Finanțele sucevene anunță noi facilități fiscale pentru contribuabili

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava anunță noi facilități fiscale pentru contribuabili
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a transmis că în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, contribuabilii beneficiază de noi facilități fiscale.

În acest sens, Finanțele Sucevene au transmis că în baza acestei ordonanțe, termenul de plată a impozitelor şi taxelor scadente după data declarării stării de urgență se prorogă până la 25 decembrie 2020. Mai mult, în această perioadă nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere şi se suspendă procedurile de executare silită prin poprire.


În ceea ce privește rambursarea TVA cu control ulterior, termenul a fost prorogat până la 25 ianuarie 2021. Potrivit Finanțelor sucevene, o altă facilitate este scutirea de la plata impozitului specific unor activități și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020. Potrivit aceleiași surse, prin ordonanță se mai stabilește faptul că sunt cheltuieli deductibile începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ contravaloarea testelor medicale efectuate cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.


În același timp se instituie o procedură alternativă simplificată de eșalonare a datoriilor potrivit căreia contribuabilii vor putea accesa, în anumite condiții cumulative, eșalonare la plată pentru cel mult 12 luni pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Cererea se va depune la organul fiscal de administrare până pe 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Această procedură urmează a fi aprobată prin ordin al președintelui ANAF.

Nu în ultimul rând, în ordonanță se mai prevede și faptul că solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare așa cum este prevăzută la art. 5 din OG nr. 6/2019 se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei