Vineri la ora 11.00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

Vineri, 20 noiembrie 2020, începând cu ora 11.00, va avea loc Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei.
Vineri, 20 noiembrie 2020, începând cu ora 11.00, va avea loc Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei. Vă prezentăm proiectele care sunt cuprinse în ordinea de zi a ședinței:


1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calității în Educație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II și III al anului 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri în anul 2021 și a terenului aferent, pentru Secoban Maria, erou al Revoluției din Decembrie 1989;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Halip Cornelia, pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale la ochi;

6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local, în vederea ocupării temporare din fondul forestier național a suprafeței de 0,2090 ha de teren cu vegetație forestieră, proprietatea publică a Municipiului Vatra Dornei, cu defrișare, în vederea realizării obiectivului “Înființare rețea de aducțiune apă-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de către SC MASPEX ROMANIA SRL;

7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local, în vederea ocupării temporare din fondul forestier național a suprafeței de 0,727 ha de teren cu vegetație forestieră, proprietatea publică a Municipiului Vatra Dornei, cu defrișare, în vederea realizării obiectivului “Înființare rețea de aducțiune apă-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de către SC MASPEX ROMANIA SRL; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare, tipul și cuantumul burselor școlare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei;


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2020 – 15 aprilie 2021; 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 34 de mp teren situat în Str. Lucian Blaga, f.n., proprietatea municipiului Vatra Dornei;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea a locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei și a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind avizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107, mun. Vatra Dornei;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI privind avizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD. SUCEAVA amplasament str. Unirii, nr. fn, CF.39207, mun. Vatra Dornei;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind avizarea documentației Plan Urbanistic Zonal “PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDĂ” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 20, CF 38774, mun. Vatra Dornei, Jud. Suceava;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Voloșciuc Floarea, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la ochi;


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a Programului anual de investiţii pentru anul 2020;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Vatra Dornei în 2019;

19. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ariciuc Petru Bogdan și vacantarea locului de consilier local;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și Municipiul Vatra Dornei, în vederea colaborării pentru Reabilitarea, modernizarea și dotarea sinagogii din Vatra Dornei;

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 1.353 mp, situat în strada Unirii FN, județul Suceava, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei