Primăria Municipiului Vatra Dornei a scos la concurs postul de Director Executiv

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de director executiv la Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă de director executiv la Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
- studii postuniversitare sau master în administraţie publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 13 iunie 2014, ora 10:00, - proba scrisă;
- data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 112 726.

MAI MULTE DETALII: Posturi.Gov.ro


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei