Consilier local din Vatra Dornei, găsit de ANI în conflict de interese

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul consilierului local din Vatra Dornei Roman Boca.
Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul consilierului local din Vatra Dornei, Roman Boca.

Potrivit ANI, în perioada exercitării mandatului de consilier local 2008 – 2012, în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitectură, persoana evaluată a avizat favorabil aprobarea proiectului urbanistic de detaliu privind construirea unei policlinici (P.U.D. depus de către S.C. DORNA MEDICAL S.R.L., al cărei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate).Mai mult, acesta a votat adoptarea hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a participat la dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire policlinică, proprietar S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.

„Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004”, se precizează într-un comunicat al ANI. Potrivit acestui articol de lege, „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

SURSĂ ARTICOL: SuceavaNews.ro


Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei