Rezultatele probei scrise pentru concursul de ocupare a funcțiilor de directori pentru școlile din zona Dornelor

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat a demarat cu proba scrisă. Din municipiul Vatra Dornei și comunele învecinate și-au depus dosarele de candidatură un număr de 22 de persoane
Ieri, 12 octombrie, a început concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat. Din municipiul Vatra Dornei și comunele învecinate și-au depus dosarele de candidatură un număr de 22 de persoane care au îndeplinit condițiile cerute și anume:

  • a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
  • b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
  • d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
  • e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
  • f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.


Dosarele candidaților s-au putut depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, iar concursul se desfășoară în două etape:

  • Proba scrisă, care a avut loc în data de 12 octombrie 2016.
  • Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.


Astăzi s-au afișat rezultatele probei scrise unde profesorii dorneni s-au descurcat destul de bine, din totalul de 22 înscriși fiind admiși un număr de 18 participanți, în timp ce 3 dintre ei nu au obținut minim nota 7 și au fost respinși, iar unul nu s-a prezentat la probă. În top 5, după notele obținute la proba scrisă, se află următorii profesori:

ARVINTE OFELIA MARIOARA 9,5 COȘNA
PÎRVU VALENTINA 9,375 DORNA CANDRENILOR
DINCĂ SORIN 9,125 IACOBENI
USATIUC SIMONA IULIA 9 VATRA DORNEI
BEREHOLSCHI PAUL 8,875 VATRA DORNEI

Mai jos puteți vedea rezultatele înregistrate de toți cei 22 de participanți, prezentate pentru fiecare școală la care s-au înscris candidați, mai întâi pentru cele din municipiul Vatra Dornei, iar apoi pentru fiecare comună, în ordine alfabetică.


În perioada următoare va începe etapa a doua a interviului, iar cei interesați pot vedea AICI graficul de desfășurare a probelor de analiză curriculum vitae și interviu.


Spune-ți părerea în legătură cu acest articol, mai jos sau pe facebook !


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei