Minbucovina SA Vatra Dornei - Publicație de vânzare prin licitație

Minbucovina S.A., cu sediul în loc. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 1, jud. Suceava, anunţă, scoaterea la vânzare prin licitaţie publica a unor active aflate in proprietatea debitoarei.
S.C. Minbucovina S.A., cu sediul în loc. Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. RO14725610, O.R.C. J33/358/2002, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., numit în baza Sentinţei 395/24.06.2008, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 3759/86/2008, anunţă, scoaterea la vânzare prin licitaţie publica a următoarelor active proprietatea debitoarei:

În continuare se prezintă denumirele activelor și valoarile de pornire a licitaţiei (lei, fără T.V.A.)

Activ 3.
- Fosta cantină, sediu birouri şi alte construcţii – „Fostul Perimetru Deal Negru Superior”, situat în com. Fundu Moldovei, jud. Suceava cu St construită - 3.400 mp.
- Fosta cantină (190557), nr. cad. 1690, CF 5260/Fundu Moldovei, regim de înălţime P+E+M, St construită - 697 mp.
- Sediul de birouri (190032), nr. cad. 1687, CF 5263/Fundu Moldovei, regim de înălţime P+2E, St construită - 572 mp, canalizare, împrejmuit, învecinat cu fostul perimetru exploatare minieră Dealu Negru Inferior, deschidere la DJ 175, pretabil la activităţi comerciale (restaurant, pensiune etc).
Clădirile sunt amplasate pe teren ce nu prezintă obiectul vânzării. – 424.000,00 leiActiv 4.
- Pensiune Turistică Tolovanu situată în loc. Iacobeni-Tolovanu, judeţul Suceava, Sc - 676 mp, regim de înălţime P+E, pe teren intravilan curţi construcţii St - 18.601mp, (din acte: 19.027 mp, nr. cds. 30430 al C.F. 30430/Iacobeni), împrejmuit, învecinat cu râul Bistriţa, front stradal 185ml, deschidere la DN 18; parcare şi utilităţi. – 1.067,229,44 lei

Activ 5.
Fostul sediu administrativ Minbucovina situat în oraş Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 1, jud. Suceava, St construită - 272 mp, (100161) cu nr. cadastral 3224-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 34081/Vatra Dornei, regim de înălţime P+E+M, împrejmuit şi învecinat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, utilităţi, accesul din str. M. Eminescu, pretabil pentru spaţii de birouri. Terenul se află în proprietatea Statului Român şi nu face obiectul vânzării. – 774.445,50 lei

Activ 6.
Fostă bază de depozitare Argestru situată în oraş Vatra Dornei, str. Argestru, jud. Suceava (în apropiere de gara Argestru şi Rompetrol) teren intravilan, curţi construcţii St - 18.365 mp, înscris în C.F. 31160 (nr. cds. 31160, 11.115,00mp), C.F. 31161 (nr. cds. 31161, 5.079,00mp), C.F. 9548 (nr. cds. 64/17, 1.389,00mp), C.F. 9549 (nr. cds. 67/3, 782,00mp) a mun. Vatra Dornei, St construită-1.738,50 mp, platformă betonată pe toată suprafaţa, cale ferată funcţională de 400 m, front stradal 30 ml, împrejmuit, utilităţi, acces din E576; pretabilă pentru activităţi de depozitare şi prelucrare lemn. – 753.349,25 lei

Activ 10.
Proprietate imobiliară pentru activităţi cultural - administrative şi comerciale „Clubul Minier Iacobeni” situat com. Iacobeni, jud. Suceava (în vecinătatea primăriei Iacobeni), teren intravilan curţi construcţii - 4.716 mp, nr. cadastral 30362/Iacobeni, St constrută-560 mp, Clădire club minier St construită - 449 mp, regim de înalţime P+E, cu scena şi scaune, teren sport St-598 mp, utilităţi, împrejmuit, front stradal 27,26 ml, deschidere la DN 17, acces din strada Republicii, pretabilă pentru activităţi comerciale (restaurant). – 517.106,25 lei

Activ 11.
Teren intravilan curţi construcţii „Laboratorul Iacobeni” situat în com Iacobeni, jud. Suceava (învecinat cu fosta Platformă minieră Iacobeni) St - 3.262 mp, înscris în CF nr. 30585/Iacobeni nr. cds. 30585, clădire laborator St construită - 767 mp şi magazii St construită - 1,203 mp, utilităţi, împrejmuit, acces din DN 17, pretabil pentru sediu de birouri, grădiniţă, şcoală etc. – 970.807,50 lei

Activ 12
Fostul perimetru exploatarea Căprăria (Arşiţa), situat în com. Iacobeni, jud. Suceava:
- teren în suprafaţa de 723.609 mp, aferent perimetrului exploatarea Căprăria, com. Iacobeni, jud. Suceava, neintabulat;
- alte bunuri imobile: Drum legătură galerie 5 Căprăria 80 Argestru 1 km (100214), Drum legătură galeria 5 Căprăria orizontala 80ARG - 1,5 km (100214), Bazin captare apă îngropat (670865). – 446.295,50 lei

Activ 16
Fosta Coloană Auto Iacobeni situată în com. Iacobeni, jud. Suceava (în vecinătatea primăriei Iacobeni), teren intravilan curţi construcţii, St - 8.249 mp, intabulat în C.F. 2037, nr. cad. 1831, şi construcţii, St construită - 1.053 mp, împrejmuit, platformă betonată, parcare şi utilităţi, acces din E576, pretabil pentru atelier, service auto etc. – 268.118,00 lei

Activ 23. Teren neîntabulat în com. Fundu Moldovei şi com. Pojorata, în cadrul fostului perimetru minier Valea Putnei Prasca, jud. Suceava St - 18.626,00 mp, altitudine de 437 m, neîmprejmuit, în apropierea DJ 175,acces pe drum forestier pietruit cu lăţimea de 7m. – 24.500,00 lei

Licitaţia se va desfăşura la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Suceava, str. M. Eminescu nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava, pe data de 04.04.2016, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat de către adunarea creditorilor.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 01.04.2016, ora 13.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. M. Eminescu nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava. Bunurile se vând libere de sarcini.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 30% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Suceava, str. M. Eminescu nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava, în fiecare zi de luni până vineri, orele 9.00 – 16.00, până pe data de 01.04.2016, ora 13.00, sau pe site-ul www.insolventa.ro, pe baza unei programări prealabile de 24 de ore.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0232/243864; 0757544544;
S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei: 0230/375048; 0230/375049; 0735513091.

Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Asociat coordonator, Mititelu Corneliu


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei