Postul de manager al Spitalului Vatra Dornei, scos la concurs

Postul de manager al Spitalului Vatra Dornei a fost scos la concurs, după ce mandatul actualului şef al unităţii sanitare, Aurel Scurtu, a expirat. Aurel Scurtu conduce Spitalul Vatra Dornei cu titlu interimar din data de 16 noiembrie 2013, de când contractul său de management a fost prelungit cu şase luni, până la organizarea unui nou concurs.
Postul de manager al Spitalului Vatra Dornei a fost scos la concurs, după ce mandatul actualului şef al unităţii sanitare, Aurel Scurtu, a expirat. Aurel Scurtu conduce Spitalul Vatra Dornei cu titlu interimar din data de 16 noiembrie 2013, de când contractul său de management a fost prelungit cu şase luni, până la organizarea unui nou concurs.

Concursul pentru ocuparea postului de manager devenit vacant va avea loc săptămâna viitoare, luni şi miercuri, la sediul Spitalului Vatra Dornei. Pentru funcţia de conducere şi-au depus candidatura patru persoane, ale căror dosare au fost acceptate după prima etapă a competiţiei, eliminatorie, desfăşurată în perioada 5-12 mai, când candidaţii au fost verificaţi dacă îndeplinesc condiţiile stabilite în publicaţia de concurs.Concurenţii care au fost declaraţi admişi şi astfel au intrat în competiţie sunt dr. Ana Maria Teodorescu şi economiştii Ioan Valentin Stan, Daniel Petre Hrib şi Corina Laurenţia Andrei.

Luni, 19 mai, cei patru aspiranţi la fotoliul de manager vor susţine proba scrisă, care va consta într-un test grilă de verificare a cunoştinţelor. Concurenţii vor fi evaluaţi la sediul Spitalului Vatra Dornei, începând cu ora 10.00. Miercuri, 21 mai, va avea loc a doua probă, de susţinere a proiectului de management. Acest examen se va desfăşura tot la sediul unităţii sanitare, începând cu ora 10.00.

Potrivit legislaţiei de concurs, nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00. După finalizarea etapelor de concurs, se întocmeşte o clasificare a candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 7,00. Dintre candidaţii cu media minimă 7,00, se declară câştigător candidatul cu media cea mai mare. Dacă nici un candidat nu reuşeşte să obţină media minimă 7,00, concursul se repetă.

Aurel Scurtu, aflat la conducerea spitalului din 2002, nu candidează pentru un nou mandat

Numirea candidatului declarat câştigător în funcţia de manager al spitalului public se face prin dispoziţia Primarului municipiului Vatra Dornei, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin afişare la sediul Spitalului Vatra Dornei. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în decurs de 24 de ore de la data publicării. Contestaţiile se depun la sediul unităţii sanitare şi se soluţionează de Comisia de contestaţii în 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

În 24 de ore de la finalizarea concursului, respectiv de la soluţionarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs înaintează Consiliului de administraţie procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină. Consiliul de administrație validează rezultatele concursului şi solicită primarului din Vatra Dornei, în termen de 48 de ore de la primirea procesului-verbal, emiterea dispoziţiei de numire în funcţie pentru persoana validată.

Aurel Scurtu se află la şefia Spitalului Vatra Dornei din 2002. El a anunţat ieri că nu va candida pentru un nou mandat de manager, dar va continua să-şi desfăşoare activitatea în unitate ca medic chirurg.Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei