Peste 500.000 de metri cubi de lemn, scoşi la licitaţie de Direcţia Silvică Suceava

Direcţia Silvică Suceava scoate la licitaţie peste 500.000 de metri cubi de masă lemnoasă la inceputul lunii martie.
Cea mai aşteptată licitaţie a anului pentru agenţii economici din industria masei lemnoase din judeţ va avea loc la începutul lunii martie, când Direcţia Silvică Suceava scoate la licitaţie peste 500.000 de metri cubi de masă lemnoasă.

Licitaţia, care se va desfăşura pe parcursul a trei zile, pune la dispoziţia agenţilor economici cele mai mari cantităţi de lemn exploatabil anul acesta, iar adjudecarea acestora ar pune capăt crizei de pe piaţa lemnului, declanşată de anul trecut, ca urmare a boicotării licitaţiilor din decembrie şi ianuarie, precum şi a anulării celei din februarie, când au avut loc şi mai multe manifestări de protest ale forestierilor, nemulţumiţi de condiţiile de licitare impuse de o serie de reglementări noi, la nivel naţional, modificate recent ca urmare a presiunilor făcute.„În perioada 2 - 4 martie 2016, la licitaţia intermediară de valorificare a masei lemnoase pe picior, Direcţia Silvică Suceava oferă la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului un volum brut de 505.651 mc, fiind cel mai mare volum oferit la o licitaţie intermediară din ultimii cinci ani”, a anunţat Sorin Ciobanu, şeful Direcţiei Silvice Suceava.

În ziua de 2 martie sunt licitate partizile exploatabile pe raza ocoalelor silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni şi Cârlibaba.

Pe 3 martie va fi scoasă la vânzare masa lemnoasă pe picior (în pădure) de pe raza ocoalelor silvice Breaza, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, Frasin, Marginea, Putna, Falcău, Brodina.

Pe 4 martie vor putea fi licitate partizile exploatabile de pe raza ocoalelor silvice Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Pe specii, cel mai mare volum de masă lemnoasă exploatabilă este cel de răşinoase – peste 373.000 mc, urmat de fag – aproape 105.000 mc, stejar – 1.420 mc, la care se mai adaugă peste 14.000 mc de lemn de esenţă tare, din diverse specii, precum şi 8.800 mc de lemn de esenţă moale, din mai multe specii.

Licitaţiile se vor desfăşura „cu strigare”, nu cu oferte în plic (varianta introdusă la licitaţiile care au fost blocate), conform cerinţelor forestierilor, care considerau că noua variantă de depunere a ofertelor este riscantă, în sensul că unii dintre ei puteau să nu obţină nimic, iar alţii să câştige prea multe partizi, peste puterile lor. Pe de altă parte, varianta „cu strigare” poate duce la o creştere a preţului de adjudecare a unei partizi, ca urmare a concurenţei dintre ofertanţi.

Toată masa lemnoasă oferită spre vânzare „pe picior” provine din fondul forestier al statului, fiind certificată la nivel internaţional, nu doar la calitate, ci şi ca exemplu de bune practici în gestionarea responsabilă şi eficientă a pădurilor, prin sistemul Forest Stewardship Council (FSC), ceea ce reprezintă un avantaj pentru agenţii economici în relaţiile comerciale cu cei cărora le vor vinde produsele obţinute prin exploatarea şi prelucrarea acesteia.

CITESTE MAI MULT PE: MonitorulSV.ro


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei