiel 33, 11).

Această stare nefericită a înstrăinării omului de Dumnezeu, proorocul Isaia o arată prin cuvintele: „Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpâneşti şi care nu mai suntem chemaţi cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai pogorî, morţii s-ar cutremura!“ (Isaia 63, 19). Este strigătul omului ajuns la capătul drumului vieţii trăite fără Dumnezeu, „strigătul din adâncul sufletului“ cum glăsuieşte prorocul David (Ps. 129, 1).Timpul naşterii cu trup a Fiului lui Dumnezeu este consemnat de istorie: „În zilele Cezarului August“, locul: oraşul Betleem, sălaşul pentru a înnopta: o peşteră (Luca 1, 1-4) leagănul pentru Prunc: o iesle (Luca 2, 12). Deasupra acestui sălaş cu totul sărăcăcios „mulţime de oaste cerească - pe bolta cerului (n.n.) - laudă pe Dumnezeu zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bună voire“ (Luca 2, 13-14). Smerenia şi slava Fiului lui Dumnezeu, care S-a născut cu trup, s-a împletit şi în acest moment din istoria mântuirii neamului nostru omenesc.

Faptul naşterii Fiului lui Dumnezeu cu trup este menţionat de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan prin cuvintele: „Cuvântul s-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 12, 14). „Cuvântul era Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul“ (Ioan 1, 1).

Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume (Ioan 1, 9). Acest adevăr este mărturisit de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Eu sunt lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“ (Ioan 8, 12). Noi urmăm Domnului nostru Iisus Hristos împlinind poruncile Lui, care sunt lumină pentru trăirea vieţii noastre creştine (Ps.118, 105; II Petru 1, 19). Urmăm lui Hristos luându-ne crucea (Mc. 8, 34), povara lepădării de sine, de egoism, de felul trăirii vieţii numai pentru sine şi nu şi pentru aproapele ajutându-l atunci când se află în lipsuri; în necazuri, urmăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos care este lumina lumii atunci când „lucrăm adevărul“ (Ioan 3, 21), adică atunci când trăim viaţa noastră creştină călăuziţi de învăţătura credinţei aşa cum am primit-o prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei.

Fiul lui Dumnezeu născându-Se cu trup, spune Sfântul Evanghelist Ioan, „întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu“ (Ioan1, 11-12).

Oamenii, unii, nu L-au primit chiar începând cu momentul naşterii Lui - cum a fost de exemplu Irod; Sfânta Fecioară Maria, însărcinată, gata să nască pe Fiul lui Dumnezeu, n-a fost primită să găzduiască într-o casă de om din Betleem, ci, într-o peşteră, într-un staul de animale; Fiul lui Dumnezeu, născut cu trup, a fost batjocorit şi răstignit; după Înălţarea Sa la cer, persoana şi învăţătura Sa au fost lepădate ca un rău, iar cei care au crezut şi L-au urmat au fost prigoniţi timp de trei secole; după libertatea trăirii şi mărturisirii credinţei creştine, adusă de Sfântul Împărat Constantin, dispreţul şi lepădarea de persoana Fiului lui Dumnezeu şi învăţătura Evangheliei Sale au rămas până astăzi o permanenţă, fără ca această stare de lucruri, aceste „porţi ale iadului“ să poată birui Biserica lui Hristos (Matei 6, 18), care este „stâlpul şi temelia adevărului“ (I Timotei 3,15).

Cei care au primit în sufletele lor pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu-Cuvântul, au primit putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, iar cea mai mare demnitate pentru persoana umană este ca ea să poarte numele de fiu al lui Dumnezeu; această putere ne este împărtăşită prin Sfintele Taine ale Bisericii, îndeosebi Taina Pocăinţei şi cea a Împărtăşaniei. Cei care L-au primit în sufletele lor pe Mântuitorul, Lumina lumii, au primit lumina minţii şi a inimii creând opere de artă şi cultură nemuritoare, care au darul de a înnobila sufletul omului. Cultura şi arta Europei au ca izvor şi pecete Evanghelia Mântuitorului, Lumina lumii, şi aceste două harisme ajută şi ele la realizarea menirii omului: dobândirea asemănării cu Dumnezeu, viaţa de sfinţenie.

Omul, pentru a ajunge la plinătatea menirii sale, are nevoie de educaţie şi de dobândirea de cunoştinţe corespunzătoare acestei lucrări; educaţia şi dobândirea cunoştinţelor încep din copilărie, în familie, şi continuă pe băncile şcolii de toate gradele; predarea religiei în şcoală este un drept al fiecărui elev; a refuza participarea la ora de religie înseamnă a-L refuza pe Dumnezeu, Creatorul şi Lumina lumii.

Viaţa omului trăită fără lumina lui Hristos, învăţătura Evangheliei Sale, este o viaţă trăită în întuneric, întunericul păcatului necunoaşterii lui Dumnezeu care înseamnă moarte, moartea sufletului. „Plata păcatului este moartea“ (Rom. 6, 23), dar şi moartea trupului (Rom. 6, 21) înainte de sorocul rânduit de Dumnezeu, o moarte de multe ori tragică. Nu orice moarte tragică este urmarea păcatelor. În cazul unei morţi tragice nu avem dreptul să judecăm pe cel mort, ci avem datoria să luăm aminte la noi înşine, sporind râvna, strădania, de a nu ne lăsa prinşi în mrejele păcatelor, să ne îndreptăm cât mai des către scaunul de spovedanie pentru a primi iertarea păcatelor noastre, dobândind bucuria mântuirii.

Rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate şi bucurie sfântă în petrecerea sfintelor sărbători ale Naşterii şi Botezului Domnului; Noul An să vă fie cu bună sporire în cele de folos pentru noi şi semenii noştri.

IPS PimenUrmărit şi prins în trafic cu o cantitate însemnată de ţigări de contrabandă

Un tânăr de 26 de ani din comuna Stulpicani, aflat la volanul unui BMW, a fost urmărit de poliţişti în trafic şi prins cu o cantitate însemnată de ţigări de contrabandă.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază pe strada Argestru din municipiul Vatra Dornei, când un echipaj de poliţie care patrula pe DN 17 a observat în trafic un autoturism marca BMW de culoare neagră, cu geamuri fumurii, care circula cu viteză redusă. La vederea echipajului de poliţie, cel aflat la volan a virat imediat pe un drum lateral, demarând cu viteză.

Poliţiştii au plecat imediat în urmărirea lui, reuşind să-l oprească după aproximativ 500 de metri. În timp ce îi verificau şoferului documentele, oamenii legii au observat pe bancheta din spate a maşinii o cantitate mare de cartuşe cu ţigări. Condus la sediul poliţiei din Vatra Dornei, bărbatul aflat la volan a fost identificat ca fiind Virgil Ilie, de 26 de ani, din comuna Stulpicani, iar în urma controlului efectuat asupra autoturismului, pe bancheta din spate şi în portbagaj a fost găsită cantitatea de 1.990 pachete țigări netimbrate.Autoturismul marca BMW în valoare de 6.000 de euro a fost sigilat și indisponibilizat în curtea poliţiei, iar întreaga cantitate de ţigări în valoare de 19.900 lei a fost confiscată. Cazul a fost preluat de poliţiştii de la „economic”, care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere, colectare, transport de mărfuri care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscut fiind faptul că aceste ţigări provin din contrabandă.

Suspectul a fost reținut sâmbătă seara cu ordonanţă pe o perioadă de 24 ore și a fost introdus în arestul IPJ Suceava. Ieri la prânz, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au dispus cercetarea inculpatului sub control judiciar, acesta neavând voie să părăsească localitatea de domiciliu.

Astfel de acţiuni ale poliţiei vor continua şi în perioada următoare, în vederea prinderii şi identificării celor cu preocupări infracţionale de introducere în ţară, depozitare şi transport a ţigărilor de contrabandă.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Festivalul de proză scurtă „In memoriam Elena Șimon”

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului de proză scurtă „In memoriam Elena Șimon”, de la Vatra Dornei, şi-a desemnat câştigătorii. Concursul s-a adresat elevilor din clasele V-XII din Vatra Dornei și din împrejurimi, aceştia prezentându-se în competiţie cu câte două creații literare, pentru secțiunile Proză scurtă sau Eseu.

Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Vatra Dornei și Casa de Cultură „Platon Pardău” şi, ca în fiecare an, s-au acordat câte trei premii și mai multe mențiuni, atât pentru elevii de gimnaziu, cât și pentru liceeni, precum și premii speciale.

La gimnaziu, au obţinut premii elevii David Ioja, Tudor Marinca, Mara Apălămăriţei şi Roxana Pilug, iar la liceu, cele mai apreciate lucrări au fost ale Ioanei Cojocar, Alinei Covaci, Cristinei Muscă şi Anei Wilczinski.

Potrivit organizatorilor, „Festivalul de proză scurtă este un bun prilej de autocunoaştere pentru tinerii creativi şi de afirmare. Membrii juriului, Gheorghe Paţa - preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Dorneni, Anica Facina - scriitoare şi prof. Paraschiva Abutnăriţei, au apreciat talentul scriitoricesc şi originalitatea lucrărilor, dar au fost şi foarte exigenţi”.Concursul local de creaţie a fost un bun exerciţiu creativ pentru elevii din zona Dornelor, o testare înaintea participării la alte concursuri de creaţie, judeţene sau naţionale.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Primarul Viluț Mezdrea, omul care dovedește că tinerețea poate însemna înțelepciune și hărnicie


Ales ca primar al comunei Poiana Stampei, în anul 2012, tânărul edil a pornit pe un drum care nu îi era foarte străin, încrezător și pus pe realizări mari. Absolvent a două facultăți de prestigiu din țară, Viluț Mezdrea a activat mai întâi ca viceprimar în Primăria Poiana Stampei, iar de patru ani, face treabă inginerește, cum știe el mai bine, dar nu uită să presare și puțin suflet în tot ceea ce face.

„Provin dintr-o familie de oameni gospodari care, prin eforturi considerabile, m-au susţinut pe toată perioada anilor de studiu, animați de dorița și speranța că mă voi întoarce acasă, iar acest lucru s-a și întâmplat. Acasa înseamnă pentru mine Poiana Stampei, iar locuitorii acestei comune fac parte deja din marea mea familie”, ne-a declarat tânărul primar.

La 30 de ani reprezenta o comunitate

După ce a fost ales ca primar al unei comune importante a județului, Viluț Mezdrea, a trecut la treabă, dovedind încă de atunci că locuitorii n-au făcut o alegere greșită.

Schimbările au început încă din centrul comunei, când a fost amenajat un trotuar pietonal, pe o lungime de 500 de metri. Totodată a fost pavată și parcarea primăriei din comună.Tot în centrul comunei, a fost amenajat și un parc expozițional, format din cinci căsuțe tradiționale, amplasate în curtea Casei de Cultură, iar pentru localnicii care fac naveta, s-au amplasat șase stații de autobuz, dotate cu iluminat pe timp de noapte.Conștient că educația ocupă un loc fruntaș într-o societate civilizată, edilul a investit de fiecare dată când a avut ocazia, în acest domeniu. Astfel, Școala cu clasele I-VIII Poiana Stampei, a fost supusă unui proces de reabilitare, din fonduri proprii, ale comunei. S-au înlocuit centralele termice, s-au reabilitat holurile și sălile de curs, iar în curtea școlii au fost amenajate trotuare. Tot în incinta Școlii cu clasele I-VIII, a fost înființat și un cabinet stomatologic, adresat atât copiilor care învață aici, cât și locuitorilor comunei Poiana Stampei.

Tot la capitolul realizări putem aminti și de extinderea rețelei electrice în satele Dorna Borcuț, Dornișoara, Alexeni și zona Vasile Donisa, precum și de extinderea rețelei de iluminat public în Dorna Borcut, Dornișoara, Alexeni, Centrul comunei, Tătaru, Plaiul Bârgăului.

Complexul Social Dornișoara a suferit modificări semnificative, edilul investind în reabilitarea acestui obiectiv. Centrul a fost dotat cu o centrală termică modernă, a fost izolat termic, s-a înlocuit tâmplăria, iar acoperișul a fost înlocuit cu tablă Lindab.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a construit o Stație de Epurare, iar cu sprijinul Grupului de Acțiune Local „Bazinul Dornelor”, s-a construit un pod de beton peste râul Dorna, în satul Prăleni.Tot la Poiana Stampei există astăzi și un punct de lucru al Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, în acest fel comuna beneficiind și de o mașină pentru stingerea incendiilor, dar și de o ambluanță SMURD, deservite de personal specializat, care veghează permanent asupra siguranței celor care trăiesc aici.

Mănăstirea Podul Coșnei a fost susținută prin alocări de fonduri de la bugetul local al comunei Poiana Stampei, iar dacă biserica monument din comună, care a ars într-un incendiu, a lăsat durere în sufletele localnicilor, edilul a demarat lucrările de reconstruire a bisericii, fiind alocate sume importante de bani pentru aceste lucrări. Trebuie amintit faptul că s-a pus și prima piatră de temelie, pentru reconstrucția Bisericii cu hramul Sf. Arhangheli „Mihail și Gavriil”, în prezența ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Cea mai modernă sală de sport din județ va fi inaugurată în luna mai, la Poiana Stampei

Locuitorii comunei Poiana Stampei vor avea, începând cu anul 2016, o sală de sport multifuncțională. Astfel, va exista o sală de sport propriu zisă, o sală de fitness, dar și o sală pentru tenis de masă.Tot în această sală multifuncțională, localnicii se vor putea relaxa în piscina pentru adulți, iar copiii în piscina adresată exclusiv lor, sau vor putea alege între saună, salină și jacuzzi. Tot în incinta acestei săli vor fi construite și garaje pentru mașinile de pompieri și SMURD, apartamente pentru cazarea personalului specializat în intervenția situațiilor de urgență, garaje pentru microbuzele școlare, sunt celelalte.

Comuna Poiana Stampei, recunoscută pentru activitatea culturală

Comuna Poiana Stampei a primit titlul de „Sat cultural al României”, locul doi pe țară și nu întâmplător. Comuna este reprezentată de fiecare dată de Ansamblul „Poienița”, artiștii locali reușind să lase o impresie deosebită de fiecare dată.

În fiecare an, aici se organizează Festivalul Național „Fii satului. Tradiții de pe Valea Dornelor”, eveniment ce reunește an de an, artiștii recunoscuți din țară și nu numai.

Tot aici se oranizează și un masterclass, intitulat „Muzică la Altitudine”, concert extraordinar de vioară și violoncel. De doi ani, cu sprijinul Radio România Cultural, la Poiana Stampei ajunge și vioara lui Enescu, prin concertul „Vioara lui Enescu la Sate”.

Ambiție și perseverență, rețeta reușitei

„Toate aceste realizări nu fac decât să aducă un plus valoare comunității, denumită simbolic "Poarta de intrare în Bucovina", comunitate care, în ultima perioadă s-a aflat într-un continuu proces de dezvoltare, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere social-cultural. Strategia de dezvoltare a comunei Poiana Stampei pentru perioada 2014-2020, cuprinde și alte proiecte importante pentru dezvoltarea comunei, atât în infrastructura rutieră și educațională, cât și în ceea ce privește promovarea continuă a valorilor culturale, care ne reprezintă. Toate aceste realizări sunt datorate bunei colaborări pe care o am cu cei din Consiliul Local”, a declarat pentru SuceavaLive, primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea.

Astfel, s-a dovedit încă o dată, că nu neapărat părul alb de la tâmple înseamnă înțelepciune. Puterea de muncă, inteligența, tinerețea și seriozitatea, au dovedit că pot face echipă bună împreună, dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva pentru comuna pe care o reprezinți.

SURSĂ ARTICOL: SuceavaLive.ro


O tânără băută la volan şi fără permis, oprită în trafic de poliţişti

O tânără de 18 ani a fost prinsă de un echipaj de poliţie în municipiul Vatra Dornei conducând un autoturism fără a avea permis de conducere şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un autoturism marca Audi A6 a fost oprit miercuri noaptea, în jurul orei 00.30, pe strada 22 Decembrie din localitate, la volan aflându-se Varvara M., de 18 ani, din comuna Coşna. Întrucât tânăra mirosea a alcool, poliţiştii au testat-o cu aparatul etilotest, în urma verificării rezultând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.Luată la întrebări despre acte, tânăra nu le-a putut arăta poliţiştilor permisul de conducere, astfel încât aceştia au controlat baza de date a poliţiei. În urma acestor verificări, poliţiştii au constatat că tânăra nu are emis un permis de conducere pe numele ei, iar autoturismul i-a fost încredinţat spre a fi condus de proprietarul maşinii, Cristian R., un tânăr de 28 de ani din comuna Dorna Candrenilor, aflat şi el în autoturism, pe locul din dreapta-faţă.

Pe numele tinerei de 18 ani a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice, iar proprietarul maşinii s-a ales şi el cu un dosar penal pentru încredinţarea autoturismului proprietate personală unei persoane care nu deţine un permis de conducere.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


La Vatra Dornei a avut loc concursul interjudețean de matematică şi informatică ,,Memorialul Ștefan Dârțu”

La Vatra Dornei s-a desfăşurat la finele săptămânii trecute Concursul interjudețean de matematică şi informatică "Memorialul Ștefan Dârțu”. Competiţia, careeste organizată anual în memoria regretatului Ștefan Dârțu, fost profesor de matematică şi director al Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, s-a bucurat de o largă participare a elevilor pasionați de matematică şi informatică, 450 în total, din Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamț şi Bistrița-Năsăud.

La Matematică, premiile I au fost obţinute de: Mihail Livadaru - Şcoala „Titu Maiorescu” Iaşi (clasa a IV-a), Maria Popa - Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei (clasa a V-a), Rareş Polenciuc - Colegiul Național „Roman Vodă” Roman (clasa a VI-a), Tudor Cardaş - Colegiul Naţional „August Treboniu Laurian” Botoşani (clasa a VII-a), Daniel Todaşcă - Școala Gimnazială Coşna (clasa a VIII-a), Alex Claudiu Deac - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a IX-a), Cosmin Aştefanei - Colegiul Național Iaşi (clasa a X-a), George Codrin Hariga - CN Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc (clasa a XI-a), Ionuţ Cătălin Aniţă - Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului (clasa XII-a).La Informatică, premiul I au primit: Andrei Robert Cuzenco – CN "Ștefan Cel Mare" Suceava (clasa a IX-a), Filip Mihăluț – CN ”Petru Rareş” Suceava (clasa a X-a), Florin Manghiuc - CN ”Petru Rareş” Suceava (clasa a XI-a), Seniuc Bogdan – CN ”Eudoxiu Hurmuzache” Rădăuți (clasa a XII-a).

Premiul al II-lea, la matematică, a mers către:Mihai Chirilă - Școala „Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iaşi, Andrei Cătălin Moca - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a V-a), Bogdan Rusu - CN "Ştefan cel Mare" Suceava (clasa a VI-a), Andrei Airinei - Şcoala Gimnazială Bogdăneşti (clasa a VII-a), Mădălina Ababei - Școala Gimnazială Nr. 7 Botoşani (clasa a VIII-a), Cosmin Holcan- CN ”Mihai Eminescu” Botoşani (clasa a IX-a), Ciprian Prohozescu – CN „Emil Racoviţă” Iaşi (clasa X-a), Răzvan Mihai Pop - CN "Liviu Rebreanu" Bistriţa (clasa a XI-a), Tudor Pricope – CN ”Mihai Eminescu” Botoşani (clasa a XII-a).

Premiul al II-lea, la informatică, a fost obţinut de: Vlad Turcuman – CN "Grigore Moisil" Iaşi (clasa a IX-a), Radu Ştefanescu - CN "Ștefan Cel Mare" Suceava, George Hariga - CN Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung (clasa a XI-a).

Subiecte de nivelul celor de la olimpiadă

Deschiderea oficială a concursului a avut loc în Sala Oglinzilor din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei. Au susținut discursuri de bun venit, dar şi de încurajare pentru participanți, conf. univ. dr. Vasile Pop - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, preşedintele concursului, prof. dr. Cristian Cuciurean - inspector adjunct la IŞJ Suceava, prof. Marinela Cimpoeşu – inspector şcolar de matematică, prof. Giorgie Vlad - inspector şcolar de informatică, prof. Octavian Rezuş - şeful catedrei de matematică, prof. Suzana Șestac - şefa catedrei de informatică, prof. Mihai Țarcă - preşedintele de onoare al concursului (în calitate de inițiator şi organizator de-a lungul anilor a acestui eveniment), ing. Gheorghe Apetrii - consilier local şi prof. Paul Bereholschi – directorul Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei.

Organizatorii s-au declarat mulțumiți de nivelul de pregătire al elevilor, aceştia demonstrând o bună stăpânire a celor două discipline, în condițiile în care subiectele primite au fost de tip olimpic, cu mult peste nivelul mediu care se utilizează în timpul orelor de curs.

„Felicităm elevii pentru rezultatele obținute şi mulțumesc cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceşti copii. Totodată aducem sincere mulțumiri colaboratorilor care au sprijinit organizarea concursului, respectiv Consiliul Județean Suceava şi IŞJ Suceava. Mulțumiri deosebite se cuvin Primăriei Municipiului Vatra Dornei, în special domnului primar Ilie Boncheş şi membrilor Consiliului Local”, a transmis Paul Bereholschi, directorul Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


A lăsat uşa descuiată, iar hoţii i-au furat bunuri de 1.200 de lei

Poliţiştii din Vatra Dornei au fost alertaţi sâmbătă dimineaţă de un bărbat de 46 de ani despre faptul că locuinţa fiului său, aflată în construcţie, a fost spartă de hoţi. Din verificări şi declaraţiile bărbatului a rezultat că hoţii au furat scule profesionale și o rolă de cablu, prejudiciul fiind de circa 1.200 de lei.

Furtul a fost favorizat şi uşurat de faptul că uşa de acces nu era încuiată, motiv pentru care poliţiştii fac apel la oameni să fie mai atenţi când îşi părăsesc locuinţele.„Deşi în mod repetat poliţiştii au atras atenţia cu privire la modul de asigurare a caselor în construcţie, se constată că, în continuare, cetăţenii depozitează materiale de construcţii în spaţii care nu sunt închise sau măcar îngrădite. De asemenea, în casele nelocuite aflate în diverse faze de construcţie (fără geamuri, uşi, sisteme de închidere) sunt deja depozitate bunuri casnice şi scule care în mod inevitabil atrag atenţia hoţilor şi îi expun pe proprietari infracţiunilor de furt. Poliţiştii recomandă încă o dată cetăţenilor să dispună măsuri minime de protecţie a bunurilor astfel încât să nu cadă victime ale hoţilor. Se recomandă asigurarea cu sisteme de închidere şi alarmare a locuinţelor. În cazul în care locuinţa în construcţie se află într-o zonă izolată, asiguraţi-vă că o persoană de încredere poate să treacă zilnic pe la respectiva locaţie şi să o supravegheze. Asiguraţi iluminarea şi îngrădirea perimetrului. Nu depozitaţi bunuri în casele aflate în construcţie (mobilier, electronice, electrocasnice etc.)”, sunt sfaturile oferite de poliţiştii suceveni.

Potrivit datelor statistice, 20% din furturile din locuinţe sesizate în judeţul Suceava în primele nouă luni ale anului au fost comise ca urmare a faptului că proprietarii au lăsat uşile descuiate. În ciuda acestor furturi numeroase şi a semnalelor de alarmă trase periodic de către poliţişti, multe persoane ignoră reguli minime privind siguranţa.

„Având în vedere faptul că se apropie perioada sărbătorilor de iarnă şi multe familii se vor deplasa pentru celebrarea evenimentelor în locaţii speciale, în staţiuni montane sau în străinătate, atragem atenţia cetăţenilor cu privire la modul de asigurare a locuinţelor, astfel încât la întoarcerea din sejur sau călătorie să nu constate că au fost victime ale hoţilor şi să înregistreze prejudicii importante”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Suceava.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Un dornean a fost inselat cu peste 15.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Matei Gabor pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”.

La începutul lunii aprilie 2014, partea vătămată S.M.B. a încheiat o înţelegere verbală cu inculpatul Matei Gabor pentru ca acesta să-i schimbe tabla de la locuinţa pe care o deţine pe strada Oborului din municipiul Vatra Dornei. In acest sens, fiul părţii vătămate, care locuieşte în Anglia, i-a trimis acestuia un avans de 572,74 de lire sterline, respectiv 3.000 de lei, prin Money Gram, pe numele unei persoane indicate de Matei Gabor, respectiv A.N.K.Z.După efectuarea tranzacţiei, la locuinţa lui S.M.B. s-a deplasat inculpatul Matei Gabor însoţit de alte trei persoane, ocazie cu care au început să desfăşoare lucrările premergătoare pentru schimbarea acoperişului locuinţei, în acest timp fiind cazaţi la locuinţa proprietarului.

După câteva zile, întrucât vremea nu era favorabilă, inculpatul Matei Gabor a spus că pleacă împreună cu echipa să cumpere materialele necesare pentru efectuarea lucrării, sens în care i-a cerut persoanei vătămate suma de 12.858 de lei. Astfel, în seara zilei de 11 aprilie 2014, inculpatul a primit de la persoana vătămată această sumă de bani, după care a doua zi a plecat.

La intervalul de câteva zile, respectiv în data de 16 aprilie 2014, acesta a revenit la locuinţa persoanei vătămate spunându-i că este în trecere spre Suceava, de unde urmează să achiziţioneze tabla, iar în timp ce discuta cu S.M.B., echipa sa de muncitori a încărcat în maşină sculele cu care veniseră iniţial pentru efectuarea lucrărilor.

Ulterior, inculpatul nu a mai revenit pentru a finaliza lucrările şi nu i-a mai răspuns persoanei vătămate la telefon. Matei Gabor nu a putut fi audiat în calitate de suspect şi nici în calitate de inculpat, stabilindu-se că este plecat din ţară. Prejudiciul creat în dauna persoanei vătămate S.M.B. este în valoare totală de 15.858 de lei. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Vatra Dornei.

SURSĂ ARTICOL: ObiectivDeSuceava.ro.ro


Un muncitor forestier din Vatra Dornei a fost diagnosticat cu botulism

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din mediul rural, zona Vatra Dornei, muncitor ferestier de profesie, se zbate între viaţă şi moarte într-o unitate spitalicească din Iaşi, după ce a fost diagnosticat cu botulism.

Bărbatul s-a prezentat la Spitalul din Vatra Dornei cu simptome de toxiinfecţie alimentară, dar după mai puţin de 24 de ore de la internare, medicii dorneni au decis transferul pacientului către o altă unitate spitalicească, deoarece starea acestuia se deteriora vizibil iar cadrele medicale au ajuns la concluzia că bărbatul este suspect de botulism.La solicitarea familiei s-a luat decizia transferului către Spitalul de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” din Iaşi, unde medicii au confirmat diagnosticul de botulism. “Pacientul este un bărbat în vârstă de 51 de ani din zona Vatra Dornei. Locuieşte singur iar în ultimele zile a consumat mai multe alimente conservate.

Inspectori din cadrul instituţiei noastre au recoltat probe de alimente iar acum aşteptăm rezultatele de la Institutul Cantacuzino din Bucureşti”, am aflat de la inspectorul Adrian Popescu, purtător de cuvânt în cadrul DSP Suceava. După cum susţin cadrele medicale ieşene, suceveanului i-a fost administrat deja serul antibotulinic şi este monitorizat în permanenţă.

Un tratament complet costă aproximativ 10.850 de euro şi este distribuit de către Ministerul Sănătăţii prin UNIFARM. Este al doilea caz de botulism înregistrat în judeţul nostru după ce în luna mai, un bărbat de 71 de ani din Mălini a fost diagnosticat cu această infecţie.

Botulismul este o boală extrem de gravă, care produce paralizia nervilor cranieni, iar pacienţii diagnosticaţi cu această boală pot suferi de disfagie – dificultate de a înghiţi alimente solide şi lichide, disfonie – dificultate de vorbire, nu-şi pot mişca pleoapele, ajungându-se chiar la paralizia musculaturii respiratorii intercostale, dacă boala nu este tratată la timp.

SURSĂ ARTICOL: ObiectivDeSuceava.ro


Un barbat a fost ranit dupa ce macaraua pe care o manevra s-a rupt

Un barbat a fost ranit dupa ce macaraua pe care o manevra s-a rupt. Accidentul de munca a avut loc, joi la orele amiezii, in satul Valea Bancului, din comuna Cosna.

Un barbat, in varsta de 33 de ani, angajat la o firma care se ocupa cu transportul materialului lemnos, in timp ce manevra macaraua de incarcat lemne montata pe o autospeciala, a fost accidentat dupa ce bratul macaralei s-a rupt de la baza si s-a prabusit la pamant.Pentru a nu fi prins sub utilaj, barbatul a sarit in partea stanga pe sol, accidentandu-se la bratul drept si la cap. Acesta a sunat la 112. La fata locului a ajuns o ambulanta, victima a primit ingrijiri medicale la fata locului si a fost diagnosticata cu traumatism cranio- cerebral acut inchis, comotie cerebrala si contuzie usoara parietala dreapta.

Ranitul a refuzat transportul si internarea la Spitalul Municipal Vatra Dornei. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, fiind informat si Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor care au favorizat producerea accidentului.Sărbătoarea inteligenţei la Vatra Dornei

Clubul Copiilor Vatra Dornei a organizat sâmbătă, 14 noiembrie, pentru iubitorii sportului minţii din unităţile de învăţământ din municipiu şi comunele din Bazinul Dornelor, concursul de şah „Cupa Dornelor”. Au participat şcolile gimnaziale nr. 1, 2 şi 4 din municipiul Vatra Dornei şi cele din comunele Poiana Stampei, Coşna, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Iacobeni şi Panaci, şcoli care s-au remarcat de-a lungul anilor în competiţiile de şah prin valoarea crescută a participanţilor.

Concursul a fost organizat în sistem turneu, pe categorii de vârstă: sub 8 ani, 8-10 ani, 10-12 ani şi 12-14 ani.La categoria de vârstă sub 8 ani locurile I au fost ocupate de Ioana Muraru, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, şi Ionuţ Candrea, de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei. Cristian Arvinte, de la Şcoala Gimnazială Coşna, şi Alexandra Moroşan, elevă la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au clasat pe locul I la categoria de vârstă 8-10 ani. Primul loc la categoria de vârstă 10-14 ani l-au obţinut David Donisă, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, şi Andreea Alupei, elevă la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei. Câştigătorii locurilor I, II şi III au primit diplome şi medalii, iar ceilalţi participanţi au primit diplome şi medalii de participare.

Arbitrii concursului au fost Gheorghe Popoviciu, Stelian Hasna şi Gheorghe Iacob, arbitri atestaţi de Federaţia Română de Şah, şi Ionel Nemeş, profesor coordonator al Cercului de şah la Clubul Copiilor Vatra Dornei. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava a asigurat medalii, diplome şi cupe, competiţia fiind sponsorizată de Minodora Candrea.

La finalul concursului, prof. Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei, a apreciat implicarea cadrelor didactice în pregătirea copiilor pentru sportul minţii şi nivelul ridicat de pregătire a concurenţilor, menţionând că, dacă vor participa la competiţii judeţene şi naţionale, câştigătorii Cupei Dornelor vor obţine rezultate foarte bune. Conducerea Clubului Copiilor Vatra Dornei a mulţumit Direcţiei pentru Sport şi Tineret Suceava, sponsorului şi celor care s-au implicat în buna desfăşurare a activităţii de şah de la Clubul Copiilor.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Dosar penal pentru un bărbat prins beat la volan

La data de 17.11.2015, în jurul orei 23.56, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Dornelor din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 37 de ani, din comuna Poiana Stampei, care nu utiliza centura de siguranță.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

SURSĂ ARTICOL: Agerpres.ro


CSM Dorna Vatra Dornei conduce lejer în fruntea clasamentului

Deşi a remizat doar, scor 2-2, pe propriul teren în disputa cu Bucovina II Milişăuţi în etapa a XIII-a a Campionatului judeţean al juniorilor B1, CSM Dorna Vatra Dornei are un avans liniştitor.

Chiar dacă principalele urmăritoare Rapid II Zimbrul Siret, Progresul Frătăuţii Vechi, Ştiinţa Vicovu de Sus, Şomuz Fălticeni şi Viitorul Liteni au repurtat victorii pe linie, dornenii păstrează un avans confortabil în fruntea clasamentului, de 9 puncte. Progresul Frătăuţii Vechi a reuşit chiar cel mai categoric succes al rundei, 9-1 cu Recolta Fântânele.Rezultate înregistrate în etapa a XIII-a:

CS Gura Humorului – Moldova Drăguşeni 0-2
CSM Dorna Vatra Dornei – Bucovina II Milişăuţi 2-2
Bradul Putna – Şomuz Fălticeni 0-4
Viitorul Vereşti – Viitorul Liteni 1-4
Progresul Frătăuţii Vechi – Recolta Fântânele 9-1
Ştiinţa Vicovu de Sus – Victoria Vatra Moldoviţei 3-0
Şomuzul Preuteşti – Rapid II Zimbrul Siret 0-1

SURSĂ ARTICOL: SVnews.ro


Incendiu la o spalatorie auto si un atelier de tamplarie din Vatra Dornei

Au ars patru metri patrati de planseu, 20 de metri patrati din peretii interiori ai camerei centralei, zece metri patrati din peretii despartitori si patru metri patrati de acoperis. Cosul de fum al centralei s-a prabusit.

Incendiu la o spalatorie auto si un atelier de tamplarie din Vatra Dornei, luni la orele amiezii. La fata locului au intevenit militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei cu doua autospeciale.La sosirea pompierilor, flacarile se manifestau la o constructie corp comun, in care functionau doua societati comerciale (o spalatorie auto si un atelier de tamplarie), existand pericolul de propagare la intreaga constructie P+1, cu o amprenta la sol de aproximativ 400 de metri patrati.

Incendiul a fost lichidat intr-o ora. Au ars patru metri patrati de planseu, 20 de metri patrati din peretii interiori ai camerei centralei, zece metri patrati din peretii despartitori si patru metri patrati de acoperis. Cosul de fum al centralei s-a prabusit.

Cauza probabila de izbucnire a incendiului - jar sau scantei provenite din cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.Firma Radburg vrea să ridice o fabrică de ars cauciucuri chiar la intrarea în staţiunea Vatra Dornei

Fără niciun fel de autorizaţie, “Autoservice-ul auto şi vulcanizare – punct de lucru Vatra Dornei”, aparţinând patronilor fabricii de procesare a cauciucrilor de la Slobozia – Grăniceşti, s-a întins până lângă calea ferată. Nu s-a ţinut cont că prin zonă sunt fire de înaltă tensiune, ori că pompierii nu au dat nici un aviz, care de altfel nici nu a fost cerut.

Toţi cei care cunosc activitatea firmei Radburg şi a celorlalte firme ale familiei Lungu – Hânţari, ştiu însă că acest autoservice de vulcanizare ar urma să devină un punct de preluare a cauciucurilor în scopul reprocesării acestora. Astfel, familia Hânţari din Marginea, prin firma Radburg, îşi construieşte o platformă de depozitare şi reprocesare a cauciucurilor cum nu se mai găseşte în Europa, la intrarea într-o staţiune turistică montană.Procesarea cauciucurilor, devenită de aproape 20 de ani monopol al familiei Lungu – Hânţari în judeţul Suceava, a căpătat noi valenţe anul acesta, după ce activitatea care a produs poluări masive şi revolte la Slobozia – Grăniceşti s-a extins către Vatra Dornei. La intrarea în municipiul staţiune, SC Radburg Soft Service SRL a început să construiască pe o suprafaţă de aproximativ 2000 de metri pătraţi un “autoservice auto şi vulcanizare – punct de lucru Vatra Dornei – amplasament Strada Argestru”.

Toţi cei care cunosc activitatea firmei Radburg şi a celorlalte firme ale familiei Lungu – Hânţari, ştiu însă că acest autoservice de vulcanizare ar urma să devină un punct de preluare a cauciucurilor în scopul reprocesării acestora, prin celelalte puncte de lucru ale multitudinii de firme Radburg sau Supermag de la Marginea, Câmpulung şi în cele din urmă de la Slobozia – Grăniceşti, unde se află principala fabrică de reprocesare a anvelopelor aparţinând familiei Hânţar.

In data de 4 noiembrie anul trecut, Primăria municipiului Vatra Dornei, prin semnătura primarului Ilie Boncheş şi a altor funcţionari din instituţie, au acordat un certificat de urbanism societăţii Radburg Soft Service SRL, reprezentată de un anume Claudiu Ungureanu, în baza căruia se arată că pentru obţinerea autorizaţiei la investiţia solicitată este nevoie, pe lângă certificatul de urbanism, de mai multe documente, autorizaţii şi avize. Niciunele dintre acestea nu au fost obţinute, dar reprezentanţii firmei familiei Hântar au angajat lucrători care să amenajeze noul sediu al staţiei de reprocesare a cauciucurilor de la intrarea în oraşul staţiune Vatra Dornei.

Antreprenorii chemaţi să facă lucrări la noul “Autoservice auto” al firmei Radburg au constatat foarte repede că lucrează fără niciun fel de garanţie legală. Dincolo de faptul că cel mai important document pentru ridicarea unui edificiu – autorizaţia de construcţie, lipsea cu desăvârşire, nu existau nici avizele obligatorii din partea E.On – pentru că lucrarea se făcea în apropierea unor fire de înaltă tensiune, nici din partea CFR – pentru că investiţia viza o apropiere nepermis de mare de calea ferată electrificată Suceava – Vatra Dornei – Cluj – Timişoara. In acest fel Radburg a intrat în conflict cu CFR fiincă s-a apropiat la 10 - 15 metri de calea ferată care are o reţea electrică de 20.000 de volţi , pericolul unei electrocutări accidentale fiind foarte mare, dacă punctul de lucru Radburg de la Vatra Dornei ar deveni funcţional.

In loc să-i fugărească din oraş, primarul municipiului staţiune Vatra Dornei îi cheamă la consultări pe reprezentaţii firmei Radburg

Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheş a recunoscut faptul că cei de la Radburg Soft Service SRL au început lucrările fără niciun fel de autorizaţie şi le-au continuat chiar şi după ce în data de 28 iulie a.c., Primăria municipiului Vatra Dornei a transmis către firmă o adresă prin care se arată foarte clar că “urmare a controlului efectuat în teren s-a constatat că lucrările la obiectivul de “Autoservice auto şi vulcanizare – punct de lucru Vatra Dornei”, au continuat, cu toate că au fost fost sistate, printr-o adresă deja transmisă cu o lună înainte, în 29 iunie 2015. Ca atare, se mai arată în respectiva adresă, faptul că lucrările investiţiei au început fără obţinerea autorizaţiei de construire şi cu nerespectarea distanţei faţă de calea ferată, stipulată în autorizaţia emisă de SRCF Iaşi.

Autorizaţia de construire nu poate fi eliberată motivat de faptul că documentaţia prezentată este incompletă. Pe de altă parte, aceeaşi structură regională de Căi Ferate Iaşi a comunicat primăriei că nerespectarea distanţei dintre axul căii ferate şi construcţie, de 20,5 metri atrage pierderea valabilităţii autorizaţiei CFR şi se solicită sistarea lucrărilor. Ca atare, pentru clarificarea situaţiei create, reprezentanţii firmei Radburg Soft Service SRL Marginea, punct de lucru Vatra Dornei, au fost invitaţi încă de atunci la sediul primăriei localităţii pentru clarificarea situaţiei create. Nici acel Claudiu Ungureanu, recomandat ca administrator, nici patronii de facto ai firmei Radburg nu au catadicsit să meargă la primăria Vatra Dornei, pentru a intra în legalitate. Au continuat însă lucrările, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.

CITESTE MAI MULT AICI: ObiectivDeSuceava.ro


Motorină şi scule furate dintr-un TAF de un tânăr

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată duminică seară despre faptul că, în perioada 14-15 noiembrie, persoane necunoscute au sustras bunuri dintr-un utilaj TAF parcat pe raza comunei Dorna Arini.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că utilajul aparține unei societăţi comerciale și este folosit la lucrări de exploatare a materialului lemnos în zonă.Astfel, sâmbătă, după terminarea programului de lucru, utilajul a fost parcat în curtea imobilului unui localnic, în care sunt cazați și muncitorii forestieri, iar a doua zi s-a constatat lipsa unor scule din interior și a circa 40 litri motorină din rezervor.În urma activităților întreprinse de polițiști, autorul faptei a fost identificat ca fiind un tânăr de 21 de ani, din municipiul Vatra Dornei, cazat în același imobil cu muncitorii forestieri.

Prejudiciul în cuantum de 250 lei a fost recuperat, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Balul Bobocilor de la Liceul Industrial „Vasile Deac”, un eveniment de nota 10 - VIDEO

Vineri, 13 noiembrie, începând cu ora 18, Casa de Cultură din Vatra Dornei a devenit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să fie aproape de participanții la Balul Bobocilor de anul acesta.

Eusebiu Leșanu, Căilean Geanina, Marian Rusu, Aiftimiei Suzana, Rotariu Damian, Alina Dumitrița, Dâmbu Cosmin Iacob, Monica Șidacaru, Nicușor Bizom, Cosmina Slatariu, Menliceanu Alex, Dartu Valentin, Andreea Pantea, Alina Ciubotar, sunt cei care pentru două ore au încercat să arate tot ce pot, doar pentru a câștiga titlul la care visează orice boboc.

Până la câștigarea marelui titlu însă, participanții au trebuit să treacă cu brio de proba de prezentare, proba de aptitudini, dar mai ales de proba „surpriză”.La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, cel care i-a oferit și un cadou uneia dintre concurente, pentru „atitudine”. „Mi-a fost foarte greu să mă decid pentru atitudine pentru că toți au fost talentați. La domnișoara cu numărul unu însă, atitudinea a fost totul. Deși acum toți avem Facebook, i-am oferit o ramă foto digitală”, a spus Cătalin Nechifor.

Aiacoboaie Mihaela, Violeta Codorean, Cosmin Tarca, primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boancheș și primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, sunt doar câțiva dintre cei care au jurizat balul de anul acesta de la la Liceul Industrial „Vasile Deac”, din Vatra Dornei.

„N-a fost foarte ușor să alegem doar două perechi, ca fiind câștigătoare și asta pentru că toți participanții de anul acesta au fost foarte buni. E o plăcere pentru mine să fiu prezent la un asemenea eveniment, mai ales când vezi că atâția copii s-au pregătit din timp, pentru a face ceva frumos în această seară”, a declarat pentru Suceava Live, primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea.

La finalul spectacolului, juriul a decis câştigătorii distincţiilor de Miss şi Mister 2015, dar și Miss și Mister Popularitate să plece către două perechi care s-au remarcat pe parcursul concursului.

Astfel, Miss şi Mister Boboc 2015 de la Liceul Industrial „Vasile Deac”, au fost Alexandru Melniceanu și Andreea Pantea.

Nici pentru Marian Rusu, cel care a câștigat titlu de Mister Popularitate și pentru partenera sa, Aiftimiei Suzana, cea care fost Miss Popularitate, ziua de 13 n-a fost una cu ghinion, aceștia bucurându-se pe parcursul concursului de o susținere incredibilă din partea spectatorilor.

Lidia Buble a fost cea care i-a făcut pe boboci să uite de emoții, oferindu-le tuturor un spectacol de zile mari.

În încheiere, primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boancheș i-a felicitat pe toți cei care au ales să își petreacă două ore la un eveniment de calitate. „Totul e bine când se termină cu bine. Vă felicit pentru tot ce ați făcut în această seară. Astăzi, aici, avem doar câștigători. Începând cu bobocii și terminând cu profesorii, organizatorii, spectatorii, iar eu nu pot decât să vă felicit pe toți. Vă doresc reușite în viață, sănătate și doar note de 10”, le-a transmis celor prezenți, primarul municipiul Vatra Dornei, Ilie Boancheș.


SURSĂ ARTICOL: SuceavaLive.ro


Căruţaş accidentat grav după ce nu a acordat prioritate unei maşini

Vineri, în jurul orei 19.30, în timp ce s-a pus în mișcare cu atelajul hipo neînregistrat pe DJ 174, în localitatea Panaci, un localnic de 46 de ani nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un bărbat de 28 de ani, din comuna Panaci, intrând în coliziune cu acesta.

Din accident a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului atelajului hipo. Cei doi participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducătorul auto și de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul atelajului hipo, după care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.„În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural”, se precizează în comunicatul poliţiei.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Nemultumiri dupa inchiderea Bazei de Odihnă şi Tratament Recuperator de la Dorna Arini - VIDEO

Măsura de închidere imediată a Bazei de odihnă şi tratament recuperator, precum şi a unităţii de cazare de la Complexul monahal “Acoperământul Maicii Domnului”, în satul Gheorghiţeni, comuna Dorna Arini, pentru că nu există aviz de securitate împotriva incendiilor, a fost o lovitură atât pentru personalul unităţii, cât şi pentru turiştii care erau cazaţi pentru tratament şi care au fost nevoiţi să părăsească imediat camerele în care era cazaţi.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern 915/2015, în baza căreia acţionează acum pompierii, măsura de sistare a activităţii a fost luată imediat, din ziua controlului.

„Un preaviz de 24 de ore mi s-ar fi părut de bun-simţ”Echipa de control a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, deplasată vineri la faţa locului, a dispus închiderea celor două construcţii cu destinaţie de turism în aceeaşi seară, la ora 18.00. Baza de tratament nu era foarte aglomerată, fiind vorba de aproximativ 10 turişti care erau cazaţi în unitate. Decizia a stârnit nemulţumirea oamenilor.

Remus Birtaşu, un bărbat din Bucureşti, venit la tratament la Dorna Arini împreună cu soţia sa, şi-a făcut bagajele vineri seară şi a plecat spre Vatra Dornei, pentru a se caza şi a pleca la drum a doua zi. „La general vorbind cred că este bine că se iau aceste măsuri acolo unde nu există aviz de securitate la incendii şi este un potenţial ridicat de risc. Poate că ar fi trebuit însă mai multă îngăduinţă pentru turişti, un preaviz de 24 de ore pentru a pleca mi s-ar fi părut de bun-simţ”, a spus bărbatul.

În căutarea unui mijloc de transport, pe înserate

Într-o situaţia mai dificilă se afla Georgeta Pecar, o femeie în vârstă de 65 de ani, din Dorohoi - Botoşani. Femeia avea bilet de tratament până pe 20 noiembrie, însă sejurul s-a scurtat brusc, vineri, 13 noiembrie. Femeia încerca vineri seară să găsească o maşină cu care să ajungă acasă.
„Suntem foarte derutaţi, măcar dacă ne anunţau de dimineaţă, să găsim un mijloc de transport spre casă. Ne-au luat total prin surprindere”, a declarat femeia.

Oamenilor li s-a oferit totuşi varianta de a mai rămâne o noapte în complexul monahal, la chilii, care nu au fost vizate de control. De asemenea, turiştii au declarat că au primit înapoi pe loc banii pentru zilele de tratament de care nu au beneficiat.

Angajaţii complexului balnear au refuzat să facă vreo declaraţie referitoare la măsura de închidere, spunând că şefii lor sunt la Constanţa.
Mănăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului” a fost construită începând din 1999 de ÎPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, pe terenul moştenit de la părinţi.

Catalin Nechifor, nemulţumit si el de modul de acţiune al pompierilor

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, consideră că baza de tratament „Procopie şi Elisabeta” din cadrul Complexului monahal de la Dorna Arini a fost închisă de pompieri într-o manieră „heirupistă”.

Domnul Nechifor a scris pe pagina sa de Facebook: „În seara asta s-a închis baza de tratament şi recuperare din Dorna Arini, din cadrul complexul mănăstiresc Gheorghiţeni. Nu comentez decizia de închidere, ştiam că sînt anumite nereguli de multă vreme, ci doar modalitatea. (…) Foarte mulţi turişti au trebuit să plece la ceas de seară ! Mi se pare cam heirupist ! E doar o părere personala !”.

Amendă de 100.000 de lei şi activitate sistată imediat

Maiorul Emilian Ţehaniuc, ofiţer specialist 1 la Inspecţia de Prevenire în cadrul ISU Suceava, care a făcut parte din echipa de control deplasată la Gheorghiţeni, a declarat: „S-a luat decizia aplicării unei sancţiuni contravenţionale de 100.000 de lei şi a aplicării sancţiunii complementare, de oprire a activităţii şi utilizării celor două construcţii cu destinaţie de turism”.

El a subliniat că echipa de control a vizat doar cele două clădiri cu destinaţie de turism, nu şi biserica sau chiliile. Problemele de la clădirile complexului balnear sunt multiple. Ele sunt pe mai multe niveluri şi construite doar din lemn, nu au căi de evacuare suficiente în raport cu mărimea lor şi nici sisteme de siguranţă în caz de izbucnire a unor incendii.

Neregulile, constatate de pompieri încă din 2010

Maiorul Ţehaniuc a mai arătat că neregulile pe linia de securitate la incendii au fost aduse de multă vreme la cunoştinţa celor care administrează complexul balnear, este vorba de Fundaţia „Sfinţii Pricopie şi Elisabeta”.

„Neregulile nu constituie o noutate nici pentru noi, nici pentru alte instituţii de control din judeţ care au fost aici de-a lungul timpului. ISU a notificat din timp fundaţia cu privire la problemele existente la aceste construcţii”, a arătat ofiţerul ISU.

Din 2010, pompierii au amendat în fiecare an complexul bisericesc pentru că funcţionează fără aviz de la ISU. O problemă delicată este legată de cum vor putea administratorii fundaţiei să intre în legalitate. Specialiştii în linie de securitate în incendii spun că în cazul celor două construcţii masive din lemn este aproape imposibil ca acestea să poată fi autorizate în actuala formă, orice intervenţii s-ar face.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro

Dornenii au urcat pe podiumul Crosului 15 Noiembrie de la Brașov

Sâmbătă, 14 noiembrie, atleții Clubului Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei au luat startul la cea de-a XXVI ediţie a concursului internaţional Crosul 15 Noiembrie, competiţie sportivă de alergare pe şosea ce a avut loc la Braşov, pe traseul parcurs de participanții la revolta anticomunistă a muncitorilor brașoveni pe 15 noiembrie 1987.

Lungimea traseului a fost de 5 kilometri, cu plecare de la SC Roman SA pe Calea București, Spitalul Județean, SC Hidromecanica SA, Cinema Patria, Teatrul „Sică Alexandrescu”, sosirea fiind în fața Prefecturii Brașov.Andrei Dorin Rusu a terminat pe poziția a noua în proba open, în fața sa trecând 4 sportivi kenyeni, doi moldoveni, un ucrainean și un senior, Cristian Vorovenchi, de la CSM Bacău. Mai mult, Andrei Dorin Rusu a câștigat medalia de aur atât la juniori I, cât și la juniori II, în timp ce la juniori III, prima poziție a fost câștigată de colegul său de club Claudiu Daniel Mihăescu, iar la junioare 3, de dorneanca Maria Costiuc.

„Sunt foarte bucuros de aceste rezultate, în special ale lui Andrei Dorin Rusu, sportiv ce a făcut o cursă la un tempo foarte ridicat, cu sportivi seniori ce au experiență mare. Sperăm ca pe 22 noiembrie Andrei Dorin Rusu să facă o cursă foarte bună la Campionatul Balcanic de Cros ce va avea loc la Zagreb. Mulțumesc conducerii Primăriei municipiului Vatra Dornei, instituție ce ne-a sprijinit pentru această deplasare”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac.

SURSĂ ARTICOL: MonitorulSV.ro


Școala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei - Exemplu de bune practici în activitatea de prevenire a violenței în mediul școlar și de gestionare a conflictelor


La nivel județean, polițiștii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava desfășoară campania de prevenire a violenței în mediul școlar "RESPECT".


În cadrul acestei campanii, în perioada 02 — 13.11.2015, Școala Generală nr. 2 Vatra Dornei a organizat o serie de activități interactive cu participarea cadrelor didactice și a elevilor, identificând o serie de bune practici și soluții inovative pentru detensionarea stărilor conflictuale și prevenirea actelor de violență în școală.Conflictul este un dezacord care duce la tensiuni între oameni. Este un proces social în care fiecare parte implicată în interacțiune percepe faptul că interesele și obiectivele sale sunt negativ afectate de către cealaltă parte prezentă.

Nu există două conflicte identice, ci doar tipare comune. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conștientizarea lor. Există indicii care variază de la evident la subtil. Acestea sunt cheile conflictului, simptome, indicatori, stadii sau tipuri distincte ale conflictelor.

Printre cele mai întâlnite conflicte între tineri sunt conflictele de relaționare. Acestea apar ca urmare a emoțiilor puternice, stereotipurilor și lipsei de comunicare.

De cele mai multe ori, polițistul intervine în conflict atunci când acesta a ajuns în etapa de ostilitate deschisă. Pentru prevenirea violențelor, indiferent de modul lor de manifestare, este importantă cunoașterea căilor alternative de rezolvare a disputelor, atât de către părțile implicate direct, cât și de către cei care au responsabilitatea de a interveni.

Pentru polițist, cunoașterea microcomunității pe care o are în responsabilitate, inclusiv sub aspectul stărilor conflictuale, îi poate permite să intervină în etapele incipiente ale conflictului, atunci când se pot aplica măsuri noncoercitive de intervenție.

O inițiativă deosebită în vederea analizării cauzelor conflictului și a soluțiilor de detensionare a fost promovată de dna. consilier educativ a Școlii Generale nr. 2 Vatra Dornei, profesor Mihaela Aicoboae, care a organizat în data de 06.11.2015 un simpozion la care au participat consilierii educaționali de la unitățile de învățământ din zona Dornelor, atât din mediul urban cât și rural, primarul municipiului Vatra Dornei, consilieri locali, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ai Inspectoratului Județean Școlar Suceava, preoți și alți membri marcanți ai comunității.

Au fost prezentate instrumente de lucru și metode aplicate de dna. profesor Mihaela Aicoboae, atât în cadrul Școlii Generale nr. 2 , dar și la Liceul și au fost diseminate bune practici în activitatea de prevenire.

Directorul unității de învățământ, dna. profesor Luminița Seliman și consilierul educativ Mihaela Aicoboae au prezentat ulterior, în mod practic implementarea conceptului nonviolent prin activități interactive la mai multe clase de elevi din ciclul gimnazial, la activități participând peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani.

De asemenea, în cadrul activităților gestionate și organizate de consilierul educativ Mihaela Aicoboae, copiii au realizat un spot video de promovare a nonviolenței și toleranței care va fi promovat la nivel județean.

În cadrul discuțiilor prilejuite de seminarul organizat, dar și în activitățile cu elevii din perioada 02 — 13.11.2015, au fost prezentate și dezbătute idei și concepte privind dialogul, negocierea conflictelor, medierea și arbitrajul acestora, importanța comunicării.

Dialogul, comunicarea, este o metodă care implică rezolvarea unei dispute de către părți fără sprijinul celei de-a treia părți.

Negocierea este procesul prin care două părți ajung la un acord prin folosirea celor mai bune abilități de negociere, prin schimb de informații. Nevoile sunt identificate prin comunicare, iar pozițiile sunt ajustate până când se ajunge la un acord real.

Medierea este procesul prin care părțile în conflict sunt de acord să se folosească de ajutorul unei a treia părți, care în acest caz va fi neutră, imparțială și care ăi va ajuta să ajungă la o soluție, creând un mediu de cooperare și comunicare deschisă.

Arbitrajul este procesul prin care părțile sunt de acord să folosească o a treia parte, neutră, imparțială, acceptată pe deplin de ambele. Arbitrul va asculta ambele părți, argumentele, va verifica dovezile și va lua o decizie bazată pe acestea. De obicei părțile sunt de acord, înainte de arbitraj, să respecte deciziile arbitrului.

Educația trebuie stimulată de toți factorii activi din viața comunității, pentru a putea crea generații de tineri responsabili, cu un comportament civilizat, situați în afara sferei infracționalității.

În accepțiunea polițiștilor tânărul merită respect și trebuie să manifeste respect , față de semeni, față de valorile sociale reale.

Tocmai de aceea, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității — IPJ Suceava desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Suceava, campania de responsabilizare "R.E.S.P.E.C.T.".

Bune practici în activitatea de prevenire, precum activitățile realizate la nivelul Școlii Generale nr. 2 Vatra Dornei, de un colectiv de profesori inimoși și copii și părinți interesați de dezvoltarea personală și profesională sunt exemple care asigură sustenabilitatea campaniei "RESPECT" ce va continua și în perioada următoare, atât în unitățile de învățământ din mediul urban cât și din mediul rural.

SURSĂ ARTICOL: Agerpres.ro


VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei