Școala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei - Exemplu de bune practici în activitatea de prevenire a violenței în mediul școlar și de gestionare a conflictelor

În perioada 02 — 13.11.2015, Școala Generală nr. 2 Vatra Dornei a organizat o serie de activități interactive cu participarea cadrelor didactice și a elevilor, identificând o serie de bune practici și soluții inovative pentru detensionarea stărilor conflictuale și prevenirea actelor de violență în școală.

La nivel județean, polițiștii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava desfășoară campania de prevenire a violenței în mediul școlar "RESPECT".


În cadrul acestei campanii, în perioada 02 — 13.11.2015, Școala Generală nr. 2 Vatra Dornei a organizat o serie de activități interactive cu participarea cadrelor didactice și a elevilor, identificând o serie de bune practici și soluții inovative pentru detensionarea stărilor conflictuale și prevenirea actelor de violență în școală.Conflictul este un dezacord care duce la tensiuni între oameni. Este un proces social în care fiecare parte implicată în interacțiune percepe faptul că interesele și obiectivele sale sunt negativ afectate de către cealaltă parte prezentă.

Nu există două conflicte identice, ci doar tipare comune. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conștientizarea lor. Există indicii care variază de la evident la subtil. Acestea sunt cheile conflictului, simptome, indicatori, stadii sau tipuri distincte ale conflictelor.

Printre cele mai întâlnite conflicte între tineri sunt conflictele de relaționare. Acestea apar ca urmare a emoțiilor puternice, stereotipurilor și lipsei de comunicare.

De cele mai multe ori, polițistul intervine în conflict atunci când acesta a ajuns în etapa de ostilitate deschisă. Pentru prevenirea violențelor, indiferent de modul lor de manifestare, este importantă cunoașterea căilor alternative de rezolvare a disputelor, atât de către părțile implicate direct, cât și de către cei care au responsabilitatea de a interveni.

Pentru polițist, cunoașterea microcomunității pe care o are în responsabilitate, inclusiv sub aspectul stărilor conflictuale, îi poate permite să intervină în etapele incipiente ale conflictului, atunci când se pot aplica măsuri noncoercitive de intervenție.

O inițiativă deosebită în vederea analizării cauzelor conflictului și a soluțiilor de detensionare a fost promovată de dna. consilier educativ a Școlii Generale nr. 2 Vatra Dornei, profesor Mihaela Aicoboae, care a organizat în data de 06.11.2015 un simpozion la care au participat consilierii educaționali de la unitățile de învățământ din zona Dornelor, atât din mediul urban cât și rural, primarul municipiului Vatra Dornei, consilieri locali, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ai Inspectoratului Județean Școlar Suceava, preoți și alți membri marcanți ai comunității.

Au fost prezentate instrumente de lucru și metode aplicate de dna. profesor Mihaela Aicoboae, atât în cadrul Școlii Generale nr. 2 , dar și la Liceul și au fost diseminate bune practici în activitatea de prevenire.

Directorul unității de învățământ, dna. profesor Luminița Seliman și consilierul educativ Mihaela Aicoboae au prezentat ulterior, în mod practic implementarea conceptului nonviolent prin activități interactive la mai multe clase de elevi din ciclul gimnazial, la activități participând peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani.

De asemenea, în cadrul activităților gestionate și organizate de consilierul educativ Mihaela Aicoboae, copiii au realizat un spot video de promovare a nonviolenței și toleranței care va fi promovat la nivel județean.

În cadrul discuțiilor prilejuite de seminarul organizat, dar și în activitățile cu elevii din perioada 02 — 13.11.2015, au fost prezentate și dezbătute idei și concepte privind dialogul, negocierea conflictelor, medierea și arbitrajul acestora, importanța comunicării.

Dialogul, comunicarea, este o metodă care implică rezolvarea unei dispute de către părți fără sprijinul celei de-a treia părți.

Negocierea este procesul prin care două părți ajung la un acord prin folosirea celor mai bune abilități de negociere, prin schimb de informații. Nevoile sunt identificate prin comunicare, iar pozițiile sunt ajustate până când se ajunge la un acord real.

Medierea este procesul prin care părțile în conflict sunt de acord să se folosească de ajutorul unei a treia părți, care în acest caz va fi neutră, imparțială și care ăi va ajuta să ajungă la o soluție, creând un mediu de cooperare și comunicare deschisă.

Arbitrajul este procesul prin care părțile sunt de acord să folosească o a treia parte, neutră, imparțială, acceptată pe deplin de ambele. Arbitrul va asculta ambele părți, argumentele, va verifica dovezile și va lua o decizie bazată pe acestea. De obicei părțile sunt de acord, înainte de arbitraj, să respecte deciziile arbitrului.

Educația trebuie stimulată de toți factorii activi din viața comunității, pentru a putea crea generații de tineri responsabili, cu un comportament civilizat, situați în afara sferei infracționalității.

În accepțiunea polițiștilor tânărul merită respect și trebuie să manifeste respect , față de semeni, față de valorile sociale reale.

Tocmai de aceea, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității — IPJ Suceava desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Suceava, campania de responsabilizare "R.E.S.P.E.C.T.".

Bune practici în activitatea de prevenire, precum activitățile realizate la nivelul Școlii Generale nr. 2 Vatra Dornei, de un colectiv de profesori inimoși și copii și părinți interesați de dezvoltarea personală și profesională sunt exemple care asigură sustenabilitatea campaniei "RESPECT" ce va continua și în perioada următoare, atât în unitățile de învățământ din mediul urban cât și din mediul rural.

SURSĂ ARTICOL: Agerpres.ro


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei